EtusivuYläkouluValinnaisaineet 8. ja 9. luokille

Valinnaisaineet 8. ja 9. luokille

Alla esitellään lyhyesti 8. ja 9. luokille tarjolla olevat valinnaisaineet.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä arvioidaan noudattaen opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.

 

Valinnaisaineiden esittelydiat

Valittavien kurssien määrä

 

Kuvataide

ku-3, Keramiikka ja muotoilu (8.lk)
Teemme erilaisia savitöitä eli keramiikkaa sekä muuta kolmiulotteista muotoilua ja suunnittelua: käyttö- ja koriste-esineitä, veistoksia tai arkkitehtuuria. Materiaaleina saven lisäksi mm. kipsi, puu ja kierrätysmateriaalit.
ku-4, Piirustus, maalaus ja taidegrafiikka (8.lk)
Piirrämme, maalaamme sekä tuotamme ja tutkimme kuvia monin eri tavoin, uutena tekniikkana mm. akryylimaalaus. Taidegrafiikassa kokeilemme esim. syväpainomenetelmää. Mahdollinen näyttelyvierailu.
ku-5 Valokuvaus (9.lk)
Opi hyväksi valokuvaajaksi! Harjoittelemme valokuvauksen ilmaisua, järjestelmäkameran toimintaa ja kuvankäsittelyä tietokoneella. Digitaalisen kuvan jatkoksi kokeilemme filmikuvausta ja pimiötyöskentelyä sekä studiokuvausta.

Kotitalous

ko-4, Leivonnan ilmiöitä (8.lk)
Kurssin aikana tutustutaan monipuolisesti leivonnan maailmaan: Opiskelemme erilaisia leivonnan tekniikoita sekä taikinatyyppejä, lisäksi opetellaan tunnistamaan ja käyttämään leivonnan työvälineitä sekä pienkoneita. Kurssilla valmistetaan sekä suolaisia että makeita leivonnaisia ja opitaan leivonnan ilmiöitä käytännön työskentelyn kautta. 
ko-5, Kansainvälisyyden tuulia (9.lk)
Tällä kurssilla opiskellaan, mitä ruokakulttuuri tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat sen muotoutumiseen. Eri maiden ruokakulttuureihin tutustutaan myös teoriatasolla, mutta pääpaino on opiskella ruoanvalmistuksen menetelmiä ja raaka-aineita käytännössä. Valmistamme siis perinteisiä ja uudempia ruokalajeja ja leivonnaisia ympäri maailman sekä tutustumme erilaisiin tapakulttuureihin. 
ko-6, Omassa kodissa- ruoanlaittoa ja kodin askareita kestävästi (9.lk)
Kurssilla tutustutaan tarkemmin ruoanvalmistuksen perusraaka-aineisiin sekä toisaalta pohditaan ja opiskellaan, mitä kestävä elämäntapa on käytännössä. Valmistamme esimerkiksi aterioita ja leivonnaisia huomioiden satokauden tuotteet sekä ruokahävikin. Lisäksi kurssilla tutustutaan suomalaisen ruokakulttuurin muutokseen valmistamalla aterioita 1940-luvulta tähän päivään.

Liikunta

li-7, Virkistysliikunta (8.lk)
Monipuolista liikuntaa vuodenajan mukaan koulun lähialueilla. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti kurssiohjelman suunnitteluun. Sisältää muutaman lajivierailun koulualueen ulkopuolelle.
li-8, Palloilu ja mailapelit (8.lk)
Kurssilla pelataan monipuolisesti eri maila- ja pallopelejä.
li-9, Kuntosali (9.lk)
Kurssilla treenataan tavoitteellisesti koulun kuntosalilla. Tällä kurssilla opit kuntosalityöskentelyn periaatteet ja saat tarvittavat taidot itsenäiseen kuntosalityöskentelyyn.

Käsityö

ks-4, Projektikurssi 1 (8.lk)
Oppilaat valitsevat ennakkoon kurssin toteutustavan. A) Ompelu: asut ja asusteet. Oppilas suunnittelee ja valmistaa itse haluamansa tuotteen, jossa hyödyntää pääasiassa ompelun eri tekniikoita. TAI B) Puuta ja metallia: Kurssilla opitaan puuntyöstömenetelmiä ja metallitekniikoita. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa haluamansa tuotteen.
ks-5, Projektikurssi 2 (9.lk)
Oppilaat valitsevat ennakkoon kurssin toteutustavan. A) Sisustus: Kurssilla perehdytään erilaisiin tyyleihin ja sisustamisen nikseihin. Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan sisustustuote. TAI B) Elektroniikka: Kurssilla kerrataan elektroniikan perusteita, opitaan uusia komponentteja ja tutustutaan kaiuttimen toimintaperiaatteeseen. Puuntyöstökoneiden käyttö kerrataan ja opetellaan uusi liitostekniikka. Kurssityö voi olla esimerkiksi kännykkään tai tietokoneeseen sopiva stereovahvistin kaiuttimilla.
ks-6, Pieniä tuotteita, uusia tekniikoita (9.lk)
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti uusiin tekniikoihin ja valmistetaan useita pieniä tuotteita ja kokeiluja mm. pellistä, metallilangoista, villasta, muovista, lasista ja kierrätysmateriaaleista.

