EtusivuYläkouluOppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Yleistä

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Oppilaanohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja työelämään tutustumisen ohjauksena. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

Pienryhmäohjauksessa käsitellään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat työelämään työpaikkavierailujen, työelämän edustajien vierailujen ja työelämään tutustumisjakson kautta. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaat arvioivat hankkimiaan tietoja ja kokemuksia työympäristöstä ja itsestään työntekijöinä.

Ajankohtaista

Yhteishakuaika 18.2-10.3.2020

Yhteishaku tehdään oppilaanohjauksen tunnilla viikolla 9. Opot tapaavat kaikki 9. luokkalaiset ohjauskeskusteluissa ennen yhteishakua. Ohjauskeskusteluissa pohditaan oppilaan kanssa hänen jatko-opintohaaveitaan ja jatko-opintomahdollisuuksia. Tarkempaa tietoa yhteishakuun ja siihen liittyviin käytäntöihin saat opolta.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaiden TET

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten opetussuunnitelmaa. Työelämään tutustumisella tarkoitetaan työpaikalla suoritettavaa työhöntutustumisjaksoa. Työelämään tutustumisen myötä oppilaat saavat tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisesti myös vahvistusta omille haaveille ja ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.

Työhöntutustumisjakso toteutetaan Oulunkylän yhteiskoulussa 23.9.-4.10.2019 ja on kymmenen työpäivän pituinen. Päivittäinen työhöntutustumisaika on kuusi tuntia päivässä, johon sisältyvät ruoka- ja kahvitauot. Työaika voidaan järjestää klo 6.00-22.00 (alle 15-vuotiaalla klo 8.00-20.00) välisenä aikana, mikäli työn luonne on pääsääntöisesti esim. iltatyötä. Pääsääntöisesti kuitenkin klo 8.00-16.00 välisenä aikana.

Työhöntutustuminen on työpaikalla tapahtuvaa koulunkäyntiä. Oppilas ei ole työsuhteessa työnantajaan eikä hänelle makseta siitä korvausta. Oppilas voi osallistua sellaisten töiden tekemiseen, joista hänen työnantajan valvonnassa arvioidaan selviytyvän. Ennen jakson alkua työnantaja ja oppilas laativat yhdessä työhöntutustumissopimuksen ja jakson päättyessä työnantaja antaa oppilaalle työhöntutustumistodistuksen. Oppilas laatii työhöntutustumisjaksostaan raportin, jossa hän kuvaa työpaikkaa ja oppimistaan.

Oppilas hankkii työpaikkansa itse ottamalla omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Apuna voi käyttää esim. pääkaupunkiseudun TET-toria (www.pkstet.fi). Vanhemmat voivat antaa vinkkejä työnhakuun, mutta vanhempien ei oleteta hankkivan työpaikkaa. TET-jakso on jokaiselle oppilaalle pakollinen, opetussuunnitelmaan kuuluva jakso.

Työnantajien toivotaan tarjoavan oppilaille yksi ateria päivittäin. Mikäli päivittäisen aterian tarjoaminen tai kustantaminen ei ole mahdollista, oppilaan ruokailu järjestetään työpaikkaa lähinnä olevalla ala- tai yläasteen koululla. Ellei lähikouluruokailu ole mahdollinen, niin oppilaalle maksetaan ateriakorvaus. Tällöin oppilas hankkii eväät TET-jaksolle oppilaanohjaajan antamien ohjeiden mukaan ja laskuttaa ne koululta kuitteja vastaan kaupungin käytäntöjen mukaisesti.

Työhöntutustumisen käytännön järjestelyistä vastaa Oulunkylän yhteiskoulun oppilaanohjaaja Marianna Tiilikainen, jonka yhteystiedot löytyvät oppilaan sopimuslomakkeesta. Opinto-ohjaaja selvittää käyttäytymisohjeet ja vastuukysymykset oppilaalle koulussa. Työtehtävien antamisessa työnantajan on noudatettava nuoria työntekijöitä ja työturvallisuutta koskevia määräyksiä (laki nuorista työntekijöistä Ty 407, asetus nuorten työntekijäin suojelusta Ty 408).

Koulu on tapaturmavakuuttanut oppilaan työhöntutustumisen aikana. Vakuutus velvoittaa työnantajan nimeämään vastuuhenkilön, jonka valvonnassa tutustuminen tapahtuu. Vastuuhenkilön nimi- ja yhteystiedot kirjataan sopimuslomakkeeseen. Oppilas on korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta. Työhöntutustumisen aikana ilmenevistä käyttäytymis- tai muista häiriöistä tulee vastuuhenkilön ilmoittaa opinto-ohjaajalle.

 

Yhteystiedot

Taru Heikkinen, oppilaanohjaaja (vuosiluokka 7)
Puh.  050 5697306, taru.heikkinen@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Marianna Tiilikainen, oppilaanohjaaja (vuosiluokat 8-9)
Puh. 050 540 8101, marianna.tiilikainen@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Opon linkit

Apua ammatinvalintaan ja jatko-opintojen suunnitteluun:

Opintopolku www.opintopolku.fi
Ammatinvalinta www.ammatinvalinta.fi
Kun koulu loppuu www.kunkoululoppuu.fi
Ammattinetti www.ammattinetti.fi
AVO Ammatinvalintatesti asiointi.mol.fi/avo
Opas lukioon pyrkiville http://www.lukioon.fi/
Ammattiosaaja http://www.ammattiosaaja.fi/
Stadin ammattiopisto www.stadinammattiopisto.fi
Yhteishakulaskuri www.yhteishakulaskuri.fi

Apua työnhakuun ja työhakemuksen tekoon:

Kesäseteli www.kesaseteli2018.munstadi.fi
Vastuullinen kesäduuni www.kesaduuni.org
Vinkkejä työnhakuun www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo
Työ- ja elinkeinotoimisto www.te-palvelut.fi

 

Tietoa ulkoimailla opiskelusta:

Töihin tai opiskelemaan ulkomaille www.maailmalle.net
Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut www.cimo.fi