EtusivuYleislinja

Yleislinja

Yleistietoa linjasta 

Yleislinjalla opiskeleva voi valita omaan opintopolkuunsa opintoja laajasta tarjonnasta. Tarjoamme monipuolisesti opintojaksoja sekä lukuaineissa että taito- ja taideaineissa. Voit tutustua tarkemmin lukion opintotarjontaan lukion esittely -sivulla. 

Yleislinja antaa hyvät mahdollisuudet valmentautua ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin. Osana opintoja tehdään yhteistyötä erilaisten yritysten ja työelämän kanssa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa korkeakoulujen opintojaksoja osana lukio-opintoja. 

Hakeminen 

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto. 

Keväällä 2023 alin keskiarvoraja oli 8,67. Aloituspaikkoja yleislinjalla on yhteensä 124.