EtusivuTutustu kouluummeLukion esittely

Lukion esittely

Sivistävää meininkiä sadan vuoden ajan 

Oulunkylän yhteiskoulu on tarjonnut monipuolista yleissivistävää opetusta vuodesta 1924 alkaen. Lukiossa opiskelee noin 430 opiskelijaa. Samassa rakennuksessa toimivat myös peruskoulun yläluokat. Lukiossa on laajan opintotarjonnan sisältävä yleislinja sekä lukuvuodesta 2022-2023 alkaen musiikki- ja luonnontiedepainotusten linjat.

Painotamme oppimisen iloa, yritteliäisyyttä sekä turvallista opiskeluympäristöä. Tavoitteenamme on jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen valmis nuori. Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon resurssit ovat kattavat. Koulussamme on ajanmukaiset ja toimivat oppimistilat ja sähköinen oppimisympäristö.

Tarjoamme runsaasti ja monipuolisesti opintojaksoja sekä lukuaineissa että taito- ja taideaineissa. Opintoja voi suorittaa perinteisten opintojaksojen ja oppituntien ulkopuolella esimerkiksi osallistumalla lukiolaisten verkkolehden toimittamiseen, verkkokursseille tai opiskelijakunta- ja tutor-toimintaan. Tunnuslauseemme on: tiedolla, taidolla ja luovuudella jatkoon!

Oulunkylän yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos, jonka ylläpitäjä on Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr.

Kielet ja kansainvälisyys

Opiskelija voi halutessaan laatia itselleen vahvasti kielipainotteisen opinto-ohjelman. A-kielinä meillä voi opiskella englantia, ranskaa, ruotsia ja saksaa sekä yhteistyössä verkkolukion kanssa espanjaa. B2-/B3-kielinä on ranskaa, saksaa ja espanjaa. Saksan kielessä voi suorittaa kansainvälisen DSD-kielidiplomin ja ranskan kielessä Ranskan valtion DELF-kielitutkinnon.

Lukiollamme on runsaasti kansainvälistä toimintaa. Katso tarkemmin kohta Kansainvälisyys, jossa on esitelty monipuolista toimintaamme.

Matematiikka ja luonnontieteet

Oulunkylän yhteiskoulussa on kattava valikoima matematiikan ja luonnontieteiden opintoja, joiden avulla saa hyvät eväät ylioppilaskirjoituksissa ja tulevissa jatko-opinnoissa pärjäämiseen.

Pitkässä matematiikassa on laaja tarjonta ja ainetta opiskellaankin joka jaksossa läpi lukion. Sekä lukion toisen vuoden opiskelijoille että abeille tarjotaan myös koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja, joilla syvennetään ja kerrataan osaamista. Myös lyhyen matematiikan lukijoille tarjotaan kertausopintoja ennen kirjoituksia. Koulussamme on sekä pitkän että lyhyen matematiikan opinnoissa valittavana myös yhteinen taloustieteen opintojakso yhteiskuntaopin kanssa.

Fysiikassa on tarjolla yhteensä kymmenen opintojaksoa, joiden joukossa ovat koulukohtaiset tähtitiede ja fysiikan työkurssi. Kemiaa tarjotaan yhteensä seitsemän opintojaksoa. Keskeisimpien sisältöjen teoriaa syvennetään ja kerrataan erilaisia laboratoriotöitä ja tutkimuksia tehden ”Kemiaa kokeellisesti” koulukohtaisessa opintojaksossa.

Biologiassa on tarjolla kahdeksan opintojaksoa, joista koulukohtaiset on suunniteltu tukemaan ylioppilaskoetta tieteenalan keskeisintä sisältöä samalla syventäen. Koulukohtaiset opintojaksot käsittelevät suurimpia globaaleja ympäristöongelmia sekä eläinten käyttäytymistä. Suunnittelussa on myös uusi koulukohtainen ihmisen biologian jatkokurssi, joka vahvistaa valtakunnallisten opintojaksojen tietoja ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja perinnöllisyydestä. Maantieteessä tarjotaan seitsemän opintojaksoa. Niistä koulukohtaisilla tutustutaan maailman alueisiin – Kiinasta Afrikkaan, Amerikasta Eurooppaan – ja ilmastotieteeseen, joka lisää ymmärrystä ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista

Lukiossa toimii myös erillinen luonnontiedelinja, jossa luonnontieteitä pääsee lukemaan syventävästi yhdessä muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Luonnontiedelinjan kaikki syventävät opintojaksot ovat myös yleislinjan opiskelijoiden valittavissa. Lisää tietoa luonnontiedelinjasta löytyy sen omalta sivulta.

Ihmistieteet

Lukiomme monipuolinen ihmistieteiden tarjonta antaa hyvät valmiudet onnistua ylioppilaskirjoituksissa ja keskustella ajankohtaisista aiheista. Järjestämme esimerkiksi vuosittain väittelykilpailun. Filosofiassa on 5 opintojaksoa, jotka käsittelevät etiikkaa, yhteiskuntafilosofiaa sekä tiedon, tieteen ja olemassaolon kysymyksiä. Koulukohtainen opintojaksomme käsittelee taiteen ja kauneuden filosofiaa. Psykologiassa on 7 opintojaksoa, jotka käsittelevät ihmisen käyttäytymistä, kehitystä, mielenterveyttä, persoonallisuutta ja tiedonkäsittelyä. Koulukohtaisilla opintojaksoillamme käsitellään aggressiota, rakkautta ja ryhmän toimintaa sekä ylioppilaskoetta.

