EtusivuLukioTaito- ja taideaineiden lukiodiplomit

Taito- ja taideaineiden lukiodiplomit

Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin opintojaksoihin voivat kuulua eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Lue lisää lukiodiplomeista opetushallituksen sivuilta. Siellä voit tarkastella myös eri oppiaineiden vanhoja diplomitehtäviä.

 

Kuvataiteen lukiodiplomi

Opintojaksolla toteutetaan valtakunnallisten ohjeiden ja tehtävien mukainen opinnäytetyö. Ennen opintojaksolle osallistumista opiskelijalla tulee olla suoritettuna neljä lukion hyväksymää kuvataiteen opintojaksoa. Työn arvioivat lukion kuvataiteen opettaja ja ulkopuolinen arvioitsija. Kiitettävästä suorituksesta voi saada lisäpisteitä taide- ja kasvatusalan pääsykokeissa.

Kuvataiteen lukiodiplomiteoksiin voi tutustua kuvagalleriassa.

Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Tässä esimerkki portfoliosta:

Peppi Posio – portfolio

 

 

Musiikin lukiodiplomi

Lukiodiplomissa on mahdollisuus osoittaa oma erityisosaaminen ja harrastuneisuus musiikissa. Diplomin muotona on joko musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä, ja siihen kuuluu kirjallinen osio.

Työn arvioi oman musiikinopettajan lisäksi toinen musiikin ammattilainen asteikolla 4-10. Diplomin suorittamisesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteeksi. Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän edeltävän musiikin opintojakson suorittamista.

 

Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomi koostuu liikuntakykyisyyden, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

 

Teatterin lukiodiplomi

Opiskelija toteuttaa itsenäisen työn valitsemastaan aiheesta joko yksin tai ryhmässä. Diplomin voi suorittaa teatterin eri osa-alueista: esimerkiksi ohjaajan- tai näyttelijäntyöstä. Diplomityön arvioi kaksi ilmaisutaidon ammattilaista. Diplomin suorittaminen edellyttää vähintään kolmen teatteritaiteen opintojakson suorittamista.

 

Kotitalouden lukiodiplomi

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kotitaloudessa. Kotitalouden lukiodiplomin tavoitteena on vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi.

Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Kotitalouden lukiodiplomi muodostuu lukiodiplomityöstä, esseestä ja portfoliosta.