EtusivuLukioKansainvälisyys lukiossa

Kansainvälisyys lukiossa

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma Erasmus+

Ohjelman kautta tuetaan EU-rahoituksella hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. 

 

Kulturkiosk II – von Schülern für Schüler

Koulumme on ollut jo useita vuosia mukana saksankielisessä Kulturkiosk-projektissa, jolle saimme jatkorahoituksen vuosiksi 2019-22. Mukana ovat meidän lisäksemme koulut Saksasta (Berliini), Itävallasta (Graz), Italiasta (Taormina), Kreikasta (Patras) sekä Ranskasta (Réunionin departementti). 

Projektissa keskitytään UNESCO:n aineettomaan kulttuuriperintöön ja uusien medioiden hyödyntämiseen oppimisessa. Projektitapaamisten aikana tutustutaan 1-2 traditioon tai käsityötaitoon, joita testataan itse ja työskennellään mm. workshop-periaatteella kansainvälisissä ryhmissä. Lopputuotteena täydentyy jo aiemmissa projekteissa luotu sähköinen materiaali, museo-opas, jota voidaan hyödyntää myöhemmin esim. opetuskäytössä ja matkailussa. 

Olennaisena osana projektia ovat opiskelijoiden ja opettajien vierailut yhteistyökouluihin. Näiden vierailujen aikana työstetään projektia ja samalla on mahdollisuus vertailla opiskelua eri maissa ja tuoda myös oman maan kulttuuria näkyväksi muille. 

Projektin etenemistä voi seurata täältä: http://interactive-museum.guide/ (interaktiivinen museo-opas) 

 

Pitkäkestoinen opiskelijavaihto

Partnerikoulujen kesken järjestämme myös ns. pitkäkestoisia opiskelijaliikkuvuuksia eli lukiolaisten on mahdollista hakea 2-3 kuukaudeksi vaihtoon toiseen kouluun ja/tai majoittaa kouluumme tuleva vaihto-opiskelija. Hakumenettelystä tiedotetaan Wilman kautta. 

Kumppaneitamme ovat: 

Kurt-TucholskyOberschule Berliinissä, Saksassa

Bundesgymnasium Rein Grazissa, Itävallassa

IIIS Salvatore Pugliatti Taorminassa, Sisiliassa

Lycée international de Valbonne, Ranskassa

Lycée Simone Veil, Ranskassa

Erasmus-hankkeista vastaavat Niina Ikonen ja Eija Raitala. Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostitse niina.ikonen@oulunkylanyhteiskoulu.fi, eija.raitala@oulunkylanyhteiskoulu.fi tai Wilman kautta. 

Suomessa Erasmus-projekteja koordinoi CIMO, joka on osa Opetushallitusta.

 

Erasmus+-vaihto-ohjelma Etelä-Ranskassa

Mitä? Entrepreunariat et employabilité franco-finlandais -projekti (EEFF) on neljän lukion yhteistyöprojekti, jossa Etelä-Ranskassa Antibes’n lähellä osallistutaan yritysvierailuihin, koulunkäyntiin, tutustutaan tapoihin ja kulttuuriin sekä harjoitetaan ranskan kieltä. Ohjelmassa on tutustumista paikallisten mukana lukio- ja perhe-elämään sekä kulttuuri- ja liike-elämän kohteisiin. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä ammatinvalinnassa ja työelämään siirtymisessä sekä tuoda esille monipuolista kielitaitoa ja kulttuuritietoa työelämätaitoina.

Projektiin osallistuvat nuoret kirjoittavat viikon aikana yritysesittelyt ja yhteistyöraportin ranskaksi ja englanniksi. Projekti on toisinto vuosien 2018-2020 vastaaville projekteille uusien osallistujien kera. 

Kenelle? Ensimmäisen vuoden A-ranskan opiskelijoille lukiossa. Ryhmäkoko on viisi (5) henkilöä OYK:sta. Yhteistyössä on mukana MYK, josta tulee myös viisi osallistujaa. Valintaperusteina ovat innostuneisuus ranskan kieltä ja kulttuuria kohtaan, ulospäinsuuntautuneisuus ja halukkuus toimia vastavuoroisesti majoittajana Suomeen tulevalle vaihto-opiskelijalle. 

Ajankohta? Viikko yrityksiin tutustumista ja tästä kirjallisen raportin kirjoittamista sekä isäntäperheenä toimimista ranskalaisille joulukuun alussa. Viikon matka Ranskaan maaliskuun alussa. Hakeminen ja ilmoittautuminen syys-lokakuussa. 

Missä? Sophia Antipolis Valbonne Etelä-Ranskassa ja siellä kaksi lukiota, Lycée international de Valbonne (www.civfrance.com) ja Lycée Simone Veil (http://proviseurelsv.wixsite.com/lycee-simone-veil). 

Majoitus ja vastavierailu: Nuoret asuvat perhemajoituksessa puolin ja toisin 

Mitä maksaa? Toteutus Erasmus+-rahoituksella.

Muuta? Haettavissa myös 2 kk:n vaihto ranskalaisessa perheessä ja lukiossa.

Lisätietoja: ranskanopettaja eija.raitala@oulunkylanyhteiskoulu.fi 

 

SAGE-yhteistyö 

Koulumme on osa maailmanlaajuista SAGE (Strategic Alliance of Global Educators) -koulujen yhteistyöverkostoa. 

