EtusivuYläkouluOppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Oulunkylän yhteiskoulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Oppilaanohjaajat ovat päävastuussa ohjauksen järjestämisestä. Oppilaanohjausta toteutetaan luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena ja pienryhmäohjauksena. Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella mm. opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa käsitellään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia, ohjauksellisia kysymyksiä.

Oppilaat tutustuvat työelämään työpaikkavierailujen, työelämän edustajien vierailujen ja työelämään tutustumisjakson kautta. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaat arvioivat hankkimiaan tietoja ja kokemuksia työympäristöstä ja itsestään työntekijöinä.

Voit kääntyä oppilaanohjaajan puoleen esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • oman opintopolun suunnittelu ja ammatinvalinta
  • jatko-opintoihin siirtyminen ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • yläkoulun aikaiset opinnot ja valinnaisaineisiin liittyvät asiat
  • erilaisista opiskeluun liittyvistä ongelmista tai opiskeluvaikeuksista
  • opiskelumotivaatioon liittyvistä asioista 

Oppilaanohjaajiin saat yhteyden Wilmalla, sähköpostilla tai puhelimitse. Oppilaanohjaajat ovat tavattavissa koululla maanantaista torstaihin klo 9-15 sekä perjantaisin sopimuksen mukaan.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla ovat mm. kouluyhteisössä toiminen, itsetuntemus, motivaatio, opiskelutaidot ja valinnaisainevalinnat.
Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla ovat mm. Suomen koulutusjärjestelmä, ammatti- ja työelämätietous sekä viikon mittainen TET-jakso 5.jaksossa.
Oppilaanohjauksen sisältöjä 9. luokalla ovat mm. jatko-opintovaihtoehdot, oman opintopolun rakentaminen, yhteishaku, työnhakutaidot, yrittäjyys, opiskelu ja työskentely ulkomailla sekä kahden viikon mittainen TET-jakso.

 

Yhteystiedot

Oppilaanohjaajien yhteystiedot

 

Yhteishaku (18.2.-10.3.2020)

Yhteishakua ja jatko-opintoihin liittyviä asioita käsitellään oppilaanohjauksen oppitunneilla. Yhteishaku tehdään koulussa oppilaanohjaajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kotona huoltajan kanssa. Oppilaanohjaaja tapaa jokaisen 9. luokkalaisen henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa ennen yhteishakua ja tekee oppilaan kanssa jatko-opintosuunnitelman. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan keskusteluun. Yhteishakuun liittyviä asioita käydään läpi  myös huoltajille suunnatussa yhteishakuillassa (marraskuussa). Tarkempaa tietoa yhteishausta ja siihen liittyvistä käytännöistä saat oppilaanohjaajalta.

 

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun opetussuunnitelmaa. Työelämään tutustumisella tarkoitetaan työpaikalla suoritettavaa työhöntutustumisjaksoa. Työelämään tutustumisen myötä oppilaat saavat tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisesti myös vahvistusta omille haaveille ja ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.

Työhöntutustumisjakso toteutetaan Oulunkylän yhteiskoulussa 28.9.-9.10.2020. Päivittäinen työhöntutustumisaika on kuusi tuntia päivässä, johon sisältyvät ruoka- ja kahvitauot.

Oppilas hankkii työpaikkansa itse ottamalla omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Apuna voi käyttää esim. pääkaupunkiseudun TET-toria (www.pkstet.fi). Vanhemmat voivat antaa vinkkejä työnhakuun, mutta vanhempien ei oleteta hankkivan työpaikkaa.

 

Opon linkit

Apua ammatinvalintaan ja jatko-opintojen suunnitteluun:

Opintopolku www.opintopolku.fi
Ammatinvalinta www.ammatinvalinta.fi
Kun koulu loppuu www.kunkoululoppuu.fi
Ammattinetti www.ammattinetti.fi
AVO Ammatinvalintatesti asiointi.mol.fi/avo
Opas lukioon pyrkiville http://www.lukioon.fi/
Ammattiosaaja http://www.ammattiosaaja.fi/
Stadin ammattiopisto www.stadinammattiopisto.fi
Yhteishakulaskuri www.yhteishakulaskuri.fi

 

Apua työnhakuun ja työhakemuksen tekoon:

Kesäseteli http://kesaseteli.munstadi.fi/
Vastuullinen kesäduuni www.kesaduuni.org
Vinkkejä työnhakuun www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo
Työ- ja elinkeinotoimisto www.te-palvelut.fi

 

Tietoa ulkomailla opiskelusta:

Töihin tai opiskelemaan ulkomaille www.maailmalle.net