EtusivuLukioMusiikkilinja

Musiikkilinja

Musiikkilinjalla opiskelu mahdollistaa musiikin harrastamisen innostuneessa porukassa lukio-opintojen ohessa. Linjalla opiskelu tarjoaa opiskelijalle ainutkertaisen mahdollisuuden kehittää omia musiikillisia taitoja ja innostua uudesta. Yhteismusisoinnista pääsee nauttimaan oman valinnan mukaan bändissä, lauluyhtyeessä tai kuorossa. Modernit ja hyvin varustellut tilat luovat toimivat puitteet myös oman musiikin äänittämiseen ja tuottamiseen nykyaikaisin keinoin. Luovaa ajattelua ja ilmaisua pääsee kehittämään monitaiteellisilla taideaineiden yhteisillä opintojaksoilla. Osana linjan monitaiteellista opetustarjontaa toteutetaan myös joka kolmas vuosi musikaaliproduktio, johon voivat hakea kaikki lukion opiskelijat.

Musiikkilinjan opiskelijat suorittavat pakollisten opintojaksojen lisäksi lukio-opintojen aikana vähintään 10 op musiikkiopintoja. Musiikkilinjalla opiskelusta saa erillisen todistuksen lukion päättötodistuksen liitteeksi.

Opinnot

Bändi, lauluyhtye (MU8) ja lukion oma kuoro (MU6)
Koko koulun yhteinen orkesteri (MU7)
Omien biisien tekemistä (MU9) ja musiikkiteknologiaa (MU10)
Monitaiteisia opintokokonaisuuksia, esimerkiksi musikaali noin joka kolmas vuosi
Mahdollisuus suorittaa musiikin lukiodiplomi
Paljon esiintymisiä eri kokoonpanoissa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa
Opiskelijoiden on myös mahdollista toteuttaa omia projekteja (MU5). Koulun studiota pääsee käyttämään omatoimisesti suoritettuaan MU10-opintojakson (musiikkiteknologia).

Hakeminen

Opiskelijat valitaan musiikkilinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon (10 p.), soveltuvuuskokeen (2,5 p.) ja mahdollisten lisänäyttöjen (0,5 p.) muodostaman yhteispistemäärän (13 p.) perusteella. Jotta voi tulla valituksi musiikkilinjalle, on soveltuvuuskokeesta saatava vähintään 1 p.

Soveltuvuuskoe koostuu:

  • – laulu- ja/tai soittonäytteestä (2 p.)
  • – haastattelusta (0,5 p.)

Soveltuvuuskokeessa hakija esittää vapaavalintaisen kappaleen laulaen tai soittaen. Hakijan on myös mahdollista antaa sekä laulu- että soittonäyte tai antaa samalla instrumentilla lyhyet näytteet kahden eri tyylisuunnan hallinnasta. Soveltuvuuskokeeseen voi tarvittaessa tuoda oman säestäjän tai käyttää taustanauhaa. Hakija voi myös säestää itseään. Lisäksi kutsun yhteydessä hakijalle toimitetaan soittoa/laulua sisältävä omaksumistehtävä.

Kaikki hakijat saavat henkilökohtaisen kutsun soveltuvuuskokeeseen Opintopolussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Soveltuvuuskokeet järjestetään 22.4. – 26.4.2024 välisenä aikana.

Lisänäyttöinä (0,5 p.) voidaan huomioida vaihtoehtoisesti yksi seuraavista:

  • – ohjattu musiikkiharrastus (yli 3 vuotta 0,25 p., yli 6 vuotta 0,5 p.)
  • – musiikin perustason päättötodistus (0,5 p.)
  • – kuva-, video- tai äänitiedostona palautettava luovaa ja poikkitaiteellista ajattelua ilmentävä teos (enintään 0,5 p.)

Hakijan tulee toimittaa todistukset tai linkki teokseen alla olevien ohjeiden mukaisesti 21.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen musiikki@oyk.fi.

Kirjalliset todistukset musiikkiharrastuksista tai musiikin perustason päättötodistus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen musiikki@oyk.fi. Musiikkiopistosta tai muusta musiikkioppilaitoksesta saat opintorekisteriotteen, jossa näkyvät kaikki ko. oppilaitoksessa suorittamasi opinnot ja tutkinnot.

Jos olet esimerkiksi käynyt soittotunneilla yksityisesti, laulanut kuorossa tai soittanut bändissä, pyydä opettajalta, kuoronjohtajalta tai ohjaajalta kirjallinen todistus, josta käy ilmi harrastuksen kesto ja viikkotuntimäärä.

Luovaa ja poikkitaiteellista ajattelua ilmentävä teos palautetaan tiedosto- tai videonjakopalvelun (kuten Drive, OneDrive, Youtube, Vimeo, Soundcloud jne.) avulla. Lähetä linkki teokseen sähköpostitse osoitteeseen musiikki@oyk.fi. Huomioithan käyttöoikeudet luodessasi jaettavaa linkkiä. Sähköpostiviestissä voit halutessasi kertoa teoksen taustasta ja sen lähtökohdista.

Teoksen tulee koostua musiikista ja vähintään yhdestä muusta taiteenlajista, mutta muuten sen toteutustapa on vapaavalintainen. Teoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota musiikillisten ansioiden lisäksi omintakeiseen luovaan ajatteluun sekä taiteidenvälisyyden ilmentymiseen teoksessa.

Tiedustelut:

musiikki@oyk.fi