Oulunkylän yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1924. Oppilaitoksessa toimii vajaan 400 opiskelijan hyvätasoinen yleislukio ja noin 500 oppilaan yläkoulu, jossa on myös musiikkiin, matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä liikuntaan painottuneet luokat. Ajanmukaiset tilat ja laitteet vastaavat nykyajan oppimisen vaatimuksia ja läheltä löytyvät myös monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Yhteiskoulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Helsingin Oulunkylässä. Lukiossamme on mahdollista suorittaa Deutsches Sprachdiplom I ja II (Saksan virallinen kielitutkinto). Ensimmäinen taso voidaan suorittaa lukion ensimmäisenä vuonna ja toinen taso abivuonna. Koulussamme tarjotaan myös mahdollisuus suorittaa Ranskan valtion DELF-kielitutkinto tasoilla A2, B1 tai B2.

DSD-logo

Delf-Junior-CMJN