EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Perinteistä avoimien ovien päivää ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021.

Seuraa tällä sivulla, Instagramissa ja Facebookissa myöhemmin julkaistavaa koulun esittelymateriaalia.

Oulunkylän yhteiskoulun esittelydiat hakuohjeineen löytyvät täältä.

 

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita, ja toimimme oman oppilaaksiottoalueemme lähikouluna.

Koulussamme toimii musiikkipainotteinen luokka, johon voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta). Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen (Urhea).

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen täyttää sähköisen oppilastietokortin Wilmassa 15.12.2020 mennessä. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan keskiviikkona 19.3.2021.

 

Painotukset

 

Musiikki

Musiikkipainotteiselle luokalle voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta).

Musiikin painotusluokilla opiskellaan yläkoulun aikana musiikkia tavanomaisen kahden sijaan yhdeksän kurssia. Lisäksi oppilaat osallistuvat oman mielenkiinnon mukaan kuoro-, orkesteri-, bändi- tai lauluyhtyetoimintaan. Keskeisessä osassa musiikkiluokkien toimintaa ovat monipuoliset esiintymismahdollisuudet erilaisissa kokoonpanoissa.

Oppilaita kannustetaan kehittämään musiikillisia taitojaan laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti. Musiikin käytössä on nykyaikaiset hyvin varustellut tilat, jotka mahdollistavat monipuolisen ja osallistavan musiikinopetuksen. Oppilaat tutustuvat opintojensa aikana myös musiikkiteknologiaan ja digitaaliseen musiikin tekemiseen.

Musiikkiluokalle haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella. Kirjallinen soveltuvuuskoe järjestetään koulullamme tiistaina 2.2.2021 (varapäivä tiistaina 9.2.2021). Kirjallisen soveltuvuuskokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen (henkilökohtainen aika ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä). Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen myöhemmin sivulla julkaistavalla lomakkeella.

Muista täyttää myös Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2020 mennessä.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

LUMA-luokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.
Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita painottavassa opetuksessa syvennetään fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppisisältöjä erikoiskursseilla. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä.

LUMA-luokalle haetaan videohakemuksella (kesto noin 2 minuuttia).
Videossa tulee kuvata mm. seuraavia asioita:

 • – millainen koululainen olet
  – mitä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita sinulla on luonnontieteisiin liittyen
  – miksi haluaisit opiskella luonnontieteitä
  – jos haluat, voit kertoa viimeisimmät arvosanasi luonnontieteellisissä aineissa ja käyttäytymisessä.

Lähetä videosi osoitteella luma2021@oulunkylanyhteiskoulu.fi perjantaihin 15.1.2021 klo 16.00 mennessä.

LUMA-luokalle hakevien tulee videon lähettämisen lisäksi täyttää myöhemmin tällä sivulla julkaistava hakulomake sekä Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2020 mennessä. HUOM. Kirjaa oppilastietokortin lisätietoihin, että haet LUMA-luokalle.

 

Liikunta (Urhea)

Liikuntaluokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.

Oulunkylän yhteiskoulu on ollut osa Urhea-yläkouluverkostoa syksystä 2020 lähtien. Liikuntaluokalla tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa.

Liikuntaluokalla (Urhea) :

 • – yksi lisätunti liikuntaa viikossa
 • – fysiikka- tai lajiharjoitustreenit tiistaisin klo 8.15 ja keskiviikkoisin klo 14.30
 • – liikuntakerho kerran viikossa vaihtuvin lajein
 • – erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
 • – lajivierailuja koulun ulkopuolella
 • – monipuolista lajitaitojen opetusta
 • – mahdollisuus koulujenvälisiin otteluihin/kilpailuihin

Liikuntaluokalle haetaan valtakunnallisella soveltuvuuskokeella, joka mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 8.30 – 15.30 (varapäivä maanantai 15.2.2021). Soveltuvuuskokeen testiosiot löydät osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Kaikki soveltuvuuskokeen osiot huomioidaan loppupisteissä. Koulu ei järjestä koulukohtaista testiä. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskokeeseen osallistuville tarjotaan ruokailumahdollisuus. Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen myöhemmin tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella.

Muista täyttää myös Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2020 mennessä. HUOM. Kirjaa oppilastietokortin lisätietoihin, että haet liikuntaluokalle.

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!