EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita.
Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen (Urhea) opetukseen.

 

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat kuudesluokkalaiset

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen täyttää luokanopettajan antaman oppilastietokortin ja palauttaa sen omalle luokanopettajalle viimeistään 15.1.2020. Luokanopettaja lähettää tiedot Oulunkylän yhteiskouluun.

 

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevat hakijat

Oppilastietokortti on palautettava oppilaan omalle luokanopettajalle viimeistään 15.1.2020, josta se lähetetään kouluumme.

Yleislisätietoa perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilta.

Hyväksytyille lähetetään tieto kirjeitse 18.3.2020.

 

Painotukset

Musiikki

Musiikkiluokalla tarjotaan monipuolista kuoro-, orkesteri-, bändi- ja lauluyhtyetoimintaa. Soveltuvuuskokeet järjestetään ti 28.1.2020 klo 13 Oulunkylän yhteiskoulussa, Siltavoudintie 24.  Tilaisuudessa sovitaan henkilökohtaisen laulun ja soiton koeaika. Kynä ja kumi mukaan!

Helsingin kaupungin kouluista musiikkiluokalle hakevat oppilaat ilmoittautuvat soveltuvuuskokeeseen luokanopettajan jakamalla oppilastietokortilla. Jos oppilas hakee musiikkiluokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 15.1.2020. Yksityiskouluista, valtion kouluista ja Helsingin kaupungin ulkopuolelta musiikkiluokalle hakevat oppilaat ilmoittautuvat soveltuvuuskokeeseen tällä lomakkeella: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/lomakkeet/ulkopaikkakuntalaisen-ilmoittautumislomake-soveltuvuuskokeeseen.pdf

Hyväksytyille lähetetään tieto kirjeitse 18.3.2020.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

Matemaattis- ja luonnontieteellisiä aineita painottavassa opetuksessa syvennetään fysiikan, kemian ja matematiikan oppisisältöjä muun muassa laborointikursseilla. Ympäristökasvatus edistää kestävää kehitystä ja tällä kurssilla korostuu käytännön työskentely. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä. Kurssilla tutustutaan omaan aurinkokuntaamme osana maailmankaikkeutta.

Matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle otetaan ensisijaisesti koulun oman oppilaaksiottoalueen oppilaita. Matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen luokalle haetaan videohakemuksella (kesto noin 2 minuuttia). Videossa tulee kuvata mm. seuraavia asioita:

  • millainen koululainen olet
  • mitä harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita sinulla on luonnontieteisiin liittyen
  • miksi haluaisit opiskella luonnontieteitä
  • jos haluat, voit kertoa viimeisimmät arvosanasi luonnontieteellisissä aineissa ja käyttäytymisessä.

Lähetä videosi osoitteella luma2020@oulunkylanyhteiskoulu.fi 15.1.2020 klo 16.00 mennessä.

Jos oppilas hakee luma-luokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 15.1.2020.

Hyväksytyille lähetetään tieto kirjeitse 18.3.2020.

 

Liikunta

Oulunkylän yhteiskoulu tulee mukaan Urhea yläkouluverkoston kouluksi lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Liikuntaluokalle otetaan ensisijaisesti koulun oman oppilaaksiottoalueen oppilaita.

Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi ja enemmän lajitaitoja painottava liikunnanopetus motivoivassa ympäristössä ja sitä kautta antaa oppilaille lisäkipinää liikunnan ja urheilun harrastamiseen.

Liikuntapainotteisella luokalla (Urhea) tarjotaan seuraavaa:

  • yksi lisätunti liikuntaa viikossa
  • treenit joka tiistai klo 8.15 ja joka keskiviikko klo 14.30
  • erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
  • monipuolista lajitaitojen opetusta
  • mahdollisuus koulujen välisiin otteluihin/kilpailuihin omassa lajissa

Liikuntaluokalle hakevien tulee osallistua valtakunnalliseen soveltuvuuskokeeseen, joka mittaa taitoa, kuntoa, koordinaatiota ja harrastuneisuutta. Soveltuvuuskoe järjestetään ke 22.1.2020 klo 9 (varapäivä ma 3.2.2020). Soveltuvuuskokeen testiosiot löydät www.soveltuvuuskoe.fi. Kaikki soveltuvuuskokeen osiot huomioidaan loppupisteissä. Koulu ei järjestä koulukohtaista testiä. Soveltuvuuskokeiden testiosiot ovat sisäliikuntatestejä, jotka pidetään koulumme tiloissa. Ilmoittautuminen kokeeseen viestillä oyk@oulunkylanyhteiskoulu.fi. Kerro viestissä harrastamasi laji ja seura, jossa harrastat. Soveltuvuuskokeeseen osallistuville tarjotaan ruokailumahdollisuus.

Jos oppilas hakee liikuntaluokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 15.1.2020.

Hyväksytyille lähetetään tieto kirjeitse 18.3.2020.

 

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!