EtusivuYläkouluPeruskoulun lukuvuosiopas 2024-2025

Peruskoulun lukuvuosiopas 2024-2025

Lukuvuosi

Lukuvuoden aikataulut
Työ- ja loma-ajat 2024–2025  Syylukukausi 8.8. (to) – 20.12.2024 (pe), yht. 91 pv Syysloma viikolla 42 eli 14.10. (ma) – 18.10.2024 (pe) Koulupäivä 16.11.2024 (la), OYK1924-juhla Joululoma 21.12.2024 (la) – 6.1.2025 (ma)  Kevätlukukausi 7.1. (ti) – 31.5.2025 (la), yht. 96 pv Talviloma viikolla 8 eli 17.2. (ma) – 21.2.2025 (pe) Pääsiäisloma 18.4. (pe) – 21.4.2025 (ma) Vapaapäivä OYK1924-juhlapäivän vuoksi pe 2.5.2025  Vapaapäivä 29.5.2025 (helatorstai)
Jaksot
Jaksot  1. Jakso: to 8.8. – ma 30.9.2024, 38 pv 2. Jakso: ti 1.10. – ke 26.11.2024, 37 pv 3. Jakso: ke 27.11.2024 – ti 4.2.2025, 38 pv 4. Jakso: ke 5.2. – to 3.4.2025, 37 pv 5. Jakso: pe 4.4. – la 31.5.2025, 37 pv  Kaikkia oppiaineita ei opiskella tasaisesti lukuvuoden aikana, vaan ne voivat keskittyä yhteen tai useampaan jaksoon. Kunkin jakson pituus on 37-38 työpäivää. Oppiaineista kotitalous, käsityö ja liikunta on hajautettu tasaisesti lukuvuoden ajalle.
Koulupäivä
Koulun ovet avataan klo 7.30. Ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.15. Koulun ovet suljetaan koulutyön päätyttyä n. klo 16.00. Päivänavaus alkaa klo 9.40. Sitä kuunnellaan siinä luokassa, jossa oppitunti on. Oleskelu koulun käytävillä ja aulatiloissa oppituntien aikana on kielletty ilman perusteltua syytä. Välitunnin voi viettää sisällä, tosin on suositeltavaa käydä ulkona virkistäytymässä. Perusopetuksen oppilaat eivät saa koulupäivän aikana poistua koulun alueelta ilman opettajan lupaa. Puhelimen käyttö oppitunneilla on pääsääntöisesti kielletty. Opettaja voi jo tunnin alussa pyytää oppilasta sijoittamaan puhelimen niille osoitettuun paikkaan tai oppilas voi säilyttää sen omassa repussaan. Jos opettaja ei ole saapunut 10 minuutin kuluttua oppitunnin alkamisesta, eikä myöhästymisestä ole ilmoitettu, oppilaiden on tiedusteltava ohjeita kansliasta.
Vanhempainillat
ti 27.8. 7. luokkien vanhempainilta (klo 17 salitilaisuus, jonka jälkeen luokkatapaaminen) klo 18.30 Vanhempainyhdistys Wandy ry:n vuosikokous - kaikki uudet jäsenet tervetuloa! to 3.10. 8. ja 9. luokkien vanhempainilta to 28.11. 9. luokkien vanhempainilta (yhteishaku)
Tapahtumapäiviä
ti 20.- to 22.8. 7. luokille ryhmäytyspäivät ma 2.9. - ti 3.9. koulukuvaus ti 10.9. peruskoulun liikuntapäivä to 4.10. pidennetty LV-tunti, HYVÄ-tunti viikolla 39 tukioppilaiden pitämät ryhmäytystunnit opo-tunneilla 7.-luokkalaisille la 16.11. OYK1924-juhlapäivä to 5.12. itsenäisuus- ja yo-juhla to 12.12. pidennetty LV-tunti, HYVÄ-tunti ti 21.1. OYK:n lukion avoimet ovet, klo 14.30 esittely omille yseille to 13.2. pidennetty LV-tunti, HYVÄ-tunti to 10.4. pidennetty LV-tunti, HYVÄ-tunti  ke 30.4. vapputapahtuma, oppilaskunnat
Juhlat
to 5.12. syksyn YO- ja itsenäisyysjuhla  pe 20.12. joulujuhla klo 10.00 to 6.2. penkkarit pe 7.2. Wanhojen päivä la 31.5. peruskoulun kevätjuhla ja YO-juhla
Oppimispaja ja käsitepaja
Koulupäivän jälkeen klo 14.20 alkaen on mahdollisuus jäädä ohjattuun oppimispajaan. Maanantaisin samassa tilassa toimii myös käsitepaja, joka on suunnattu ensisijaisesti oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Käsitepajassa käydään läpi esim. historian ja biologian sanastoa. Oppimispajaan tai käsitepajaan ei tarvitse ilmoittautua vaan voi tulla suoraan pienryhmätilaan koulun 0-kerrokseen. Tervetuloa!