Musiikki

mu-3, Yhdessä soittamaan (8.lk)
Kurssilla soitetaan bändissä, lauletaan, tutustutaan musiikin tekemiseen tietokoneella ja yhdistellään rohkeasti perinteistä musiikkia nykyaikaiseen tapaan tehdä musiikkia. Ryhmän yhteisen valinnan mukaan keskitytään tiettyihin aihepiireihin. Keskeistä on musiikillisten tietojen ja taitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
mu-4, Mun musiikki (9.lk)
Oppilaat voivat keskittyä tarkemmin johonkin valitsemaansa oppisisältöön, joita ovat esimerkiksi bändisoitto, laulaminen, musiikkiteknologia tai oman musiikin tuottaminen. Musisoinnissa käytetään hyödyksi perinteisiä instrumentteja sekä nykyaikaista teknologiaa. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan kurssin ohjelmistosta tuotos, joka voi olla esimerkiksi äänite tai esiintyminen tms. Kurssin voi valita, vaikka aikaisempia musiikin valinnaisia ei ole ollut.

Muut valinnaisaineet

Muut valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Syventävät valinnaisaineet

Kuvataide

vku-1, Oma kuvailmaisu (8.lk)
Kehitämme omaa kuvailmaisua ja taiteen tuntemusta painottamalla piirtämistä ja maalaamista. Tutustumme muun muassa modernin kuvataiteen tyyleihin. Mahdollinen vierailu näyttelyyn tai taitelijan työhuoneelle.
vku-2, Oma kuvataideprojekti (9.lk)
Toteuta oma taideteos tai usean teoksen sarja valitusta teemasta esimerkiksi maalaten, piirtäen, valokuvaamalla, animaationa, kuvanveistona, katutaiteena, videona. Kokoamme teoksista näyttelyn.

Kotitalous

vko-1, Kodin arkea ja ruoanvalmistuksen teknologia (8.lk)
Tällä kurssilla pohditaan, mistä asioista toimiva arki koostuu. Opiskellaan, miten arkea voi hallita esimerkiksi rahankäytön ja oman hyvinvoinnin kannalta. Pohditaan myös, miten kodin pienkoneet voivat olla avuksi ruoanvalmistuksessa ja olisiko niitä järkevä hankkia omaan kotiin tulevaisuudessa. Pääpaino on tekemällä oppimisessa eli harjoitellaan esimerkiksi hyvinvointia tukevien aterioiden valmistusta kodin pienkoneita apuna käyttäen. 
vko-2, Kodin juhlaa (9.lk)
Tällä kurssilla opiskellaan perusasioita juhlista ja niiden järjestämisestä. Opitaan esimerkiksi, mitä kaikkea juhlanjärjestäjän tulee ottaa huomioon juhlaa suunnitellessa sekä millaisia ruokia eri juhlissa voi tarjota. Suunnittelemme ja valmistamme erilaisiin juhliin sopivia aterioita ja leivonnaisia sekä harjoittelemme esimerkiksi juhlavaa kattamista.

Liikunta

vli-1, Uudet lajit (8.lk)
Tutustutaan koululiikunnassa harvinaisempiin lajeihin esimerkiksi keilailuun, seinäkiipeilyyn, golfiin, jousiammuntaan ja Megazoneen. Lisäksi opetellaan erilaisia taitoja ja kuntoa kehittäviä liikuntamuotoja. Kurssi sopii kaikenlaisille liikkujille – tällä kurssilla pääset kokemaan uusia elämyksiä.
vli-2, Rentoutus ja venyttely -kurssi (9.lk)
Kurssi sisältää venyttelyä, joogaa, rentoutusta ja lihashuoltoa. Kurssi sopii kaikille.

