EtusivuYläkouluKiusaamisen ehkäisy ja turvallinen arki

Kiusaamisen ehkäisy ja turvallinen arki

Kiusaamisen ehkäisy

Koulukiusaamista ennaltaehkäistään monin tavoin kuten panostamalla uusien oppilaiden ryhmäytymiseen ja järjestämällä aiheeseen liittyviä teematunteja. Mikäli koulukiusaamista kuitenkin havaitaan, siihen puututaan välittömästi. Koulussamme toimii erityisesti kiusaamistapausten hoitamiseen keskittyvä tiimi, johon kuuluu useita opettajajäseniä ja tarvittaessa myös rehtoreita ja oppilashuollon edustajia. Oppilaiden kanssa kerrataan säännöllisin väliajoin kiusaamiseen puuttumisen malli, jotta jokainen tietää, miten mahdollisissa kiusaamistilanteissa menetellään. Oppilailla teetetään myös kaksi kertaa vuodessa hyvinvointikysely, jonka avulla selvitetään ovatko oppilaat havainneet kiusaamista. Hyvinvointikyselyn avulla kartoitetaan myös oppilaiden jaksamista, luokkien ilmapiiriä ja työrauhatilannetta.

Oulunkylän yhteiskoulussa korostetaan yhteisten pelisääntöjen, toimivan tiedonkulun, avoimen vuorovaikutuksen ja nopean puuttumisen merkitystä hyvän ja turvallisen arjen perustana. Oppilailla on lähellään useita turvallisia aikuisia, joiden kanssa on mahdollista keskustella ja saada tarvittaessa apua ja neuvoja.

Luokanvalvojan teematunnit

Luokanvalvoja pitää ryhmälleen vähintään neljästi lukuvuoden aikana ns. teematunteja. Tunneilla käsitellään oppilaiden hyvinvointiin liittyviä teemoja erilaisten tehtävien ja keskustelujen avulla. Käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä stressinhallinta.