Oppiaineet

Pakolliset oppiaineet, lyhenteet
bi biologia ena englanti et elämänkatsomustieto fy fysiikka hi historia ka, ks käsityö ke kemia ko kotitalous ku kuvataide li liikunta ma matematiikka mu musiikki ge maantiede opo oppilaanohjaus opa oppilaanohjaus ra ranska ru ruotsi sa saksa suk suomi äidinkielenä ja kirjallisuus stk suomi toisena kielenä te terveystieto ueev ev. lut. uskonto ueel elämänkatsomustieto ueis islamin uskonto ueor ortodoksinen uskonto ur roomalaiskatolinen uskonto yh yhteiskuntaoppi
Valinnaisaineet
Katso eri oppiaineiden esittely sivulta "Valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle"

Tuntijako

 

 

 

Opiskelu Oulunkylän yhteiskoulussa

Kaikille yhteiset ohjeet ja järjestyssäännöt takaavat kouluviihtyvyyden.

Yhteiset ohjeet

Oppilasilmoitus
Jokaisesta koulun oppilaasta tehdään oppilasilmoitus, jonka sisältämien henkilötietojen ajan tasalla pitäminen on huoltajan vastuulla. Oppilasilmoituksen tiedoissa tapahtuvista muutoksista lukuvuoden aikana on välittömästi ilmoitettava koulun kansliaan ja luokanvalvojalle.
Oppituntien työrauhasäännöt
Ole ajoissa paikalla työvälineet ja kotitehtävät tehtyinä. Jätä päällysvaatteet luokan ulkopuolelle. Noudata tunnilla opettajan ohjeita ja tee annetut tehtävät. Puhu vain, kun olet saanut puheenvuoron. Älä pidä puhelinta tai muita sähköisiä välineitä esillä, ellei opettaja ole antanut muuta ohjetta. Koulu on jokaisen työpaikka. Käyttäydy asiallisesti, puhu kauniisti, älä hauku, metelöi tai kiroile.
Poissaolot
Kodin ja koulun välinen viestintä tapahtuu Wilmassa (yvkoulut.inschool.fi). Wilma-tunnusten tekoon tarvittavat avainkoodit on postitettu huoltajille. Opettaja merkitsee kaikki tunnilta puuttuvat oppilaat Wilmaan. Ellei oppilas tule kouluun sairauden tai muun pätevän syyn takia, on huoltajan ilmoitettava tästä mahdollisimman nopeasti Wilmaan tehtävällä ilmoituksella. Huoltajan on selvitettävä oppilaan poissaolot Wilmaan. Myöhästymisen syyn oppilas ilmoittaa itse oppitunnin opettajalle. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, hänen on ilmoitettava siitä lähimmän oppitunnin opettajalle. Rehtori, luokanvalvoja tai tunnin opettaja voi muunkin pätevän syyn takia myöntää vapautuksen oppitunnista. Jos oppilas on koulun muissa tehtävissä, asianomainen opettaja merkitsee sen Wilmaan. Oppilaalla on oikeus asioida tunnin aikana oppilashuoltohenkilöstön luona.
Loma-anomus
Jos oppilas tarvitsee tilapäistä vapautusta koulutyöstä, huoltajan on anottava sitä aina etukäteen. Enintään kolmen päivän poissaolo anotaan luokanvalvojalta ja sitä pidemmät rehtorilta. Loma-anomus tehdään Wilmassa. Lomake löytyy Hakemukset ja päätökset -välilehden alta (hakemukset, vapauttaminen koulutyöstä). Matka- tms. järjestelyihin on syytä ryhtyä vasta, kun lupa koulusta on myönnetty. Koulu toivoo, että vanhemmat tarkoin harkitsevat, millaista tarkoitusta varten he katsovat voivansa anoa vapautusta koulutyöstä. Vanhempien toivotaan noudattavan koulun varsinaisia loma-aikoja. Oppilaan on itsensä huolehdittava poissaolon aikana koulussa tehdyn työn korvaamisesta jo etukäteen.
Opiskelutarvikkeet ja säilytys
Peruskoulun oppilaat saavat koulusta oppikirjat ja koulutarvikkeita. Opiskelua varten he saavat käyttöönsä kannettavan tietokoneen, joka palautetaan lukuvuoden päätteeksi koululle. Oppikirjoja annetaan kullekin oppilaalle maksutta ainoastaan yhdet kappaleet. Oppikirjoja kierrätetään, joten ne tulee pitää hyvässä kunnossa. Kotien tehtävänä on hankkia tarvittavat vaatteet sekä urheiluvälineet. Oppilaat saavat koulusta lukittavan lokerikon tietokoneen, opiskeluvälineiden ja vaatteiden säilytystä varten. Lokeroissa on latausmahdollisuus ja kannettava tietokone suositellaan jätettäväksi kouluun yöksi, jotta se on käyttövalmis seuraavana opiskelupäivänä. Lokerot on pidettävä siisteinä niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Niihin ei saa liimata esim. tarroja. Oppilas sitoutuu lokerikkoa koskeviin sääntöihin allekirjoittaessaan itselleen lokerikon käyttöoikeuden. Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin vaan ne säilytetään naulakoissa tai lokerikossa. Koulu ei vastaa naulakoihin jätetyistä tavaroista. Rulla- ja potkulaudat ym. eivät saa aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa koulun alueella. Omien jääkiekko- ja sählymailojen säilytyspaikka on kellarin käytävässä.