Uskonnossa (ev. lut.) on 7 opintojaksoa, jotka käsittelevät maailmanuskontoja ja niiden ilmenemistä yhteiskunnassa, kulttuurissa ja mediassa. Koulukohtaisella opintojaksollamme valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Elämänkatsomustiedossa on 6 opintojaksoa, jotka käsittelevät hyvää elämää, yhteiskuntaa, kulttuureja, uskonnollisia ja uskonnottomia katsomuksia sekä tulevaisuutta.

Historiassa on tarjolla 8 opintojaksoa, jotka käsittelevät Suomen, Euroopan ja maailman historiaa. Koulukohtaisissa opintojaksoissa tutustutaan maailmanpolitiikan taustoihin, syvennytään Saksan historiaan Berliinissä sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Yhteiskuntaopissa on tarjolla 7 opintojaksoa, jotka käsittelevät yhteiskunnan ja talouden rakenteita, instituutioita ja ilmiöitä. Koulukohtaisissa opintojaksoissa syvennytään ajankohtaisiin yhteiskunnan ja talouden aiheisiin, sijoittamiseen, yritystalouteen ja oman talouden hallintaan sekä kerrataan ylioppilaskokeita varten.

Kuvataide

Ogelin lukiossa on tarjolla kuvataiteen opintoja moneen makuun ja tarpeeseen, mm. piirustuksesta arkkitehtuuriin ja valokuvauksesta kirjansidontaan. Valtakunnallisten neljän opintojakson lisäksi meillä on seitsemän koulukohtaista syventävää opintojaksoa sekä mahdollisuus suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi.

Lukion kuvataiteen opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omakohtaista, persoonallista kuvailmaisua ja kädentaitoja sekä kykyä tulkita ja arvostaa omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Taideopinnot kehittävät luovaa ja kriittistä ajattelua.

Tärkeätä on, että opiskelija kokee tekemisen ja onnistumisen iloa ja riemua. Oma luova toiminta on vastapainoa lukuaineille ja antaa voimia jaksamiselle.

Musiikki

Oulunkylässä on perinteisesti painotettu musiikin opiskelua. Lukiolla on oma kuoro ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua bändiin, lauluyhtyeeseen ja koko koulun yhteiseen orkesteriin. Tarjolla on myös oman musiikin tekemiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä opintoja sekä kiinnostavia monitaiteisia opintokokonaisuuksia. Musiikissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi. Noin joka kolmas vuosi lukiossamme tehdään myös taiteidenvälisenä projektina musikaali.

Lukiossa toimii myös erillinen musiikkilinja, joka mahdollistaa musiikin harrastamisen innostuneessa porukassa lukio-opintojen ohessa. Lisää tietoa musiikkilinjasta löytyy sen omalta sivulta.

 

Teatteri

Lukiossamme on mahdollisuus suorittaa viisi teatteritaiteen opintojaksoa. Teatteritaiteen opintojaksoilla keskitytään improvisaatioon, näyttelijäntyön alkeisiin ja erilaisiin soveltavan teatterin muotoihin. Noin joka kolmas vuosi lukiossamme tehdään taiteidenvälisenä projektina musikaali. Teatteritaiteessa voi suorittaa myös lukiodiplomin.

Liikunta

Koulun sijainti Oulunkylän tekojääradan, jäähallin, urheilukenttien ja ulkoalueiden läheisyydessä sekä koulun oma kuntosali ja peilisali mahdollistavat monipuolisen opintojaksotarjonnan liikunnassa. Koulumme onkin tunnettu liikuntahenkisyydestä ja hyvistä urheilusaavutuksista etenkin joukkuelajeissa. Myös liikunnassa voi suorittaa lukiodiplomin.

Muita opintojaksoja

Monet erilaisia käytännön taitoja korostavat opintojaksot ovat myös opiskelijoidemme valittavina. Sellaisia ovat mm. tietotekniikan käyttötaito- ja ohjelmointiopintojaksot sekä tekstiilityön ja kotitalouden opintojaksot.

Ravintola Breikki

Amica tarjoaa maukkaan lounaan viihtyisässä Breikki-opiskelijaravintolassamme. Lisäksi sieltä voi ostaa terveellistä välipalaa. Jäätelöä, makeisia, pullaa ja virvokkeita on myös tarjolla.

Teemat ja tapahtumat

Joka vuosi Oulunkylän yhteiskoulussa järjestetään myös yhteisiä tapahtumia. Teemoina ovat olleet ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, turvallinen opiskeluympäristö, ympäristökasvatus, mediakasvatus ja kansainvälisyys. Jo perinteeksi ovat muodostuneet lukiolaisten pukeutumispäivät, pikkujoulut, laskettelureissut, toimintapäivät, elokuvafestarit, konsertit ja muut tanssi- ja musiikkiesitykset. Viime vuosina on myös toteutettu laajempi musikaaliproduktio. Tutorit ja oppilaskunta ovat olleet aktiivisesti mukana järjestämässä yhteisiä tilaisuuksia.

Yhteisöllisyys, toisista välittäminen ja hyvän ilmapiirin ylläpitäminen ovat keskeisiä tavoitteita kaikissa toiminnoissamme.