Wandy

Vanhempainyhdistys:

Edistää kodin ja koulun yhteistyötä.
Tukee hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa.
Tuo esille vanhempien kannanottoja.
Toimii vanhempien yhteistyöelimenä.
Välittää informaatiota kodin ja koulun välillä.
Järjestää tapahtumia ja toimintaa sekä vanhemmille että oppilaille.

Hallitus

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous valitsee toimintansa toteuttajaksi hallituksen. Myös koulun opettajilla on edustus hallituksessa, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Huoltajat ovat tervetulleita kaikkiin kokouksiin. Vapaaehtoisia aikuisia erilaisiin tempauksiin tarvitsemme aina.

Yhdistyksen hallitus, lukuvuosi 2019-20:

Tarja Bonde Jensen, pj
Hanna Seitavuopio, vpj
Maria Pajunen, rahastonhoitaja
Helena Perkkiö
Minna Tveit
Elli Federley, opettajajäsen, elli.federley@oulunkylanyhteiskoulu.fi
Tiina Männynväli, opettajajäsen, tiina.mannynvali@oulunkylanyhteiskoulu.fi
Tiina-Mari Monni, toiminnantarkastaja

Yhdistyksen sähköposti: wandy@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Lähetä meille sähköpostia, niin pääset mukaan Wandyn toimintaan! Voit tukea yhdistyksen toimintaa myös vapaaehtoisella kannatusmaksulla, 10 euroa/perhe lukuvuodelta. Maksun voi maksaa yhdistyksen tilille
Nordea FI91 1347 3500 0522 40. Laita lisätietoihin oppilaan nimi ja luokka.

Seuraa Wandyn viestejä Wilmassa!

Wandyn viestintäkanavia ovat mm. Wilma, kotiin lähetettävät kirjeet ja koulun kotisivut. Kokouksista ja mahdollisuuksista osallistua erilaisten tempausten järjestelyihin tiedotamme Wilmassa. Wandyn toimintaa esitellään myös vanhempainilloissa, erityisesti seitsemäsluokkalaisten vanhempainillassa syksyisin.
IMG_0034