EtusivuYläkouluValinnaisaineet 8. ja 9. luokille

Valinnaisaineet 8. ja 9. luokille

Alla esitellään lyhyesti 8. ja 9. luokille tarjolla olevat valinnaisaineet.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä arvioidaan noudattaen opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen.

Valittavien opintokokonaisuuksien määrä

                           Valinnaisaineiden valintadiat

Kuvataide

ku-3, Kuvataide 3 (8.lk)
Teemme erilaisia savitöitä eli keramiikkaa sekä muuta kolmiulotteista muotoilua ja suunnittelua: käyttö- ja koriste-esineitä, veistoksia tai arkkitehtuuria. Materiaaleina saven lisäksi mm. kipsi, puu ja kierrätysmateriaalit.
ku-4, Kuvataide 4 (8.lk)
Piirrämme, maalaamme sekä tuotamme ja tutkimme kuvia monin eri tavoin, uutena tekniikkana mm. akryylimaalaus. Taidegrafiikassa kokeilemme esim. syväpainomenetelmää. Mahdollinen näyttelyvierailu.
ku-5, Kuvataide 5 (9.lk)
Opi hyväksi valokuvaajaksi! Harjoittelemme valokuvauksen ilmaisua, järjestelmäkameran toimintaa ja kuvankäsittelyä tietokoneella. Digitaalisen kuvan jatkoksi kokeilemme filmikuvausta ja pimiötyöskentelyä sekä studiokuvausta.

Kotitalous

ko-4, Kotitalous 4 (8.lk)
Tutustumme monipuolisesti leivonnan maailmaan: Opiskelemme erilaisia leivonnan tekniikoita sekä taikinatyyppejä, lisäksi opetellaan tunnistamaan ja käyttämään leivonnan työvälineitä sekä pienkoneita. Valmistamme sekä suolaisia että makeita leivonnaisia ja opimme leivonnan ilmiöitä käytännön työskentelyn kautta. 
ko-5, Kotitalous 5 (9.lk)
Opiskelemme, mitä ruokakulttuuri tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat sen muotoutumiseen. Eri maiden ruokakulttuureihin tutustutaan myös teoriatasolla, mutta pääpaino on opiskella ruoanvalmistuksen menetelmiä ja raaka-aineita käytännössä. Valmistamme siis perinteisiä ja uudempia ruokalajeja ja leivonnaisia ympäri maailman sekä tutustumme erilaisiin tapakulttuureihin. 
ko-6, Kotitalous 6 (9.lk)
Tutustumme tarkemmin ruoanvalmistuksen perusraaka-aineisiin sekä toisaalta pohditaan ja opiskellaan, mitä kestävä elämäntapa on käytännössä. Valmistamme esimerkiksi aterioita ja leivonnaisia huomioiden satokauden tuotteet sekä ruokahävikin. Lisäksi tutustumme suomalaisen ruokakulttuurin muutokseen valmistamalla aterioita 1940-luvulta tähän päivään.

Liikunta

li-7, Liikunta 7 (8.lk)
Monipuolista liikuntaa vuodenajan mukaan koulun lähialueilla. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti ohjelman suunnitteluun. Sisältää muutaman lajivierailun koulualueen ulkopuolelle.
li-8, Liikunta 8 (8.lk)
Pelaamme monipuolisesti eri maila- ja pallopelejä.
li-9, Liikunta 9 (9.lk)
Treenaamme tavoitteellisesti koulun kuntosalilla. Opit kuntosalityöskentelyn periaatteet ja saat tarvittavat taidot itsenäiseen kuntosalityöskentelyyn.