SAGE-yhteisö on useiden koulujen yhteenliittymä, johon kuuluu oppilaitoksia Aasiasta, Amerikasta, Australiasta ja Euroopasta. Oppilaitosten kanssa tehdään erilaisia sähköisiä projekteja ja koulujen välisiä tutustumismatkoja. Joka toinen vuosi on yhteisötapaaminen erikseen sovitussa jäsenkoulussa. 

Project Passport on vuosittain järjestettävä SAGE-koulujen kilpailu, jossa opiskelijaparit miettivät yhteistyömuotoja haluamansa koulun kanssa. Tehtävänä on työstää pienimuotoinen kirjallinen tutkimussuunnitelma ja sen pohjalta lyhyt esittelyvideo. Voittajat pääsevät kahdeksi viikoksi toteuttamaan suunnitelmansa toivomassaan yhteistyökoulussa. 

Sage-vastuuhenkilö on Riitta Nevala. 

Sage-Charity on osa oppilaiden välistä avustusyhteistyötä. Vastuuhenkilönä toiminnassa on Riitta Nevala. 

https://sagesch.org/ -sivuilta löytyvät yhteistyökoulut ja tapahtumia vuoden varrelta. 

 

Ajankohtaista: 

Project Passport 2018 -kilpailun voitti Oulunkylän yhteiskoulun kaksikko Johanna Järviluoto ja Karoliina Lindqvist. Tytöt matkustivat kesäkuussa Australian Melbourneen Camberwell Girls Grammar Schoolin vieraaksi. Johanna ja Karoliina selvittivät kyselyin oman koulumme oppilaiden ja Gamberwellin oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita. Järjestön nettisivuilla julkaistaan tämän syksyn aikana artikkeli vierailusta ja tulokset hyvinvointitutkimuksesta. 

http://kaupunginosat.net/oulunkyla/oulunkylainen/3-18/Oulunk3_18.pdf, artikkeli voittajista 

 

SAGE Education Conference 2018, Avenues: The World School 

Jäsenistön kokous järjestettiin elokuussa 2018 New Yorkissa. Keskusteluissa suunniteltiin tulevaisuutta ja mahdollisesti laajenevaa verkkotoimintaa. Luennoitsijajoukko oli laaja ja aiheina oppilaiden vuorovaikutus- ja empatiataidot sekä kaksikielisyys. Lisäksi pohdittiin koulun ja ympäristön vuorovaikutuksen laajentamista opetussuunnitelmissa. 

Koulumme on jo muutaman vuoden tehnyt tiivistä yhteistyötä pekingiläisen RDFZ Xishan Schoolin kanssa. 26 pekingiläistä opiskelijaa ja kolme opettajaa vierailivat koulussamme elokuun kolmannella viikolla. 

Nanyang Girls High School Singaporesta kaksi opettajaa, Sandra ja Amanda, vierailivat tutustumassa kouluumme elokuun lopussa. Pääpaino vierailussa oli vertailla oppilaiden hyvinvointia ja tavoitteiden asettelua opiskelussa ja keskustella tästä aiheesta. 

 

Kiinan historiaa ja nykypäivä -kurssi

Kiinan historiaa ja nykypäivä -kurssi lukiolaisille järjestetään joka kolmas vuosi. Seuraavan kerran kurssi järjestetään keväällä 2022. Kurssi sisältää opintomatkan Pekingiin. 

 

Kaupunkimaantiede, kieli- ja kulttuurimatka Pariisiin (TO4)

Mitä? TO4-kurssilla teemme kurssin lisäksi matkan Pariisiin tutustuaksemme kaupunkiin, paikallisiin tapoihin, kulttuuriin ja kieleen. Ohjelmassa on tutustumista kulttuurikohteisiin, kielenkäyttötilanteita ja parin tai ryhmän kanssa suoritettavia pikkutehtäviä, Pariisin joukkoliikenteen käytön harjoittelua, kaupunkimaantiedettä ja paikallista ruokaa sekä oma esitys matkan jälkeen. 

Kenelle? Lukiossa pääasiassa ranskan opiskelijoille. Myös muut ovat toistaiseksi mahtuneet mukaan. Ryhmäkoko on n. 20. 

Ajankohta? Keväällä 2021 5. jaksossa, matkapäivät ovat pe-ti. Päivämäärät tarkentuvat. Ilmoittautuminen kurssille lukiopaikan hyväksymisen yhteydessä. 

Missä majoitus? 2-3 hengen huoneissa hotellissa Pariisin alueella. 

Mitä maksaa? Matka on omakustanteinen. Hinta voi vaihdella mutta tiiviillä majoittumisella hintaa on saatu kohtuulliseksi, n. 600 e. 

Lisätietoja: ranskanopettaja Eija Raitala ja maantiedon opettaja Emmi Koskela

 

Saksan kesävaihto 

Koulullamme on jo pitkät perinteet Saksaan suuntautuvassa kesävaihdossa. Suomi-Saksa-yhdistysten liiton (SSYL) kautta on mahdollista lähteä kuukaudeksi (tai halutessaan jopa kolmeksi kuukaudeksi tai vuodeksi) tutustumaan saksalaiseen kulttuuriin ja kouluun. Vaihto-ohjelma on suunnattu sekä yläkoululaisille että lukiolaisille. Lisätietoja http://www.ssyl.fi/oppilasvaihto/ ja niina.ikonen@oulunkylanyhteiskoulu.fi.