Matkakortti
Oppilas on oikeutettu matkakorttiin, jos hän käy oman alueensa koulua tai koulu on määrätty erityisperustein (musiikki tai kieliperuste) ja koulumatkan pituus kävellen ylittää kolme kilometriä. Pituus arvioidaan koulupiirien määräytymisrajakartasta.
Oppimisen tuki
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. Työn painopiste on ehkäisevässä työssä ja tästä syystä yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö korostuu. Monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa erikseen käsittelemään yksittäisen oppilaan asiaa. Peruskoulun opinto-ohjaajat auttavat oppilaita opiskeluun ja uran valintaan liittyvissä kysymyksissä sekä oppitunneilla että henkilökohtaisessa ohjauksessa. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin puhelimitse. Kuraattori on sekä oppilaiden että vanhempien tavattavissa koululla päivittäin. Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori on vaitiolovelvollinen oppilasta koskevissa asioissa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden tai jännittämisen vuoksi. Psykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia. Ohjaus-, tuki- ja hoitokäynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.
Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri
Terveydenhoitaja vastaanottaa oppilaita koululla päivittäin. Koululääkäri on tavattavissa koululla viikoittain. Vastaanottoajasta on sovittava terveydenhoitajan kanssa. Lukuvuoden aikana terveydenhoitaja pyrkii antamaan tapaamisajan jokaiselle peruskoulun oppilaalle, mutta vielä on koronasta johtuvaa vajetta. Lääkärintarkastusta tarjotaan kaikille 8. luokan oppilaille. HUOM. kouluterveydenhoito on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Äkilliset sairaustapaukset hoidetaan lähimmällä terveysasemalla. Terveydenhoitajaan saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta tai tulemalla paikan päälle.
Arvioinnista
Kirjalliseen kokeeseen osallistuvalla oppilaalla tulee olla mukanaan tarvittavat välineet. Reput jätetään luokassa niille varattuun paikkaan, samoin kynäkotelot, älykellot ja puhelimet. Pulpetilla saavat olla vain kokeessa tarvittavat välineet. Vuosiluokan oppimäärä on hyväksytty, kun oppilas on saavuttanut tietyssä oppiaineessa sen vuosiluokan mukaiset tavoitteet ja saanut hyväksytyn arvosanan, vähintään 5. Jos tämä ei toteudu yhdessä tai useammassa oppiaineessa, on luokalle jääminen mahdollista. Oppilaiden arvosanat tulevat näkyviin Wilmassa. 9. luokan päättöarviointi suoritetaan opetushallituksen päättöarvosanoista antamien kriteereiden mukaisesti. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan numeroilla, jotka perustuvat koulun laatimaan käyttäytymisen tavoitteistoon. Tavoitteet perustuvat lakiin, koulun järjestyssääntöihin ja yleisiin hyvän käytöksen kriteereihin.
Johtokunta
Oulunkylän yhteiskoulun säätiön hallitus valitsee koululle johtokunnan, jonka tehtävänä on hyväksyä mm. koulun toimintasuunnitelma. Johtokunta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä, edistää työrauhaa sekä ylläpitää yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Koulussa järjestetään vanhempainiltoja, joissa käsitellään opiskeluun liittyviä asioita. Huoltajien toivotaan tarvittaessa ottavan henkilökohtaisesti suoraan yhteyttä luokanvalvojiin ja opettajiin Wilman tai sähköpostin kautta. Vanhempien näkökannat tulevat esiin johtokunnan, vanhempainyhdistys Wandyn sekä mahdollisten luokkatoimikuntien kautta.