Käsityö

ks-4, Käsityö 4 (8.lk)
Opintojaksolla tutustutaan käsityömuotoiluun ja harjoitellaan suunnittelutaitoja. Opintojaksolla voi valmistaa erilaisia vaatteita, asusteita tai erilaisia tuotteita puusta ja metallista.
ks-5, Käsityö 5 (9.lk)
Opintojaksolla perehdytään erilaisiin kodin esim. sisustustekstiileihin tai äänentoistoon. Opintojaksolla voi valmistaa erilaisia sisustustekstiilejä tai aktiivikaiuttimen. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman projektinsa ja dokumentoi sen.
ks-6, Käsityö 6 (9.lk)
Tutustumme monipuolisesti uusiin tekniikoihin ja valmistamme useita pieniä tuotteita ja kokeiluja mm. pellistä, metallilangoista, villasta, muovista, lasista ja kierrätysmateriaaleista.

Musiikki

mu-3, Musiikki 3 (8.lk)
Soitamme bändissä, laulamme, tutustumme musiikin tekemiseen tietokoneella ja yhdistelemme rohkeasti perinteistä musiikkia nykyaikaiseen tapaan tehdä musiikkia. Ryhmän yhteisen valinnan mukaan keskitytään tiettyihin aihepiireihin. Keskeistä on musiikillisten tietojen ja taitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen.
mu-4, Musiikki 4 (9.lk)
Oppilaat voivat keskittyä tarkemmin johonkin valitsemaansa oppisisältöön, joita ovat esimerkiksi bändisoitto, laulaminen, musiikkiteknologia tai oman musiikin tuottaminen. Musisoinnissa käytetään hyödyksi perinteisiä instrumentteja sekä nykyaikaista teknologiaa. Teemme mahdollisuuksien mukaan kurssin ohjelmistosta tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi äänite tai esiintyminen tms. Opintokokonaisuuden voi valita, vaikka aikaisempia musiikin valinnaisia ei ole ollut.

Muut valinnaisaineet

Muut valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Syventävät valinnaisaineet

Kuvataide

vku-pitkä, Kuvataide (8.-9.lk)
Opintokokonaisuuden aikana syvennetään omaa taideilmaisua. Tutustumme taiteeseen ja käytämme monipuolisesti erilaisia tekotapoja ja materiaaleja: painopisteenä piirustus ja maalaus sekä sekatekniikat. Tutkimme taidehistoriaa ja kuvakulttuureja oman kuvan tekemiseen kautta. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vku-1, Oma kuvailmaisu (8.lk)
Kehitämme omaa kuvailmaisua ja taiteen tuntemusta painottamalla piirtämistä ja maalaamista. Tutustumme muun muassa modernin kuvataiteen tyyleihin. Mahdollinen vierailu näyttelyyn tai taitelijan työhuoneelle. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vku-2, Oma kuvataideprojekti (9.lk)
Toteuta oma taideteos tai usean teoksen sarja valitusta teemasta esimerkiksi maalaten, piirtäen, valokuvaamalla, animaationa, kuvanveistona, katutaiteena, videona. Kokoamme teoksista näyttelyn. Kuvataideprojekti soveltuu myös jonkin vaihtuvan teeman tai tekniikan tarkasteluun. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Kotitalous

vko-pitkä, Kotitalous (8.-9.lk)
Kotitalous on monitieteinen oppiaine, jossa opiskellaan kansainvälisiä ruokakulttuureja, ja kotitalouden arjen taitoja. Arjen taitoja tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Pitkä valinta muodostuu käytännön harjoituksista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista ja tiedonhankintataidoista. Tavoitteena on arjessa selviytyminen. Arvioinnissa huomioidaan jatkuva näyttö ja kotitalouden tehtävissä selviytyminen. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vko-1, Kodin arkea ja ruoanvalmistuksen teknologia (8.lk)
Pohdimme, mistä asioista toimiva arki koostuu ja miten arkea voi hallita esimerkiksi rahankäytön ja oman hyvinvoinnin kannalta. Pohditaan myös, miten kodin pienkoneet voivat olla avuksi ruoanvalmistuksessa ja olisiko niitä järkevä hankkia omaan kotiin tulevaisuudessa. Pääpaino on tekemällä oppimisessa eli harjoitellaan esimerkiksi hyvinvointia tukevien aterioiden valmistusta kodin pienkoneita apuna käyttäen. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vko-2, Kodin juhlaa (9.lk)
Opiskelemme perusasioita juhlista ja niiden järjestämisestä. Opitaan esimerkiksi, mitä kaikkea juhlanjärjestäjän tulee ottaa huomioon juhlaa suunnitellessa sekä millaisia ruokia eri juhlissa voi tarjota. Suunnittelemme ja valmistamme erilaisiin juhliin sopivia aterioita ja leivonnaisia sekä harjoittelemme esimerkiksi juhlavaa kattamista. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Liikunta

vli-pitkä, Liikunta (8.-9.lk)
Liikunnan pitkässä valinnaisessa syvennetään eri liikuntalajien osaamista ja opetellaan kehonhuoltoa. Tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa ja saada positiivisia kokemuksia liikunnasta. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vli-1, Uudet lajit (8.lk)
Tutustutaan koululiikunnassa harvinaisempiin lajeihin esimerkiksi keilailuun, seinäkiipeilyyn, golfiin, jousiammuntaan ja Megazoneen. Lisäksi opetellaan erilaisia taitoja ja toimintakykyä kehittäviä liikuntamuotoja. Opintokokonaisuus sopii kaikenlaisille liikkujille – pääset kokemaan uusia elämyksiä. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vli-2, Rentoutus ja venyttely -kurssi (9.lk)
Opintokokonaisuus sisältää venyttelyä, joogaa, rentoutusta ja lihashuoltoa. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Käsityö

vks-pitkä, Käsityö (8.-9.lk)
Käsityön pitkässä valinnaisessa opintokokonaisuudessa oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman projektin hyödyntäen monipuolisesti erilaisia käsityön materiaaliteknologioita. Tavoitteena on syventää käsityön taitoja ja tietoja ja valmistaa uniikki ja laadukas tuote. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vks-1, DIY Tee-se-itse (8.lk)
A) Tekstiilityön tekniikat: Perehdymme käsityömuotoilun perusteisiin. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, koristeita tai tekstiilejä. Jo aikaisemmin opittujen taitojen lisäksi, oppilaan oman mielenkiinnon mukaan, tutustutaan uusiin käsityö- ja askartelutekniikoihin. Tavoitteena on toimia ”kätevä tekijänä” – osata valmistaa, korjata ja parannella erilaisia tavaroita ja tekstiilejä. B) Teknisen työn tekniikat: Oppilas suunnittelee itse työnsä hyödyntäen vapaasti aiemmin opittuja tekniikoita ja erilaisia materiaaleja. Painotamme omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja vastuun ottamista omasta työstä. Projekteissa vastaan tulevat uudet tekniikat ja materiaalit opetetaan koko ryhmälle. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vks-2, DIY Tee-se-itse (9.lk)
A) Tekstiilityön tekniikat: Perehdymme käsityömuotoilun perusteisiin. Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käyttöesineitä, koristeita tai tekstiilejä. Jo aikaisemmin opittujen taitojen lisäksi, oppilaan oman mielenkiinnon mukaan, tutustutaan uusiin käsityö- ja askartelutekniikoihin. Tavoitteena on toimia ”kätevä tekijänä” – osata valmistaa, korjata ja parannella erilaisia tavaroita ja tekstiilejä. B) Teknisen työn tekniikat: Oppilas suunnittelee itse työnsä hyödyntäen vapaasti aiemmin opittuja tekniikoita ja erilaisia materiaaleja. Painotamme omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja vastuun ottamista omasta työstä. Projekteissa vastaan tulevat uudet tekniikat ja materiaalit opetetaan koko ryhmälle. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Musiikki

vmu-pitkä, Musiikki (8.-9.lk)
Opintokokonaisuuden aikana kannustetaan oppilaita kehittämään musiikillista osaamistaan monipuolisesti. Yhteissoiton lisäksi keskeisessä roolissa ovat erilaiset luovaa musiikillista ilmaisua kehittävät harjoitustyöt, joissa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia tietoteknisiä menetelmiä. Oppilaat oppivat myös havainnoimaan omaa ääniympäristöään ja kiinnittämään huomiota musiikin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vmu-1, Musiikin luova tuottaminen 1 (8.lk)
Tutustumme musiikin tekemiseen tietokoneella hyödyntäen nykyaikaisia ohjelmistoja ja teknologiaa, sekä musisoidaan ja tuotetaan musiikkia perinteisillä soittimilla. Valinnaisaineen tavoitteena on tehdä ja tuottaa omaa musiikkia tai sovittaa uudestaan jo olemassa olevaa materiaalia. Työskentelemme eri musiikkigenrejen parissa oman kiinnostuksen mukaan. Tavoite on edelleen syventää jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vmu-2, Musiikin luova tuottaminen 2 (9.lk)
Tavoitteena on tehdä ja tuottaa omaa musiikkia, tai sovittaa jo olemassa olevaa materiaalia käyttäen nykyaikaisia ohjelmistoja ja instrumentteja. Käytössämme on musiikin tuottamiseen niin tietokonepohjaiset ohjelmistot kuin myös perinteiset instrumentit. Tutustumme myös musiikkialan ammatteihin. Teemme mahdollisuuksien mukaan opintokokonaisuuden ohjelmistosta tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi äänite tai esiintyminen tms. Tavoite on edelleen syventää jo aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Ruotsi

vrub-2, Perusopintoja täydentävä ruotsin kurssi (9.lk)
Opintokokonaisuudella syvennetään ja kerrataan aiemmin opittuja taitoja lukio-opintoja silmällä pitäen. Kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Lisäksi keskitytään kuullun ymmärtämiseen ja kirjalliseen tuottamiseen. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

B2-kieli

B2-kieltä opiskellaan yläkoulussa yhteensä 4 kurssia: 8. luokalla kurssit 1–2 ja 9. luokalla kurssit 3–4.
B2-kielen opiskelun voi aloittaa vain 8. luokalla. Aloitettua valinnaisen B2-kielen opiskelua ei voi keskeyttää ilman erityisen painavaa syytä.

vsb-1 - 4 saksa (8.-9.lk)
Noin 120 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa äidinkielenään Euroopan ytimessä. Saksan taito on työelämässä kiistaton valttikortti, sillä Saksa on maailman talousmahteja ja Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Paitsi ulkomaankaupassa myös matkailussa tarvitaan saksan osaajia, sillä saksalaiset lukeutuvat maailman matkustelevimpiin kansoihin. Saksan osaaminen avartaa tiedonsaantimahdollisuuksiasi: monet tärkeät nettisivut ovat saksankielisiä, ja saksa on merkittävä tieteen kieli. Maailmankuvasi avartuu, kun pystyt seuraamaan saksankielisiä medioita. Saksan osaaminen syventää matkailu-, kulttuuri ja urheiluelämyksiäsi – pysyt nauttimaan esim. musiikista ja kirjallisuudesta alkuperäiskielellä. Saksan taitajana sinulle avautuu lukuisia mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. Monet suuntaavat saksankieliselle alueelle vaihto-opiskelijoiksi, töihin tai työharjoitteluun. 8. luokka (vsb1-2) Tutustumme saksan kieleen sekä sen asemaan maailmassa. Harjoittelemme vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa, kielen perusrakenteita ja –sanastoa sekä ääntämistä. Keskeisiä työtapoja ovat pari- ja ryhmätyöskentely, erilaiset kielenoppimispelit ja -leikit sekä pienet projektityöt, joissa voi soveltaa TVT-taitoja. Kiinnitämme erityishuomiota kielenopiskelutaitoihin ja kokeilemme erilaisia oppimisstrategioita. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt 9. luokka (vsb3-4) Harjoittelemme selviytymistä saksaksi erilaisissa viestintätilanteissa kuten tapaamisen sopiminen, kaupassa ja kahvilassa asioiminen sekä erilaiset matkustellessa eteen tulevat tilanteet. Syvennämme edelleen saksalaisen kieli- ja kulttuurialueen tuntemusta. Tavoitteena on, että oppilaat saavat onnistumisen elämyksiä ja motivoituvat jatkamaan saksan opintojaan myös peruskoulun päätyttyä. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt
vfbb-1 - 4 ranska (8.-9.lk)
Ranskan kieli on avain tieteen, taiteen, kaupan, (ilmailu)teollisuuden, muodin ja herkuttelun maailmaan. Ranskankieliset sarja- ja elokuvat, kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja ruokakulttuuri ovat maailmankuuluja. Ranskaa puhutaan Euroopan lisäksi myös Kanadassa ja lukuisissa Afrikan maissa. Kahden vuoden opintojen aikana opit ääntämistä, harjoitat peruskielioppirakenteita ja -sanastoa sekä harjoittelet käytännön tilanteita suullisesti ja kuunnellen, ranskalaista tapakulttuuria unohtamatta. 8. luokka (vfb1-2) Tutustumme ranskan kieleen, sen asemaan maailmassa ja ranskankielisten maiden tapakulttuuriin. Harjoittelemme vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa, kuten kahvilassa asioiminen, hiomme kielen perusrakenteita ja -sanastoa sekä ääntämistä monipuolisin tavoin opiskellen ja systemaattisesti kielen erityispiirteitä lähestyen. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt 9. luokka (vfb3-4) Harjoittelemme edelleen selviytymistä ranskaksi erilaisissa viestintätilanteissa kuten tapaamisen sopiminen, kaupassa asioiminen ja erilaiset matkustellessa eteen tulevat tilanteet. Syvennämme kohdemaiden kieli- ja kulttuurialueiden tuntemusta. Tavoitteena on, että oppilaat saavat onnistumisen elämyksiä, parantuneen kyvyn ymmärtää ja arvostaa erilaisia ihmisiä ja kulttuureita ja motivoituvat jatkamaan ranskan opintojaan myös peruskoulun päätyttyä. Opintokokonaisuuden laajuus: 2 vvt

Soveltavat valinnaisaineet

Tietotekniikka

vat-1, Toimisto-ohjelmat (8.lk)
Käymme läpi yksityiskohtaisesti eri toimisto-ohjelmien käyttöä. Tavoitteena on, että tämän opintokokonaisuuden jälkeen oppilas hallitsee toimisto-ohjelmien monipuolisen käytön. Toimisto-ohjelmia ovat muun muassa erilaiset tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikka-ohjelmat. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vat-2, Ohjelmoinnin perusteet (9.lk)
Käymme läpi ohjelmoinnin peruskäsitteitä ja rakenteita. Opetus koostuu käytännön ohjelmointiongelmien ratkaisemisesta ja ohjelmointiprojektin toteuttamisesta. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Yrittäjyyskasvatus

vyk-1, Yrittäjyys 1 (8.lk)
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on erilaisten harjoitusten, tehtävien ja pienimuotoisten projektien avulla opetella yritteliästä työskentelyä ja vastuullista yhdessä toimimista. Tavoitteita löytyy omien vahvuuksien kartoittamisesta sekä tutustumisesta kaupan, työelämän ja ekonomian perusteisiin. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt
vyk-2, Yrittäjyys 2 (9.lk)
Perustamme pienimuotoisia yrityksiä ja samalla tutustutaan yrittämisen alkeisiin. Budjetointi, mainonta ja markkinointi sekä tulosten raportointi tulevat tutuiksi. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt

Digitaalinen kuva

vgra-1, Digitaalinen kuva (8.lk)
Harjoittelemme käyttämään Adoben ohjelmia, joilla työskennellään vektori- ja bittikarttakuvan, digitaalisen piirtämisen ja taiton alkeiden parissa. Tavoitteena on ymmärtää erilaiset digitaalisen kuvantuottamisen tavat, oppia valitsemaan tarkoitukseen sopiva, sekä saada perustaidot tärkeimmistä. Opintokokonaisuuden laajuus: 1 vvt