EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Lukuvuoden 2021 – 2022 haku on päättynyt.

 

Seuraa tällä sivulla, Instagramissa ja Facebookissa myöhemmin julkaistavaa koulun esittelymateriaalia.

Oulunkylän yhteiskoulun esittelydiat hakuohjeineen löytyvät täältä.

 

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita, ja toimimme oman oppilaaksiottoalueemme lähikouluna.

Koulussamme toimii musiikkipainotteinen luokka, johon voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta). Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen (Urhea).

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen täyttää sähköisen oppilastietokortin Wilmassa 15.12.2020 mennessä. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan keskiviikkona 19.3.2021.

Painotukset

Musiikki


Musiikkipainotteiselle luokalle voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta).

Musiikin painotusluokilla opiskellaan yläkoulun aikana musiikkia tavanomaisen kahden sijaan yhdeksän kurssia. Lisäksi oppilaat osallistuvat oman mielenkiinnon mukaan kuoro-, orkesteri-, bändi- tai lauluyhtyetoimintaan. Keskeisessä osassa musiikkiluokkien toimintaa ovat monipuoliset esiintymismahdollisuudet erilaisissa kokoonpanoissa.

Oppilaita kannustetaan kehittämään musiikillisia taitojaan laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti. Musiikin käytössä on nykyaikaiset hyvin varustellut tilat, jotka mahdollistavat monipuolisen ja osallistavan musiikinopetuksen. Oppilaat tutustuvat opintojensa aikana myös musiikkiteknologiaan ja digitaaliseen musiikin tekemiseen.

Musiikkiluokalle haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella. Kirjallinen soveltuvuuskoe järjestetään koulullamme tiistaina 2.2.2021 klo 9 (varapäivä tiistaina 9.2.2021 klo 13). Kirjallisen soveltuvuuskokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen (henkilökohtainen aika ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä).

Muista täyttää myös Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2020 mennessä.

 

Musiikkiluokan soveltuvuuskoe

Musiikkiluokalle haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella. Kirjallinen soveltuvuuskoe järjestetään koulullamme tiistaina 2.2.2021 klo 9 (varapäivä tiistaina 9.2.2021 klo 13). Paikalla tulee olla viimeistään 15 min ennen kokeen alkua. Kirjallisen soveltuvuuskokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen, jonka henkilökohtainen aika ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä.

Kirjallinen koe järjestetään koulun juhlasalissa. Koululle tultaessa hakijat siirtyvät turvavälit huomioiden suoraan koetilaan viettämättä aikaa koulun muissa tiloissa. Hakijoille suositellaan vahvasti maskien käyttöä. Koulu tarjoaa kokeisiin osallistuville oppilaille kasvomaskit. Koetta valvovat opettajat käyttävät maskia.

Turvavälien toteutumisesta on huolehdittava myös mahdollisten saattajien osalta ja saattajien suositellaan odottavan ulkona soveltuvuuskokeiden ajan. Saattajien on käytettävä maskia.

Henkilökohtaisessa osiossa sekä hakija että kokeen vastaanottajat käyttävät kasvomaskia lukuun ottamatta soittonäytettä puhallinsoittimella.

Osallistu kokeisiin vain täysin terveenä, ilman minkäänlaisia oireita. Jos hakija ei sairastumisen tai karanteenin takia voi osallistua kirjalliseen kokeeseen varsinaisena koepäivänä tai henkilökohtaiseen osioonsa, tulee tästä viipymättä ilmoittaa sähköpostitse koulun musiikinopettajille joonas.tuominen@oulunkylanyhteiskoulu.fi ja krister.kuosmanen@oulunkylanyhteiskoulu.fi.

 

I Osa
Karman musikaalisuustesti
Noin 30 minuutin mittainen kuunteluun perustuva musiikin eri elementtien hahmotuskykyä mittaava testi.

Musiikkitieto-osio
Musiikin teoriaan perusteisiin liittyviä kysymyksiä (peruskurssi 1/3 tasoa), joita on myös alaluokilla käsitelty esim. nuottien ja taukojen nimiä ja aika-arvoja, tahtiosoitus, sointumerkkejä.

II Osa
Henkilökohtainen osio
Henkilökohtaisessa osiossa esitetään

 • Lyhyehkö vapaavalintainen laulunäyte
 • Vapaavalintainen soittonäyte (on myös mahdollista antaa samalla soittimella kaksi lyhyttä eri tyylisuunnan näytettä tai lyhyet näytteet kahdella eri soittimella).
 • Äänessä pysymisen testi: tuttu helppo laulu, johon testattava laulaa melodiaa ja testaaja soittaa toista ääntä.

Soitto- ja laulunäytteessä on mahdollista käyttää taustanauhaa. Se pitää pystyä toistamaan omalla laitteella, joka kytketään äänentoistoon 3,5 mm steroplugilla. Näytteille on aikaa vain muutama minuutti, joten esitys saatetaan keskeyttää aikataulullisista syistä.

Henkilökohtaisessa osiossa pisteitä saa myös musiikillisesta tulkinnasta. Tässä voidaan huomioida myös esimerkiksi oppilaan oma sävellys tai tietokoneella tehty musiikkituotos, joka tulee esittää henkilökohtaisen osion yhteydessä omalta laitteelta.

Vähimmäispistemäärä musiikkiluokalle hyväksytyksi tulemiselle on 21/64 ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34. Musiikkiluokalle otetaan 27 oppilasta.

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

LUMA-luokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.
Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita painottavassa opetuksessa syvennetään fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppisisältöjä erikoiskursseilla. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä.

LUMA-luokalle haetaan videohakemuksella (kesto noin 2 minuuttia).
Videossa tulee kuvata mm. seuraavia asioita:

 • – millainen koululainen olet
  – mitä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita sinulla on luonnontieteisiin liittyen
  – miksi haluaisit opiskella luonnontieteitä
  – jos haluat, voit kertoa viimeisimmät arvosanasi luonnontieteellisissä aineissa ja käyttäytymisessä.

Lähetä videosi osoitteeseen luma2021@oulunkylanyhteiskoulu.fi perjantaihin 15.1.2021 klo 16.00 mennessä.

 

Liikunta (Urhea)


Liikuntaluokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.

Oulunkylän yhteiskoulu on ollut osa Urhea-yläkouluverkostoa syksystä 2020 lähtien. Liikuntaluokalla tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa.

Liikuntaluokalla (Urhea) :

 • – yksi lisätunti liikuntaa viikossa
 • – fysiikka- tai lajiharjoitustreenit tiistaisin klo 8.15 ja keskiviikkoisin klo 14.30
 • – liikuntakerho kerran viikossa vaihtuvin lajein
 • – erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
 • – lajivierailuja koulun ulkopuolella
 • – monipuolista lajitaitojen opetusta
 • – mahdollisuus koulujenvälisiin otteluihin/kilpailuihin

Liikuntaluokalle haetaan valtakunnallisella soveltuvuuskokeella, joka mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 8.30 – 15.30 (varapäivä maanantai 15.2.2021). Soveltuvuuskokeen testiosiot löydät osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Kaikki soveltuvuuskokeen osiot huomioidaan loppupisteissä. Koulu ei järjestä koulukohtaista testiä. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskokeeseen osallistuville tarjotaan ruokailumahdollisuus.

Muista täyttää myös Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2020 mennessä. HUOM. Kirjaa oppilastietokortin lisätietoihin, että haet liikuntaluokalle.

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!