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteet
Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata se, että päivittäinen koulutyö on sujuvaa, ja se, että kaikki kouluyhteisön jäsenet tuntisivat olonsa turvalliseksi ja viihtyisivät. Järjestyssäännöt koskevat kouluyhteisön jäseniä, joihin kuuluvat peruskoulun oppilaat, opettajat, koulun muu henkilökunta sekä rehtorit. Järjestyssääntöjen lisäksi noudatamme Suomen lakia sekä peruskoulua koskevia yleisiä säädöksiä. Säännöt ovat voimassa koulualueella ja kouluaikana kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa niin Suomessa kuin ulkomailla.
1. Koulualue
Koulun alueeseen kuuluu piha-alue koulurakennuksineen ja muut koulun käytössä olevat alueet. Peruskoulun oppilaat eivät saa poistua koulualueelta kesken koulupäivän ilman lupaa. Oppilaiden siirtyminen työjärjestyksen mukaisesti muualla järjestettävään opetukseen tapahtuu opettajan valvonnassa tai opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos koulupäivä päättyy muualle kuin koulualueelle, ilmoitetaan oppilaille ja heidän huoltajilleen erikseen. Koulumatkoilla käyttäydytään liikennesääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. Koulumatka tarkoittaa oppilaan suorinta reittiä kodin ja koulun välillä ilman poikkeamisia reitiltä. Polkupyörät ja moottoriajoneuvot säilytetään koulualueella vain niille osoitetuilla paikoilla. Tarpeeton polkupyörillä ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen koulun pihalla on kielletty.
2. Turvallisuus
Koulussa työskentelevät noudattavat hyviä tapoja ja toista kunnioittavaa käytöstä. Kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Kiusaaminen, syrjiminen ja kaikenlainen väkivalta on ehdottomasti kielletty. Voimassa oleva pelastussuunnitelma kattaa niin henkiset kuin fyysiset uhat. Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan tai opiskelijan poistamiseksi rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Voimakeinojen käytöstä tehdään kirjallinen selvitys. Vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Kielletty tai häiritsevä esine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, voidaan ottaa oppilaalta pois. Tarvittaessa rehtoreilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, hänen hallussaan olevat koulun säilytystilat ja vaatteet. Oppilaan ja koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla. Koulutyön yhteydessä ei hyväksytä vilppiä, vilpin yritystä eikä plagiointia. Oppilaan tulee huolehtia, että julkaisuissa ja koulutöissä tekijänoikeudet sekä asianmukaiset luvat ovat kunnossa.
3. Koulun päivittäinen työaika
Koulun päivittäinen työaika sisältää työjärjestyksen mukaisen työajan. Työaikaan sisältyvät myös koulun järjestämät opintokäynnit, leirikoulut ja muut koulun tilaisuudet. Koulun ovet avataan kello 7.30, ja ensimmäinen oppitunti alkaa kello 8.15. Koulun ovet suljetaan koulutyön päätyttyä noin kello 16. Oppilaat saavat oleskella koulun tiloissa vain tänä aikana. Koulutilojen työajan ulkopuolisesta käytöstä on sovittava rehtorin kanssa.
4. Työskentely koulussa
Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana, kotitehtävät suoritettuina ja asiallisesti pukeutuneena. Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin. Ruokalaan ei tuoda päällysvaatteita eikä reppuja. Oppitunneilla toimitaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Omia eväitä ja juomia ei tuoda oppitunneille ilman opettajan lupaa. Oppituntien aikana oleskelu koulun käytävillä ja ala-aulassa on ilman perusteltua syytä kielletty. Välitunneilla saa oleskella sisällä tai käydä ulkona. Ruokalassa ja välitunnilla käyttäydytään rauhallisesti ja noudatetaan valvovan opettajan tai muun henkilökunnan antamia ohjeita. Metelöiminen, juokseminen käytävillä tai muu vaaran aiheuttaminen on kiellettyä. Puhelimen ja tietoteknisten laitteiden käyttö oppituntien aikana on sallittu vain opettajan luvalla ja ohjeistettuna. Oppilaan ja koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla. Lunttaaminen, plagiointi ja kaikenlainen vilppi on kiellettyä. Esimerkiksi oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Urheiluvälineet, rullalaudat ja potkulaudat eivät saa aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa koulun alueella.
5. Turvallinen arki ja työrauha
Kaikilla on koulupäivän aikana oikeus työrauhaan. Muiden oppilaiden tai koulun henkilökunnan häiritseminen, syrjiminen tai epäkunnioittava käyttäytyminen muita kohtaan on rangaistavaa.
6. Koulun ja muiden omaisuus
Koulun tiloja ja omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Myös toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, anastaminen, hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangaistava teko. Törkeät tapaukset koulu antaa poliisiviranomaisten hoidettavaksi. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on osallistua työympäristön siistinä pitämiseen. Oppilas on velvollinen korvaamaan tai siivoamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneista vahingoista on viipymättä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Opiskeluvälineitä annetaan kullekin oppilaalle maksutta ainoastaan yhdet kappaleet. Oppikirjoja kierrätetään, joten niistä tulee pitää hyvää huolta. Oppilaalla on mahdollisuus saada koulusta lukittava lokerikko opiskeluvälineiden ja vaatteiden säilytystä varten. Ottaessaan käyttöön koululta saamansa tietokoneen oppilas sitoutuu noudattamaan tietojärjestelmän käyttösääntöjä.
