EtusivuHae kouluummeHae oppilaaksi yläkouluun

Hae oppilaaksi yläkouluun

Avoimien ovien päivä

Lauantaina 11.1.2020  klo 1013

Yleislisätietoa perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilta

 

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita.
Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen.
Näihin painotuksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat kuudesluokkalaiset

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen  täyttää luokanopettajan antaman oppilastietokortin ja palauttaa sen omalle luokanopettajalle viimeistään 15.1.2020. Luokanopettaja lähettää tiedot Oulunkylän yhteiskouluun.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevat hakijat

Oppilastietokortti on palautettava oppilaan omalle luokanopettajalle viimeistään 15.1.2020, josta se lähetetään kouluumme.

 

Painotukset

 

Musiikki

Soveltuvuuskoelomake toimitetaan suoraan kouluumme viimeistään 15.1.2020 klo 16.00. Musiikin soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 28.1.2020 klo 13 Oulunkylän yhteiskoulussa, Siltavoudintie 24. Tilaisuudessa sovitaan henkilökohtaisen laulun ja soiton koeaika.
Kynä ja kumi mukaan!

Lomakkeen löydät tästä.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen

Fysiikan, kemian ja matematiikan oppisisältöjä syvennetään muun muassa laborointikursseilla. Ympäristökasvatus edistää kestävää kehitystä ja tällä kurssilla korostuu käytännön työskentely. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä. Kurssilla tutustutaan omaan aurinkokuntaamme osana maailmankaikkeutta.

Alakoulun 6. luokkien oppilaat ilmoittavat kiinnostuksensa perusteluineen matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen erillisellä, vapaamuotoisella oppilastietokorttiin liitetyllä hakemuksella.

Jos oppilas hakee luma-luokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta ja erillinen vapaamuotoinen hakemus suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 15.1.2020.

Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan 18.3.2020.

 

Liikunta

Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi ja enemmän lajitaitoja painottava liikunnanopetus motivoivassa ympäristössä ja sitä kautta antaa oppilaille lisäkipinää liikunnan ja urheilun harrastamiseen.

Liikuntapainotteisella luokalla tarjotaan seuraavaa:

  • yksi lisätunti viikossa
  • erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
  • monipuolista lajitaitojen opetusta
  • mahdollisuus koulujen välisiin otteluihin/kilpailuihin omassa lajissa

Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella (kirjoita itsestäsi lyhyt kuvaus liikkujana ja koululaisena). Hakemus liitetään yläkoulun oppilastietolomakkeeseen.

Jos oppilas hakee liikuntaluokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta ja erillinen, vapaamuotoinen hakemus suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 15.1.2020.

Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan 18.3.2020.

 

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!