EtusivuTutustu kouluummeOppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Kuule, kohtaa, ohjaa

Opiskeluhuollon tavoitteena on hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Se tukee koulun arjen toimintaa ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Kaikilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada maksutta opiskeluhuollon palveluita. Kodin ja koulun yhteistyö on olennainen osa hyvinvoivaa opiskeluyhteisöä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona, jonka suunnittelusta vastaa koulun opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja siihen kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit, kuraattori, psykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja terveydenhoitaja.

Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan aina luottamuksellisesti yhdessä nuoren ja tarvittaessa hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

Opiskeluhuollon yhteystiedot

Psykologi Riina Nieminen on paikalla koululla yleensä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Psykologi Hanna Seikkula on paikalla yhtenä päivänä viikossa. He ovat sekä peruskoulun oppilaiden että lukion opiskelijoiden käytettävissä. Psykologien työn tavoitteena on nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. He tukevat nuoria muun muassa jaksamiseen, tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Psykologit tekevät tarvittaessa yhteistyötä nuoren huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologeihin voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta tapaamisajan sopimiseksi (Riina puh. 040 190 2670, Hanna puh. 050 344 1597).

Terveydenhoitajat Anne Sorvari ja Roosa Peltonen työskentelevät koululla maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00. Koululääkärin vastaanottoaika sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitajan yhteydenotot mieluiten puhelimitse, puh. 050 310 5632 (Anne), 040 630 6874 (Roosa).

Kuraattorit: koulukuraattori Liisa Ståhle (peruskoulu ja lukio) ja yhteisökuraattori Johanna Valkama (peruskoulu) ovat koulun sosiaalityöntekijöitä. He ovat tavattavissa koululla päivittäin. Ajan voi varata soittamalla, tekstiviestitse (Liisa puh. 050 540 8178, Johanna puh. 050 472 3843), Wilman kautta tai sähköpostitse (liisa.stahle@oyk.fi, johanna.valkama@oyk.fi).

Kuraattori voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• sinulla on poissaoloja ja/tai opintosi eivät etene toivotulla tavalla
• sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
• sinua on kiusattu tai häiritty
• sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai vaikea elämäntilanne
• sinulla tai läheiselläsi on päihde- tai mielenterveysongelmia
• sinua mietityttävät itsenäistymiseen liittyvät asiat (esimerkiksi tukien hakeminen, toimeentulo, asunnon etsiminen)