7. Poissaolot ja myöhästymiset
Oppilaan tulee osallistua opetukseen, elleivät koulu ja huoltaja ole toisin sopineet. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Opetus koostuu oppitunneista, viikoittaisesta luokanvalvojan tuokiosta sekä koulun järjestämistä tilaisuuksista. Huoltaja voi perustellusti anoa oppilaalle luvan poissaoloon. Enintään kolmen päivän poissaolo anotaan luokanvalvojalta ja sitä pidemmät rehtorilta. Tilapäistä vapautusta koulutyöstä on anottava aina etukäteen Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Oppilaan on etukäteen selvitettävä poissaolon aikaiset tehtävät ja huolehdittava niiden tekemisestä. Oppitunneille tulee saapua ajoissa työjärjestyksen mukaisesti. Myöhästymiset ja poissaolot kirjataan Wilma-oppilastietojärjestelmään, jonne huoltajan on selvitettävä poissaolon syy viipymättä. Oppilaalla ja huoltajalla on henkilökohtaiset Wilma-tunnukset. Oppilas, jolle kertyy jaksossa enemmän kuin seitsemän myöhästymistä, jää keskusteluun luokanvalvojan kanssa. Jos oppilas joutuu poistumaan kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa lähimmän oppitunnin opettajalta tai luokanvalvojalta. Oppilaan koulupäivän keskeytyessä huoltajaa tavoitellaan puhelimitse ja koulupäivän keskeytyminen kirjataan Wilmaan tiedoksi. Oppilaalla on oikeus asioida oppilashuoltohenkilöstön luona ilman, että siitä tulee merkintää Wilma-järjestelmään.
8. Päihteet
Tupakkatuotteiden, myös nuuskan ja sähkötupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty kouluaikana, koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Koulussa noudatetaan voimassa olevaa päihdesuunnitelmaa. Kohdan 8 rikkeistä ilmoitetaan huoltajille ja vakavammista tapauksista myös poliisille ja sosiaaliviranomaiselle.
9. Kurinpitotoimet
Oppilas, joka oppitunnin aikana laiminlyö tehtäviään tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan poistaa luokkahuoneesta ja määrätä enintään tunniksi suorittamaan valvotusti opintoja koulupäivän jälkeen. Tuntirauhan rikkoutumisen toimenpiteet: 1. Oppilas saa käyttäytymisestään varoituksen. 2. Jos ei-toivottu toiminta jatkuu, oppilas poistetaan eri tilaan valvotusti rauhoittumaan. 3. Oppilas soittaa opettajan läsnä ollessa huoltajalleen ja kertoo käyttäytymisestään sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. 4. Oppilas jää koulun jälkeen tekemään oppitunnin tehtävät valvotusti. Koulun järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisen seuraukset: - opettaja puhuttelee oppilaan - oppilas poistetaan luokasta valvottuun tilaan - oppilas määrätään rehtorin puhutteluun - kasvatuskeskustelu - jälki-istunto: enintään kaksi tuntia, jossa oppilas voidaan määrätä istumaan hiljaa tai velvoittaa tekemään tehtäviä - koulupäivän keskeyttäminen: oppilas poistetaan koulusta loppupäivän ajaksi ja tietyissä tapauksissa evätään opetukseen osallistuminen myös seuraavaksi työpäiväksi - kirjallinen varoitus: rehtori tai johtokunta - määräaikainen erottaminen: johtokunnan määräämänä Kurinpitotoimi ja sen syy merkitään Opetushallituksen vahvistaman kaavan mukaiseen rangaistuskirjaan. Oppilaan huoltajalle tiedotetaan jälki-istunnon syy, kestoaika ja suorituksen ajankohta. Suorittamattomat jälki-istunnot alentavat oppilaan käyttäytymisarvosanaa.
10. Vapaa-ajan toiminta
Oppilaiden harrastustoiminta koulun tiloissa järjestetään kerhojen, oppilaskunnan tai luokkien tilaisuuksina. Kouluajan ulkopuolella järjestettävistä tilaisuuksista on hyvissä ajoin sovittava rehtorin kanssa ja niissä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita.
11. Poliittinen ja kaupallinen toiminta
Yleisesti hyväksytty poliittinen tai kaupallinen toiminta on sallittua rehtorin luvalla. Oppilaalla on oikeus levittää kouluyhteisössä yleisesti hyväksyttyä poliittista ja muuta aineistoa koulun tiloissa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Kiellettyä on kuitenkin yleisiin vaaleihin liittyvän vaalimateriaalin levittäminen. Rahankeräykset ja koulun ulkopuolista toimintaa koskeva ilmoittelu on sallittua vain rehtorin luvalla.
12. Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja niiden tarkistaminen
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun lukuvuosioppaassa, joka julkaistaan koulun kotisivuilla. Sääntöjä käsitellään luokanvalvojan tuokiolla ja tiivistelmä niistä löytyy luokkahuoneista. Sääntöjä tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.
Lisätietoja
Perusopetuslaki (628/1998), 29 § (1267/2013): oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, 35 § (1040/2014): oppilaan velvollisuudet Vahingonkorvauslaki (412/1974) Luku 2 1 §, 2 §, 3 § Perusopetuslaki (628/1998), 25 § (477/2003): oppivelvollisuus, 26 § (477/2003): oppivelvollisuuden suorittaminen, 35 § (1040/2014): oppilaan velvollisuudet Koulun järjestyssäännöissä voidaan rajata oppilaan oikeutta käyttää mobiililaitteita oppituntien aikana. Koulu voi vaatia, että mobiililaite on esim. äänettömällä oppitunnin ajan. Vaatimus sisältää myös kiellon lähettää äänitettä ja kuvaa suorana oppitunneilta, jollei se liity opetukseen. Yksittäistapauksissa voidaan myös puuttua mobiililaitteen käyttöön välitunneilla, jos sitä on käytetty esim. kiusaamiseen ja häiriköintiin. Henkilötietolaki (523/1999), rikoslaki (39/1889) luku 24, 8§, 9§, 10 § Tupakkalaki 7 luku 53 §. Perusopetuslaki 35§ 2 mom. (163/2022)