Käsityö

vks-1, DIY Tee-se-itse (8.lk)
A) Tekstiilityön tekniikat Kurssilla perehdytään käsityömuotoilun perusteisiin. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, koristeita tai tekstiilejä. Jo aikaisemmin opittujen taitojen lisäksi, oppilaan oman mielenkiinnon mukaan, tutustutaan uusiin käsityö- ja askartelutekniikoihin. Kurssin tavoitteena on ”kätevä tekijä” – joka osaa valmistaa, korjata ja parannella erilaisia tavaroita ja tekstiilejä. B) Teknisen työn tekniikat Kurssilla oppilas suunnittelee itse työnsä hyödyntäen vapaasti aiemmin opittuja tekniikoita ja erilaisia materiaaleja. Kurssilla painotetaan omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja vastuun ottamista omasta työstä. Projekteissa vastaan tulevat uudet tekniikat ja materiaalit opetetaan koko ryhmälle.
vks-2, DIY Tee-se-itse (9.lk)
A) Tekstiilityön tekniikat Kurssilla perehdytään käsityömuotoilun perusteisiin. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, koristeita tai tekstiilejä. Jo aikaisemmin opittujen taitojen lisäksi, oppilaan oman mielenkiinnon mukaan, tutustutaan uusiin käsityö- ja askartelutekniikoihin. Kurssin tavoitteena on ”kätevä tekijä” – joka osaa valmistaa, korjata ja parannella erilaisia tavaroita ja tekstiilejä. B) Teknisen työn tekniikat Kurssilla oppilas suunnittelee itse työnsä hyödyntäen vapaasti aiemmin opittuja tekniikoita ja erilaisia materiaaleja. Kurssilla painotetaan omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja vastuun ottamista omasta työstä. Projekteissa vastaan tulevat uudet tekniikat ja materiaalit opetetaan koko ryhmälle.

Musiikki

vmu-1, Musiikin luova tuottaminen 1 (8.lk)
Kurssilla tutustutaan musiikin tekemiseen tietokoneella hyödyntäen nykyaikaisia ohjelmistoja ja teknologiaa, sekä musisoidaan ja tuotetaan musiikkia perinteisillä soittimilla. Valinnaisaineen tavoitteena on tehdä ja tuottaa omaa musiikkia tai sovittaa uudestaan jo olemassa olevaa materiaalia. Kurssilla on mahdollista työskennellä eri musiikkigenrejen parissa oman kiinnostuksen mukaan. Valinnaisen musiikin tavoite on edelleen syventää jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja.
vmu-2, Musiikin luova tuottaminen 2 (9.lk)
Valinnaisaineen tavoitteena on tehdä ja tuottaa omaa musiikkia, tai sovittaa jo olemassa olevaa materiaalia käyttäen nykyaikaisia ohjelmistoja ja instrumentteja. Kurssilla on käytössä musiikin tuottamiseen niin tietokonepohjaiset ohjelmistot kuin myös perinteiset instrumentit. Valinnaisaineessa tutustutaan myös musiikkialan ammatteihin. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan kurssin ohjelmistosta tuotos, joka voi olla esimerkiksi äänite tai esiintyminen tms. Valinnaisen musiikin tavoite on edelleen syventää jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin voi valita, vaikka aikaisempia musiikin valinnaisia ei ole ollut.

Ruotsi

vrub-2, Perusopintoja täydentävä ruotsin kurssi (9.lk)
Yläkoulussamme on yksi pakollinen kurssi vähemmän B1-ruotsia Helsingin kaupungin kouluihin verrattuna, ja siksi tämä B1-ruotsin valinnaiskurssi muodostuukin hyvin olennaiseksi valinnaksi erityisesti lukioon suuntaaville. Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja lukio-opintoja silmällä pitäen. Kerrattavana on keskeinen yläasteen ruotsin kielioppi ja sanastot. Kielioppiin tuodaan lisäksi mukaan uusia elementtejä, jotka ovat erittäin tarpeellisia varsinkin lukion pohjalle. Kurssilla syvennetään myös kuullunymmärrystä ja kirjallista tuottamista.

B2-kieli

B2-kieltä opiskellaan yläkoulussa yhteensä 4 kurssia: 8. luokalla kurssit 1–2 ja 9. luokalla kurssit 3–4.
B2-kielen opiskelun voi aloittaa vain 8. luokalla. Aloitettua valinnaisen B2-kielen opiskelua ei voi keskeyttää ilman erityisen painavaa syytä.

