EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy täältä. Tietoa painotetusta opetuksesta löytyy täältä.

Seuraa tällä sivulla, Instagramissa, Facebookissa ja Youtubessa myöhemmin julkaistavaa koulun esittelymateriaalia.

Oulunkylän yhteiskoulun esittelydiat hakuohjeineen löytyvät täältä.

 

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita, ja toimimme oman oppilaaksiottoalueemme lähikouluna.

Koulussamme toimii musiikkipainotteinen luokka. Jos oppilas on valittu Oulunkylän ala-asteella musiikkiluokalle, hänellä on oikeus jatkaa musiikkiluokalla koulussamme opinpolun mukaisesti 9. luokalle asti. Hänen ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen. Musiikkiluokalle voivat hakea myös kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Tällöin tulee täyttää Wilma-lomakkeen lisäksi oman koulumme hakulomake ja osallistua soveltuvuuskokeeseen. Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen (Urhea). Painotettuun opetukseen hakevien tulee täyttää oman koulumme hakulomake.

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen täyttää sähköisen oppilastietokortin Wilmassa 15.12.2021 mennessä. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan perjantaina 18.3.2022.

Koulun esittelyvideot

Tukarit esittelevät yläkoulua 2021-2022
Yläkoulu esittäytyy 2021-2022

Painotukset

Musiikki


Musiikkipainotteiselle luokalle voivat hakea kaikki halukkaat kuudesluokkalaiset (myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta).

Musiikin painotusluokilla opiskellaan yläkoulun aikana musiikkia tavanomaisen kahden sijaan yhdeksän kurssia. Lisäksi oppilaat osallistuvat oman mielenkiinnon mukaan kuoro-, orkesteri-, bändi- tai lauluyhtyetoimintaan. Keskeisessä osassa musiikkiluokkien toimintaa ovat monipuoliset esiintymismahdollisuudet erilaisissa kokoonpanoissa.

Oppilaita kannustetaan kehittämään musiikillisia taitojaan laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti. Musiikkiluokkalaisten käytössä ovat nykyaikaiset hyvin varustellut tilat, jotka mahdollistavat monipuolisen ja osallistavan musiikinopetuksen. Oppilaat tutustuvat opintojensa aikana myös musiikkiteknologiaan ja digitaaliseen musiikin tekemiseen.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2021 mennessä. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

 

Musiikkiluokan soveltuvuuskoe

Musiikkiluokalle haetaan Helsingin kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella. Kirjallinen soveltuvuuskoe järjestetään koulullamme tiistaina 25.1.2022 klo 9 (varapäivä tiistaina 1.2.2022 klo 13). Paikalla tulee olla viimeistään 15 min ennen kokeen alkua. Kirjallisen soveltuvuuskokeen lisäksi tulee osallistua yksilökokeeseen, jonka henkilökohtainen aika ilmoitetaan kirjallisen kokeen yhteydessä. Yksilökokeet järjestetään 9.2.2022 mennessä.

Huom! Soveltuvuuskokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan painotetun opetuksen ensisijaisessa hakukohteessa. Jos siis haet ensisijaisesti musiikkiluokalle Oulunkylän yhteiskouluun, osallistut soveltuvuuskokeisiin Oulunkylän yhteiskoulussa.

Jos hakija ei sairastumisen takia voi osallistua kirjalliseen kokeeseen varsinaisena koepäivänä tai henkilökohtaiseen osioonsa, tulee tästä viipymättä ilmoittaa sähköpostitse koulun musiikinopettajille joonas.tuominen@oyk.fi ja krister.kuosmanen@oyk.fi.

 

I Osa
Karman musikaalisuustesti
Noin 30 minuutin mittainen kuunteluun perustuva musiikin eri elementtien hahmotuskykyä mittaava testi.

Musiikkitieto-osio
Musiikin teoriaan perusteisiin liittyviä kysymyksiä (peruskurssi 1/3 tasoa), joita on myös alaluokilla käsitelty esim. nuottien ja taukojen nimiä ja aika-arvoja, tahtiosoitus, sointumerkkejä.