Turvallisuus

Turvallisuus
Kiusaaminen on koulussamme kielletty. Laadittu pelastussuunnitelma kartoittaa mahdolliset uhka-ja vaaratekijät, jotka voivat kohdistua kouluyhteisöön. Suunnitelma kattaa niin henkiset kuin fyysiset uhat. Perusopetuksessa rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen perusopetuslaissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Oulunkylän yhteiskoulu ja sen alue sekä koulun opintoretket ovat lain mukaisesti päihteettömiä. Alkoholin, huumaavien aineiden sekä tupakkatuotteiden ja tupakkatuotteiden jäljitelmien käyttö ja hallussapito on kielletty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti emme suosittele energiajuomien tuomista koulualueelle. Aiheutuneista vahingoista on viipymättä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään. Toisen omaisuuden luvaton käyttöön otto, anastaminen, hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangaistava teko. Törkeät tapaukset koulu antaa poliisiviranomaisten hoidettavaksi. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on osallistua työympäristön siistinä pitämiseen.
Liikenneturvallisuus koulun alueella
Autolla kouluun kuljetettavat oppilaat tulee jättää Siltavoudintielle tai viereiselle Siltavoudinkujalle. Porttien eteen pysähtymistä tulee kuitenkin välttää. Koulun piha-alueelle ajo on kielletty turvallisuussyistä. Koulumatkoilla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Tarpeeton polkupyörillä ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen koulun pihalla on ehdottomasti kielletty. Pyörille ja moottoriajoneuvoille on varattu pihalla omat alueet, joilla liikkuminen koulupäivän aikana ei ole suotavaa. Muista lukitus.
Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista (7. lk vanhemmille)
Valtioneuvoston asetuksen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (7 §) (475/2006) mukaan perusopetuksen oppimäärää suorittavan nuoren huoltajalle on etukäteen ilmoitettava asetuksessa tarkoitetun vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista (päiv. 2021). Perusopetuksen seitsemännestä luokasta lähtien oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat nuorelle työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää. (475/2006) Vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa (188/2012) vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin (esim. sirkkeli, pyörösaha, vannesaha), kemiallisiin (esim. syövyttävät, haitalliset aineet: vaaralausekkeet H317, H314, H334), fysikaalisiin (esim. melu) ja sähköisiin (esim. jännitetyössä ja työssä paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä) vaaratekijöihin. Lisäksi luettelossa vaarallisia töitä on jaettu ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin vaaratekijöihin ja eräisiin töihin. Perusopetuksen luokilla 7-9 käytetään luonnontieteiden, käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen liittyvissä käytännön harjoitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä aineita.

Koulun muu toiminta

Oppilaskunta
Lukuvuoden alkupuolella oppilaat valitsevat luokkaedustajan ja varajäsenen toimintaan, jota ohjaavat Melissa Paakkanen ja Rauni Eskelinen. Oppilaskunta voi toiminnallaan vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon, kouluviihtyvyyteen ja yhteishenkeen. Oppilaskuntatoiminta on koulussa aktiivinen osa arkipäivää.
Ympäristöryhmä
Koulussa toimii perusopetuksen ympäristöryhmä, johon kuuluu opiskelijoita eri luokka-asteilta. Ympäristöryhmän tehtävänä on edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa koulussa. Ympäristöryhmä pyrkii vaikuttamaan koulun fyysisen ympäristön viihtyisyyteen ja kehittämään koulun toimintakulttuuria sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävämpään suuntaan. Kaikki voivat osallistua ympäristöryhmän toimintaan. Tavoitteena on, että jokaisella luokalla olisi ympäristöryhmässä 1-2 edustajaa, jotka tuovat opiskelijoiden ympäristöasioita koskevat näkemykset ympäristöryhmän tietoon.
Kerhotoiminta
OYK:ssa on useita harrastuskerhoja. Perinteisesti ovat toimineet kaksi näytelmäkerhoa, musiikissa kuoro, orkesteri, lauluryhmät ja bändit. Kerhot esittelevät toimintaansa järjestämällä lukuvuoden aikana mm. teatteriesityksiä ja konsertteja. Luokanvalvojat ilmoittavat syyskuun alkupuolella kerhoista ja niiden alkamisesta.
Delf-kielitutkinto ranskaa opiskeleville
9. luokan A-ranskan oppilaat voivat osallistua kansainvälisesti tunnustettuun DELF-kielitutkintoon kevätlukukaudella. Tutkintopäivät pidetään maaliskuussa. Taso opintojen tässä vaiheessa on eurooppalaisen viitekehyksen taso A2. Koe on oppilaillemme ilmainen. Ilmoittautuminen on tammikuun loppuun mennessä. Ilmoittautumislomake ja lisätiedot ranskanopettaja Eija Raitala. www.france-education-international.fr/diplome/delf-junior-scolaire/exemples-sujets-a2?langue=fr
DSD-kielitutkinto saksaa opiskeleville
9. luokan A-saksan oppilaat voivat osallistua kansainvälisesti tunnustettuun DSD-kielitutkintoon kevätlukukaudella. Tutkintopäivä on yleensä maaliskuussa, suullinen osuus maaliskuussa tai huhtikuussa. Taso opintojen tässä vaiheessa on eurooppalaisen viitekehyksen taso B1-A2. Koe on oppilaillemme ilmainen. Ilmoittautuminen on joulukuun puoliväliin mennessä. Ilmoittautumislomake ja lisätiedot saksanopettaja Manuel Ackermann. auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Home/home_node.html
Lukudiplomi
Peruskoulun oppilailla on mahdollisuus suorittaa opetushallituksen Kunnari-lukudiplomi. 7.-9.-luokkalaisille suunnattu diplomi on nimeltään Sinuhe. Osoitteesta www.netlibris.fi löytyy kirjatarjottimet ja tehtävät. Kysy lisää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaltasi!
Poliittinen ja kaupallinen toiminta
Oppilaalla on oikeus levittää kouluyhteisössä yleisesti hyväksyttyä poliittista ja muuta aineistoa koulun tiloissa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Kiellettyä on kuitenkin yleisiin vaaleihin liittyvän vaalimateriaalin levittäminen koulussa. Rahan keräykset ja koulun ulkopuolista toimintaa koskeva ilmoittelu on sallittua vain rehtorin luvalla. Kouluajan ulkopuolella järjestettävistä tilaisuuksista on hyvissä ajoin sovittava rehtorin kanssa ja niissä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita.
Vanhempainyhdistys Wandy
Vanhempainyhdistyksen toimintaan osallistumalla voi olla mukana kehittämässä ja ideoimassa koulun käytännön työskentelyä ja samalla tutustua ympäristöön, jossa nuoret viettävät ison osan päivästä. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea vanhempien ja koulun tekemää kasvatustyötä järjestämällä mm. keskustelu- ja luentotilaisuuksia nuoriin liittyvissä aiheissa sekä pyrkiä tukemaan nuorten harrastuksia.
Luokkatoimikunnat
Luokan vanhemmilla on mahdollisuus perustaa luokkatoimikuntia, jotka ovat luokanvalvojan ja oppilaiden tukena järjestämässä yhteisiä opintoretkiä ja tilaisuuksia. Kiinnostuneiden vanhempien kannattaa neuvotella asiasta luokanvalvojan kanssa.

