EtusivuTutustu kouluummeOppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kuule, kohtaa, ohjaa

Opiskeluhuollon tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Se tukee koulun arjen toimintaa ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jonka suunnittelusta vastaa koulun opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja siihen kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit, kuraattori, psykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja terveydenhoitaja.

Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan aina luottamuksellisesti yhdessä nuoren ja tarvittaessa hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

Opiskeluhuollon yhteystiedot

Psykologi Pekka Holopainen on paikalla koululla maanantaista perjantaihin. Hän on sekä peruskoulun oppilaiden että lukion opiskelijoiden käytettävissä. Psykologin työn tavoitteena on nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Hän tukee nuoria muun muassa jaksamiseen, tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä nuoren huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta tapaamisajan sopimiseksi (puh. 050 540 8664).

Terveydenhoitaja Anne Sorvari työskentelee koululla maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00. Koululääkärin vastaanottoaika sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitaja ei ole Wilmassa, joten yhteydenotot puhelimitse (puh. 050 310 5632).

Kuraattori Liisa Ståhle on koulun sosiaalityöntekijä. Hän on tavattavissa päivittäin klo 8.30–15.30, myös ilman ajanvarausta. Ajan voi varata soittamalla, tekstiviestitse (puh. 050 540 8178), Wilman kautta tai sähköpostitse (liisa.stahle@oyk.fi).

Kuraattori voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• sinulla on poissaoloja ja /tai opintosi eivät etene toivotulla tavalla
• sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
• sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai vaikea elämäntilanne
• sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelma
• sinua mietityttävät itsenäistymiseen liittyvät asiat (lukiossa esimerkiksi toimeentulo, asunnon etsiminen)