II Osa
Henkilökohtainen osio
Henkilökohtaisessa osiossa esitetään

 • Lyhyehkö vapaavalintainen laulunäyte
 • Vapaavalintainen soittonäyte (on myös mahdollista antaa samalla soittimella kaksi lyhyttä eri tyylisuunnan näytettä tai lyhyet näytteet kahdella eri soittimella).
 • Äänessä pysymisen testi: tuttu helppo laulu, johon testattava laulaa melodiaa ja testaaja soittaa toista ääntä.

Soitto- ja laulunäytteessä on mahdollista käyttää taustanauhaa. Se pitää pystyä toistamaan omalla laitteella, joka kytketään äänentoistoon 3,5 mm steroplugilla. Näytteille on aikaa vain muutama minuutti, joten esitys saatetaan keskeyttää aikataulullisista syistä.

Henkilökohtaisessa osiossa pisteitä saa myös musiikillisesta tulkinnasta. Tässä voidaan huomioida myös esimerkiksi oppilaan oma sävellys tai tietokoneella tehty musiikkituotos, joka tulee esittää henkilökohtaisen osion yhteydessä omalta laitteelta.

Vähimmäispistemäärä musiikkiluokalle hyväksytyksi tulemiselle on 21/64 ja henkilökohtaisessa osiossa tulee saada vähintään 10/34. Musiikkiluokalle otetaan 27 oppilasta.

 

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

LUMA-luokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.
Matemaattis-luonnontieteellisiä aineita painottavassa opetuksessa syvennetään fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon oppisisältöjä erikoiskursseilla. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä.

LUMA-luokalle haetaan videohakemuksella (kesto noin 2 minuuttia).
Videossa tulee kuvata mm. seuraavia asioita:

 • – Millainen olet koululaisena? (esim. käytös ja huolellisuus, koulumenestys, suhtautuminen kouluun)
  – Mitkä aihealueet kiinnostavat sinua ympäristöopissa ja matematiikassa ja miksi? (esim. projektit)
  – Vastuutehtäväsi koulussa (esim. ympäristöryhmä, oppilaskunta)
  – Harrastuneisuus, joka liittyy luma-aineisiin (esim. partio/kirjat/lehdet/leirit)

Lähetä videosi (mp4-videotiedosto) osoitteeseen luma2022@oyk.fi perjantaihin 14.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2021 mennessä. HUOM. Kirjaa oppilastietokortin lisätietoihin, että haet LUMA-luokalle. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

 

Liikunta (Urhea)


Liikuntaluokalle voi hakea, mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät.

Oulunkylän yhteiskoulu on ollut osa Urhea-yläkouluverkostoa syksystä 2020 lähtien. Liikuntaluokalla tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa.

Liikuntaluokalla (Urhea) :

 • – yksi lisätunti liikuntaa viikossa
 • – fysiikka- tai lajiharjoitustreenit tiistaisin klo 8.15 ja keskiviikkoisin klo 14.30
 • – liikuntakerho kerran viikossa vaihtuvin lajein
 • – erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
 • – lajivierailuja koulun ulkopuolella
 • – monipuolista lajitaitojen opetusta
 • – mahdollisuus koulujenvälisiin otteluihin/kilpailuihin

Liikuntaluokalle haetaan valtakunnallisella soveltuvuuskokeella, joka mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 19.1.2022 klo 9 (varapäivä maanantai 7.2.2022 klo 13). Soveltuvuuskokeen testiosiot löydät osoitteesta www.soveltuvuuskoe.fi. Kaikki soveltuvuuskokeen osiot huomioidaan loppupisteissä. Koulu ei järjestä koulukohtaista testiä. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Soveltuvuuskokeeseen osallistuville tarjotaan ruokailumahdollisuus.

Muista täyttää Wilmasta löytyvä sähköinen oppilastietokortti 15.12.2021 mennessä. HUOM. Kirjaa oppilastietokortin lisätietoihin, että haet liikuntaluokalle. Täytä sen lisäksi Oulunkylän yhteiskoulun erillinen hakulomake.

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!