Kouluruokailu

Kouluruokailu Oulunkylän yhteiskoulussa
Kouluruokailu on olennainen osa oppilaiden turvallista arkea ja koulupäivää. Heille tarjotaan jokaisena koulupäivänä täysipainoinen, maksuton, lämmin ateria, joka nautitaan koulun ruokalassa opettajien ja ravintolahenkilökunnan ohjauksessa ja valvonnassa. Ruokalistasuunnittelua ohjaavat yleiset suomalaiset ravitsemussuositukset ja kouluruokailusuositus (THL 2017). Ravitsemussuositusten tavoitteena on terveyttä edistävä ruokavalio, joka on samalla myös ympäristön kannalta mahdollisimman kestävä. Kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden huomioiminen kuuluu olennaisena osana kouluruokailuun ja kouluruokapalveluiden tuottamiseen. Oulunkylän yhteiskoulussa tarjottavalla koululounaalla seka- ja kasvisvaihtoehto ovat kummatkin ruokailijan vapaasti otettavissa. Kerran viikossa on planetaarisen ruokavalion päivä. Koulussa toteutetaan kuuden viikon mittaiset kiertävät seka- ja kasvisruokalistat. Koulun kasvisruokavalio on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio. Maksullista välipalaa on mahdollisuus ostaa Cafe Breikista aamu- ja iltapäivällä. Lounasaikana kahvila on suljettu. Oulunkylän yhteiskoulussa ruokahuollosta vastaa Compass Group. Oppilaille ja huoltajille korostetaan kouluruokailun merkitystä terveen kasvun, opiskelukyvyn, kestävän elämäntavan sekä ruoka- ja tapakasvatuksen turvaamisessa ja edistämisessä. Päivittäinen, oikea-aikainen ruokailuhetki koulussa varmistaa paitsi jaksamisen koulupäivän aikana lisää myös hyvinvointia koko kouluyhteisössä. Oulunkylän yhteiskoulussa jokainen ruokailutilanne on myös kasvatustilanne. Ruokailuhetken tulee olla viihtyisä ja rauhallinen – oppilaita ohjataankin käyttäytymään asiallisesti, ottamaan kanssaruokailijat huomioon, siivoamaan jälkensä ja välttämään ruokahävikkiä. Lisäksi heitä kannustetaan kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia ruoka-aineita ja makuja. Jokaisella aterialla on aina tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto. Päivittäin tarjottava kasvisruokavaihtoehto madaltaa oppilaiden kynnystä tutustua uusiin kasvisruokiin ja makuihin. Oppilaille havainnollistetaan lautasmallin avulla kestävän kehityksen mukaisesti koottu terveellinen ateria. Ruoan ja kulutuksen ympäristövaikutuksia käsitellään useiden oppiaineiden tunneilla. Oulunkylän yhteiskoulussa ruoan ja ruokailutilanteen laatua ja ruokailuun osallistumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti mm. erilaisten kyselyiden muodossa. Huoltajien kanssa keskustellaan kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä ja pyritään näin varmistamaan, että mahdollisimman moni osallistuisi kouluruokailuun päivittäin. Oulunkylän yhteiskoulussa oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailuun osallistumalla ruokalatoimikuntaan ja kehittää siten kouluruokailua yhteistyössä opetushenkilöstön ja kouluravintolatoiminnasta vastaavan palveluntuottajan kanssa. Ruokalatoimikunta kokoontuu useita kertoja lukuvuoden aikana. Oppilaiden yksilölliset ravitsemukseen tai terveydelliseen tilanteeseen liittyvät tarpeet huomioidaan järjestämällä erityisruokavalio terveydellisistä, uskonnollisista tai eettisistä syistä. Katso lisätietoja kohdasta Erityisruokavaliot.
Kouluruokala
Koulun ruoka- ja kahviopalveluista vastaa Amica ja opiskelijaravintolamme on nimeltään Breikki. Ravintolan henkilökuntaan kuuluu ravintolapäällikkö, kokki, kassatarjoilija ja ravintolatyöntekijä. Ruoka valmistetaan pääosin koulun omassa keittiössä. Ruuan valmistuksessa käytetään pääasiassa kotimaisia raaka-aineita ja hygienia ja laatu ovat ensiluokkaisia eli parasta mahdollista! Ruokailu on päiväsi lepohetki. Yritä nauttia siitä, älä ainakaan pilaa toverisi mahdollisuuksia nautintoon. Käytä päivittäispalautejärjestelmää aktiivisesti, viisaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kahvio on avoinna klo 8.00–10.45 ja 13.00–14.30.