vsb-1 - 4 saksa (8.-9.lk)
Noin 120 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään Euroopan ytimessä. Saksan taito on työelämässä kiistaton valttikortti, sillä Saksa on maailman talousmahteja ja Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Paitsi ulkomaankaupassa myös matkailussa tarvitaan saksan osaajia, sillä saksalaiset lukeutuvat maailman matkustelevimpiin kansoihin. Saksan osaaminen avartaa tiedonsaantimahdollisuuksiasi: monet tärkeät nettisivut ovat saksankielisiä, ja saksa on merkittävä tieteen kieli. Maailmankuvasi avartuu, kun pystyt seuraamaan saksankielisiä medioita. Saksan osaaminen syventää matkailu-, kulttuuri ja urheiluelämyksiäsi – pysyt nauttimaan esim. musiikista ja kirjallisuudesta alkuperäiskielellä. Saksan taitajana sinulle avautuu lukuisia mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Monet suuntaavat saksankieliselle alueelle vaihto-opiskelijoiksi, töihin tai työharjoitteluun. 8. luokka (vsb1 ja vsb2) Kurssien aikana tutustumme saksan kieleen sekä sen asemaan maailmassa. Harjoittelemme vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa, kielen perusrakenteita ja –sanastoa sekä ääntämistä. Keskeisiä työtapoja ovat pari- ja ryhmätyöskentely, erilaiset kielenoppimispelit ja -leikit sekä pienet projektityöt, joissa voi soveltaa TVT-taitoja. Kiinnitämme erityishuomiota kielenopiskelutaitoihin ja kokeilemme erilaisia oppimisstrategioita. 9. luokka (vsb3 ja vsb4) Harjoittelemme selviytymistä saksaksi erilaisissa viestintätilanteissa kuten tapaamisen sopiminen, kaupassa ja kahvilassa asioiminen sekä erilaiset matkustellessa eteen tulevat tilanteet. Syvennämme edelleen saksalaisen kieli- ja kulttuurialueen tuntemusta. Tavoitteena on, että oppilaat saavat onnistumisen elämyksiä ja motivoituvat jatkamaan saksan opintojaan myös peruskoulun päätyttyä.
vfbb-1 - 4 ranska (8.-9.lk)
Ranskan kieli on avain tieteen, taiteen, kaupan, (ilmailu)teollisuuden, muodin ja herkuttelun maailmaan. Ranskankieliset sarja- ja elokuvat, kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja ruokakulttuuri ovat maailmankuuluja. Ranskaa puhutaan Euroopan lisäksi myös Kanadassa ja lukuisissa Afrikan maissa. Kahden vuoden opintojen aikana opit ääntämistä, harjoitat peruskielioppirakenteita ja -sanastoa sekä harjoittelet käytännön tilanteita suullisesti ja kuunnellen, ranskalaista tapakulttuuria unohtamatta. 8. luokka (vfb1 ja vfb2) Kurssien aikana tutustumme ranskan kieleen, sen asemaan maailmassa ja ranskankielisten maiden tapakulttuuriin. Harjoittelemme vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa, kuten kahvilassa asioiminen, hiomme kielen perusrakenteita ja -sanastoa sekä ääntämistä monipuolisin tavoin opiskellen ja systemaattisesti kielen erityispiirteitä lähestyen. 9. luokka (vfb3 ja vfb4) Harjoittelemme edelleen selviytymistä ranskaksi erilaisissa viestintätilanteissa kuten tapaamisen sopiminen, kaupassa asioiminen ja erilaiset matkustellessa eteen tulevat tilanteet. Syvennämme kohdemaiden kieli- ja kulttuurialueiden tuntemusta. Tavoitteena on, että oppilaat saavat onnistumisen elämyksiä, parantuneen kyvyn ymmärtää ja arvostaa erilaisia ihmisiä ja kulttuureita ja motivoituvat jatkamaan ranskan opintojaan myös peruskoulun päätyttyä.

Soveltavat valinnaisaineet

Tietotekniikka

vat-1, Toimisto-ohjelmat (8.lk)
Kurssilla käydään läpi yksityiskohtaisesti eri toimisto-ohjelmien käyttö. Kurssin tavoitteena on, että tämän kurssin jälkeen oppilas hallitsee toimisto-ohjelmien monipuolisen käytön. Toimisto-ohjelmia ovat muun muassa erilaiset tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-ohjelmat.
vat-2, Ohjelmoinnin perusteet (9.lk)
Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja rakenteita. Opetus koostuu käytännön ohjelmointiongelmien ratkaisemisesta ja pienien ohjelmointiprojektien toteuttamisesta.

Yrittäjyyskasvatus

vyk-1, Yrittäjyys 1 (8.lk)
Kurssilla on tarkoituksena erilaisten harjoitusten, tehtävien ja pienimuotoisten projektien avulla opetella yritteliästä työskentelyä ja vastuullista yhdessä toimimista. Tavoitteita löytyy omien vahvuuksien kartoittamisesta sekä tutustumisesta kaupan, työelämän ja ekonomian perusteisiin.
vyk-2, Yrittäjyys 2 (9.lk)
Kurssilla perustetaan pienimuotoisia yrityksiä ja samalla tutustutaan yrittämisen alkeisiin. Budjetointi, mainonta ja markkinointi sekä tulosten raportointi tulee tutuksi.

Digitaalinen kuva

vgra-1, Digitaalinen kuva (8.lk)
Kurssilla tutustutaan bittikartta- ja vektorigrafiikkaan, kuvankäsittelyyn sekä taiton alkeisiin. Kurssilla käytetään kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia.