EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Tukarit esittelevät yläkoulua
Yläkoulu esittäytyy 

Miten haet 7. luokalle

7. luokalle ilmoittaudutaan alakoulun Wilmassa täyttämällä sähköinen lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”.

 • – Ilmoittautuminen alkaa ma 20.11.2023 ja päättyy su 3.12.2023.
 • – Jos et hae mihinkään painotukseen, saat automaattisesti paikan lähikoulustasi yleisluokalta. Valitse lomakkeelta ”Oppilas jatkaa osoitteen mukaisessa lähikoulussa”.
 • – Jos haet painotettuun opetukseen, voit valita viisi eri hakukohdetta. Voit pyrkiä eri kouluihin tai samaan kouluun moneen eri painotukseen, esim. musiikkiluokalle ja LUMA-luokalle. Jos haet Oulunkylän yhteiskouluun painotettuun opetukseen, niin täytä lisäksi koulumme oma hakulomake.
 • – Jos et pääse hakukohteisiisi 1-5, saat paikan omasta lähikoulustasi yleisluokalta.
 • – Valinnat ovat sitovia. Jos oppilas tulee valituksi ensisijaiseen hakuvaihtoehtoonsa, häntä ei oteta huomioon jäljempänä olevissa hakuvaihtoehdoissa.
 • – Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin pe 22.3.2024.

Lähikoulu

Oppilaalla on oikeus 7. luokalle siirtyessään päästä oman asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun. Oulunkylän yhteiskoulu toimii oppilaaksiottoalueemme lähikouluna. Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita. Lisäksi koulumme yläluokille voidaan ottaa oppilaita, mikäli paikkoja on jäljellä. Lisätietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy täältä.

Musiikkiluokka

Koulussamme toimii musiikkipainotteinen luokka. Jos oppilas on valittu Oulunkylän ala-asteella musiikkiluokalle, hänellä on oikeus jatkaa musiikkiluokalla koulussamme opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti. Hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. HUOM! Jos musiikkiluokalla opiskeleva oppilas hakee 7. luokalle ensisijaisesti johonkin muuhun kouluun tai painotukseen, hän menettää opinpolun mukaisen paikkansa musiikkiluokalla. Jos oppilas hakee musiikkiluokalle esim. toisena vaihtoehtona, hänen pitää osallistua valintakokeeseen ja täyttää koulumme hakulomake.

Musiikkiluokalle voivat hakea myös kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tällöin tulee täyttää Wilma-lomakkeen lisäksi oman koulumme hakulomake ja osallistua valintakokeeseen.

LUMA- ja Urhea-luokat

Kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavalle LUMA-luokalle tai liikuntapainotteiselle Urhea-luokalle, jos Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät. Lähikouluperiaatteen mukaisesti Urhea- ja LUMA-luokille otetaan ensisijaisesti oman alueemme yläasteikäisiä.  Täytä Wilmasta löytyvä sähköinen lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle” 20.11.-3.12.2023 välisenä aikana. HUOM. Kirjaa lomakkeen lisätietoihin, että haet LUMA- tai Urhea-luokalle. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun oma hakulomake.

Tarkemmat ohjeet musiikki-, LUMA- ja Urhea-luokille hakeutumiseen löydät sivun alaosasta.

Seuraa tällä sivulla, Instagramissa, Facebookissa ja Youtubessa myöhemmin julkaistavaa koulun esittelymateriaalia. Oulunkylän yhteiskoulun esittelydiat hakuohjeineen löytyvät täältä.

 

Painotukset

Musiikki

Musiikkipainotteiselle luokalle voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta).

Musiikin painotusluokilla opiskellaan yläkoulun aikana musiikkia tavanomaisen kahden sijaan yhdeksän kurssia. Lisäksi oppilaat osallistuvat oman mielenkiinnon mukaan kuoro-, orkesteri-, bändi- tai lauluyhtyetoimintaan. Keskeisessä osassa musiikkiluokkien toimintaa ovat monipuoliset esiintymismahdollisuudet erilaisissa kokoonpanoissa.

Oppilaita kannustetaan kehittämään musiikillisia taitojaan laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti. Musiikkiluokkalaisten käytössä ovat nykyaikaiset hyvin varustellut tilat, jotka mahdollistavat monipuolisen ja osallistavan musiikinopetuksen. Oppilaat tutustuvat opintojensa aikana myös musiikkiteknologiaan ja digitaaliseen musiikin tekemiseen.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle” alakoulun Wilmassa 20.11.-3.12.2023 välisenä aikana. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

Musiikkiluokan valintakoe

Musiikkiluokalle haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä valintakokeella. Kirjallinen valintakoe järjestetään koulullamme tiistaina 23.1.2024 klo 9 (varapäivä torstaina 1.2.2024). Tule viimeistään klo 8.45 koulun ala-aulaan, josta opettaja hakee oppilaat kokeeseen. Kirjallisen valintakokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen, jonka henkilökohtainen aika ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä. Yksilökokeet järjestetään 7.2.2024 mennessä.

Huom! Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistutaan painotetun opetuksen ensisijaisessa hakukohteessa. Jos siis haet ensisijaisesti musiikkiluokalle Oulunkylän yhteiskouluun, osallistut valintakokeeseen Oulunkylän yhteiskoulussa.

Jos hakija ei sairastumisen takia voi osallistua kirjalliseen kokeeseen varsinaisena koepäivänä tai henkilökohtaiseen osioonsa, tulee tästä viipymättä ilmoittaa sähköpostitse koulun musiikinopettajille kasii.sequeira-uski@oyk.fi ja krister.kuosmanen@oyk.fi.

I Osa
Karman musikaalisuustesti
Noin 30 minuutin mittainen kuunteluun perustuva musiikin eri elementtien hahmotuskykyä mittaava testi.

Musiikkitieto-osio
Musiikin teoriaan perusteisiin liittyviä kysymyksiä (peruskurssi 1/3 tasoa), joita on myös alaluokilla käsitelty esim. nuottien ja taukojen nimiä ja aika-arvoja, tahtiosoitus, sointumerkkejä.

II Osa
Henkilökohtainen osio
Henkilökohtaisessa osiossa esitetään

 • – Lyhyehkö vapaavalintainen laulunäyte
 • – Vapaavalintainen soittonäyte (on myös mahdollista antaa samalla soittimella kaksi lyhyttä eri tyylisuunnan näytettä tai lyhyet näytteet kahdella eri soittimella).
 • – Äänessä pysymisen testi: tuttu helppo laulu, johon testattava laulaa melodiaa ja testaaja soittaa toista ääntä.

Soitto- ja laulunäytteessä on mahdollista käyttää taustanauhaa. Se pitää pystyä toistamaan omalla laitteella, joka kytketään äänentoistoon 3,5 mm stereoplugilla. Näytteille on aikaa vain muutama minuutti, joten esitys saatetaan keskeyttää aikataulullisista syistä.

Henkilökohtaisessa osiossa pisteitä saa myös musiikillisesta tulkinnasta. Tässä voidaan huomioida myös esimerkiksi oppilaan oma sävellys tai tietokoneella tehty musiikkituotos, joka tulee esittää henkilökohtaisen osion yhteydessä omalta laitteelta.

Vähimmäispistemäärä musiikkiluokalle hyväksytyksi tulemiselle on 21/64 ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34. Musiikkiluokalle otetaan 27 oppilasta.

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

LUMA-luokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät. Luokalle otetaan ensisijaisesti oman oppilaaksiottoalueen oppilaita.
Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita painottavassa opetuksessa syvennetään fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppisisältöjä erikoiskursseilla. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä.

LUMA-luokalle haetaan videohakemuksella (kesto noin 2 minuuttia).
Videossa tulee kuvata mm. seuraavia asioita:

 • – Millainen olet koululaisena? (esim. käytös ja huolellisuus, koulumenestys, suhtautuminen kouluun)
  – Mitkä aihealueet kiinnostavat sinua ympäristöopissa ja matematiikassa ja miksi? (esim. projektit)
  – Vastuutehtäväsi koulussa (esim. ympäristöryhmä, oppilaskunta)
  – Harrastuneisuus, joka liittyy luma-aineisiin (esim. partio/kirjat/lehdet/leirit)

Lähetä videosi (mp4-videotiedosto) osoitteeseen luma2023@oyk.fi perjantaihin 13.1.2023 klo 16.00 mennessä.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”  Wilmassa 20.11.-3.12.2023 välisenä aikana. HUOM. Kirjaa lomakkeen lisätietoihin, että haet LUMA-luokalle. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

 

Liikunta (Urhea)

Liikuntaluokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luokalle otetaan ensisijaisesti oman lähikoulualueemme oppilaita. Urhea-toimintaan osallistuminen ei ole oppilaaksioton peruste Oulunkylän yhteiskoulussa,

Oulunkylän yhteiskoulu on ollut osa Urhea-yläkouluverkoston liikuntalähikouluja syksystä 2020 lähtien. Liikuntaluokalla tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa.

Liikuntaluokalla (Urhea) :

 • – yksi lisätunti liikuntaa viikossa
 • – fysiikka- tai lajiharjoitustreenit tiistaisin klo 8.15 ja keskiviikkoisin klo 14.30
 • – liikuntakerho kerran viikossa vaihtuvin lajein
 • – erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
 • – lajivierailuja koulun ulkopuolella
 • – monipuolista lajitaitojen opetusta
 • – mahdollisuus koulujenvälisiin otteluihin/kilpailuihin

Liikuntaluokallamme on rajattu määrä oppilaspaikkoja, minkä vuoksi luokalle haetaan soveltuvuuskokeella. Koe mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskokeesta ja sen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Kaikki soveltuvuuskokeen osiot huomioidaan loppupisteissä. Koulu ei järjestä koulukohtaista lajitestiä. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskokeeseen osallistuville tarjotaan ruokailumahdollisuus.

HUOM! Oulunkylän yhteiskoulun soveltuvuuskokeen pisteillä ei voi hakeutua muihin liikuntapainotusta tarjoaviin kouluihin. Jos haet myös muiden koulujen liikuntaluokille, mene soveltuvuuskokeeseen sellaiseen kouluun, jossa tehdään myös lajitestit.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen lomake ”Siirtyminen 7. vuosiluokalle”  Wilmassa 20.11.-3.12.2023 välisenä aikana. HUOM. Kirjaa lomakkeen lisätietoihin, että haet liikuntaluokalle. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!