Päivittäinen lounas
Päivittäinen lounas muodostuu seuraavista osista: • pääruoka-annos lisukkeineen • salaattia • kolme viipaletta leipää • yksi lasi maitoa tai piimää + vettä Annostele ruokaa sen verran kuin jaksat syödä – lisää saa hakea. Tarkoitus on että käyt kerran päivässä syömässä – ei joka välitunti. Ruokavaihtoehtoja on kaksi, joista toinen on aina kasvisruoka.
Erityisruokavaliot
Oppilaiden yksilölliset ravitsemukseen tai terveydelliseen tilanteeseen liittyvät tarpeet huomioidaan järjestämällä erityisruokavalio terveydellisistä, uskonnollisista tai eettisistä syistä. Terveydellisistä syistä järjestettävä erityisruokavalio edellyttää lääkärintodistusta. Lääkärintodistusta ei edellytetä laktoosittomassa ruokavaliossa, kasvis- ja vegaaniruokavaliossa eikä uskonnollisissa syissä. Lääkärintodistus ja sen perusteella täytetty erityisruokavaliolomake toimitetaan terveydenhoitajalle, joka toimittaa tiedon kouluravintolaan. Erityisruokavalioiden oikea ja turvallinen toteutus edellyttää täsmällistä tietoa ruokailijan ruokavaliosta. Erityisruokavaliolomakkeen tiedot tarkistetaan vuosittain. Muistathan, että vastuu on Sinun eli muista myös pyytää oma annoksesi linjastosta. Me valmistamme dieettilounaan – allergiset: olkaa tarkkoina annoksenne suhteen, ettei käy vahinkoa! Jos ruokailija ilmoittaa noudattavansa vegaaniruokavaliota ja on alle 18-vuotias, hänet ohjataan keskustelemaan ruokavaliosta kouluterveydenhoitajan kanssa. Vegaaniruokavalio ilmoitetaan myös erityisruokavaliolomakkeella. Terveydenhoitaja keskustelee vegaaniruokavalion toteuttamisesta ja antaa tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta ruokavalion toteuttamisesta riittävän monipuolisesti. Vegaaniruokavalio toteutetaan yhteistyössä nuoren ja hänen vanhempansa kanssa, jotta varmistetaan, että nuori saa riittävästi energiaa ja kaikkia välttämättömiä ravintoaineita. Tarvittaessa nuori ja hänen vanhempansa voidaan ohjata keskustelemaan ravitsemusterapeutin kanssa vegaaniruokavalion riittävyydestä ja monipuolisuudesta.
Hyvät käytöstavat luovat viihtyisyyttä
• Ruokaile omalla vuorolla. • Huolehdi käsihygieniasta. • Jätä ulkovaatteet ja reppu naulakkoon tai lokeroon. • Ruokaillessa ei pidetä hattua tai huppua päässä. • Jonota rauhallisesti; älä ohittele. • Täytä lautanen lautasmallin mukaan. Ota aina tarjotin. • Vältä hävikkiä - ota sen verran ruokaa kuin jaksat syödä. • Keskity ruokailuun – kännykän käyttö ruokalassa on kielletty! • Syö vain omalla istumapaikallasi ruokalassa. Tuoleja tai kalusteita ei saa siirrellä. • Noudata hyviä ruokailutapoja. Arvosta ruokailuhetkeä ja kanssaruokailijoita. • Siivoa jälkesi ja palauta astiat ja tarjottimet siististi palautuspisteille. • Lajittele jätteet oikein. • Poistu ruokalasta ripeästi ruokailun jälkeen, jotta muillakin on tilaa ruokailla. • Noudata aina keittiöhenkilökunnan ja valvojien ohjeita. Kunnioita ruokaa! Mikäli noudatat erityisruokavaliota, ilmoitathan etukäteen tiedossa olevat poissaolosi keittiöhenkilökunnalle ajoissa! Mukavia ruokailuhetkiä kaikille!
Astioiden palautus
Likaisille astioille on varattu palautusvaunut, joihin lajittelet seuraavasti: • lasit koreihin, ei pinota päällekkäin • veitset, haarukat, lusikat omiin lajittelukoreihinsa • ruuan tähteet pois lautaselta, tähteille on oma astia • lautaset siististä suoriin pinoihin, samoin tarjottimet, jotka kuuluvat vaunun alatasolle • roskat roskikseen