EtusivuYläkouluOppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Oulunkylän yhteiskoulussa

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Oppilaanohjaajat ovat päävastuussa ohjauksen järjestämisestä. Oppilaanohjausta toteutetaan luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena ja pienryhmäohjauksena. Oppilaanohjauksen oppitunteja järjestetään 7. luokalla yhdessä jaksossa, 8. luokalla kahdessa jaksossa ja 9. luokalla kahdessa jaksossa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella mm. opintoihin, koulutus- ja ammatinvalintaan sekä elämäntilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmäohjauksessa käsitellään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia, ohjauksellisia kysymyksiä.

Oppilaat tutustuvat työelämään työpaikkavierailujen, työelämän edustajien vierailujen ja työelämään tutustumisjakson kautta. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaat arvioivat hankkimiaan tietoja ja kokemuksia työympäristöstä ja itsestään työntekijöinä.

Voit kääntyä oppilaanohjaajan puoleen esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • oman opintopolun suunnittelu ja ammatinvalinta
  • jatko-opintoihin siirtyminen ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • yläkoulun aikaiset opinnot ja valinnaisaineisiin liittyvät asiat
  • erilaisista opiskeluun liittyvistä ongelmista tai opiskeluvaikeuksista
  • opiskelumotivaatioon liittyvistä asioista 

Oppilaanohjaajiin saat yhteyden Wilmalla, sähköpostilla tai puhelimitse. Oppilaanohjaajat ovat tavattavissa koululla maanantaista torstaihin klo 9-15 sekä perjantaisin sopimuksen mukaan.

Oppilaanohjauksen sisältöjä 7. luokalla ovat mm. kouluyhteisössä toimiminen, itsetuntemus, motivaatio, opiskelutaidot ja valinnaisainevalinnat.
Oppilaanohjauksen sisältöjä 8. luokalla ovat mm. Suomen koulutusjärjestelmä, ammatti- ja työelämätietous sekä viikon mittainen TET-jakso 5. jaksossa.
Oppilaanohjauksen sisältöjä 9. luokalla ovat mm. jatko-opintovaihtoehdot, oman opintopolun rakentaminen, yhteishaku, työnhakutaidot, yrittäjyys, opiskelu ja työskentely ulkomailla sekä kahden viikon mittainen TET-jakso.

 

Yhteystiedot

Oppilaanohjaajien yhteystiedot

 

Yhteishaku

Yhteishakua ja jatko-opintoihin liittyviä asioita käsitellään oppilaanohjauksen oppitunneilla. Yhteishaku tehdään koulussa oppilaanohjaajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kotona huoltajan kanssa. Oppilaanohjaaja tapaa jokaisen 9. luokkalaisen henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa ennen yhteishakua ja tekee oppilaan kanssa jatko-opintosuunnitelman. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan keskusteluun. Tarkempaa tietoa yhteishausta ja siihen liittyvistä käytännöistä saat oppilaanohjaajalta.

Yhteishakuun liittyviä asioita käydään läpi myös huoltajille suunnatussa yhteishakuillassa (marraskuussa). Yhteishakuillan diaesitys löytyy täältä.

 

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten avoimet ovet

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset järjestävät avointen ovien päiviä. Avoimissa ovissa vierailijat pääsevät mm. tutustumaan oppilaitosten koulutusmahdollisuuksiin, opetustiloihin ja yleiseen tunnelmaan. Tutustumismahdollisuus kannattaa käyttää hyväksi, sillä vierailu voi olla suureksi avuksi, kun pohdit yhteishaun hakutoivejärjestystä.

Sinulla on mahdollisuus vierailla kolmessa eri lukiossa tai ammattiopiston toimipisteessä koulupäivän aikana. Ennen oppilaitosvierailua muista täyttää lupalappu (1-3 kpl riippuen vierailujen määrästä). Lupalappuja löydät opojen huonetta vastapäätä olevasta hyllystä. Lupalappuun tarvitset huoltajan allekirjoituksen sekä allekirjoitukset niiltä opettajilta, joiden tunnilta olet pois. Muista selvittää etukäteen vierailun takia väliin jäävän oppitunnin/-tuntien tehtävät ja läksyt. Palauta lupalappu luokanvalvojalle viimeistään kaksi päivää ennen vierailua.

Avointen ovien ajankohdat:
Lukioiden avoimet ovet 2020-2021
Ammatillisten avoimet ovet 2020-2021

Tarkastathan ajan vielä oppilaitoksen kotisivuilta, sillä ajankohtiin saattaa tulla muutoksia.

 

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun opetussuunnitelmaa. Työelämään tutustumisella tarkoitetaan työpaikalla suoritettavaa työhön tutustumisjaksoa. Työelämään tutustumisen myötä oppilaat saavat tietoa ja kokemusta eri ammateista ja työelämästä. Lisäksi oppilaat saavat mahdollisesti myös vahvistusta omille haaveille ja ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.

8. luokkalaisten työhön tutustumisjakso toteutetaan Oulunkylän yhteiskoulussa 22.11.-26.11.2021. 9.luokkalaisten TET-jakso toteutetaan 27.9.-8.10.2021. Päivittäinen työhön tutustumisaika on kuusi tuntia päivässä, johon sisältyy puolen tunnin ruokatauko.

Oppilas hankkii työpaikkansa itse ottamalla omatoimisesti yhteyttä työnantajiin. Apuna voi käyttää esim. pääkaupunkiseudun TET-toria (www.pkstet.fi). Vanhemmat voivat antaa vinkkejä työnhakuun, mutta vanhempien ei oleteta hankkivan työpaikkaa.

 

Opon linkit

Apua ammatinvalintaan ja jatko-opintojen suunnitteluun:

Opintopolku opintopolku.fi
Töissä töissä.fi
Kun koulu loppuu kunkoululoppuu.fi
Ammattitieto ammattitieto.fi
AVO Ammatinvalintatesti asiointi.mol.fi/avo
Opas lukioon pyrkiville lukioon.fi/
Ammattiosaaja ammattiosaaja.fi/
Stadin ammattiopisto stadinammattiopisto.fi
Yhteishakulaskuri yhteishakulaskuri.fi

 

Apua työnhakuun ja työhakemuksen tekoon:

Kesäseteli kesaseteli.munstadi.fi/
Vastuullinen kesäduuni kesaduuni.org
Vinkkejä työnhakuun kunkoululoppuu.fi/kesatyo
Työ- ja elinkeinotoimisto te-palvelut.fi

 

Tietoa ulkomailla opiskelusta:

Töihin tai opiskelemaan ulkomaille maailmalle.net