pariiiis

Kansainvälisyys

Kansainvälinen OYK

Yhteistyötä Euroopassa

Erasmus+ Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuosille 2014-2020.

Ohjelman kautta tuetaan EU-rahoituksella hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Ohjelma jatkaa useimpia edellisen EU-ohjelmakauden Comenius-toimintoja.

Koulumme on saanut rahoituksen kahteen Erasmus-projektiin.

1) Kulturkiosk – Museen entdecken, Kulturen verbinden

Koulumme hyväksyttiin vuonna 2014 mukaan saksankieliseen projektiin nimeltä Kulturkiosk. Se kestää yhteensä kolme vuotta, ja meidän lisäksemme mukana ovat koulut Saksasta, Itävallasta, Unkarista, Puolasta, Italiasta ja Kreikasta.

Projektissa korostetaan museoiden roolia oppimisessa ja tähdätään kohti kansainvälistymistä, kulttuurien välistä dialogia ja uusien medioiden hyödyntämistä opetuskäytössä. Yhdistävänä tekijänä eri maiden välillä on kiinnostus saksan kieleen sekä äidinkielenä että vieraana kielenä. Projektissa toteutetaan ainerajat ylittävää yhteistyötä taide- ja kulttuuriaineiden, luonnontieteiden ja saksan kielen välillä.

Olennaisena osana projektia ovat opettajien ja lukiolaisten vierailut yhteistyökouluihin. Niiden aikana työstetään projektia ja samalla on mahdollisuus vertailla opetusta eri maissa ja tuoda myös oman maan kulttuuria näkyväksi toisessa koulussa.

Projektin kuluessa työstetään interaktiivinen sähköinen materiaali, museo-opas, jota voidaan hyödyntää laajalti esim. opetuskäytössä ja matkailussa. Opiskelijoilla on myös tässä aktiivinen rooli. Projektin etenemistä voit seurata täältä:

Interaktiivinen museo-opas: http://interactive-museum.guide/

Projektin kotisivut: http://kulturkiosk-2014-2017.weebly.com/

Kulturkiosk-hankkeesta vastaa koulussamme Niina Ikonen. Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostitse niina.ikonen@oulunkylanyhteiskoulu.fi tai wilman kautta.

2) Mikä meitä liikuttaa?

Mikä meitä liikuttaa? on englanninkielinen kansainvälisyysprojekti, jossa perinteinen opiskelijavaihto yhdistyy ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen: EU:n pakolaispolitiikka, turvapaikanhakijat, pakolaisuus, integraatiomahdollisuudet, vapaaehtoistyö.

Puolitoistavuotinen projekti alkaa lokakuussa 2016 ja päättyy tammikuussa 2018. Projektiin osallistuu viisi (5) opiskelijaa lukiostamme ja kaksi (2) ohjaavaa opettajaa: Satu Mäkinen ja Tuomas Hyttinen. Projektiin on sitouduttava koko puoleksitoista vuodeksi.

Projektiin kuuluu kolmen (3) kuukauden vaihto sekä viikon matkat projektin alkupuolella ja lopussa. Joulukuussa 2016 matkustamme Strassbourgiin ja tammikuussa 2017 Graziin (paikka vahvistamatta).

Opiskelija käy vaihtonsa aikana kohdemaansa koulua mutta myös tutustuu kohdemaan pakolaispolitiikkaan sekä siihen, miten maassa käytännössä pyritään integroimaan turvapaikanhakijoita yhteiskuntaan. Opiskelija tutustuu ja osallistuu vapaaehtoistyöhön. Opiskelija ottaa selvää myös oman maansa tilanteesta.

Kokemusten ja kerätyn tiedon pohjalta opiskelijat laativat digitaalisen portfolion, joka esitellään viimeisessä viikon tapaamisessa.

Projektissa on mukana neljä eurooppalaista koulua: Oulunkylän yhteiskoulun lukio (Suomi), BG Rein (Itävalta), Liceo Statale Giuseppe Mazzini (Italia) ja Kurt-Tucholsky-Oberschule (Saksa). Hankkeesta lisätietoja saa Satu Mäkiseltä sähköpostitse satu.makinen@oulunkylanyhteiskoulu.fi tai wilman kautta.

Erasmus-projekteja koordinoi Suomessa CIMO eli kansainvälisen henkilövaihdon keskus:

http://cimo.fi/mika_on_cimo

 

paris7

Muut kieli- ja kulttuurimatkat

Lukiolaisillemme järjestetään vuosittain mahdollisuus osallistua n. viikon pituisille kieli- ja kulttuurimatkoille. Kohteina ovat olleet mm. Pariisi, Rooma, New York ja Peking. Opiskelijoilta edellytetään huolellista valmistautumista matkalle esimerkiksi etukäteistehtävin ja luentoja seuraamalla.

Kiinan historiaa ja kulttuuria

Koulumme on jo muutaman vuoden tehnyt tiivistä yhteistyötä pekingiläisen RDFZ Xishan Schoolin kanssa. Kiinalaiset opiskelijat opettajineen vierailivat koulussamme viimeksi elokuussa. Huhtikuussa 2015 lukiolaiset tekivät opintomatkan Pekingiin. Ennen opintomatkaa opiskelijat perehtyivät Kiinan historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään koululla järjestettävän luentosarjan avulla. Lisätietoja kurssista antaa apulaisrehtori Marjo Kurki-Mäkelin (marjo.kurki-makelin@oulunkylanyhteiskoulu.fi).

Japani-yhteistyötä

Kaksi koulumme opettajaa on saanut Skandinavia Japan Sasakawa Foundationin apurahan, jonka turvin heidän on mahdollista perehtyä kotitalouden ja tekstiilityön opetukseen Japanissa sekä etsiä samalla yhteistyötapoja ja -kumppaneita koulullemme.

Konserttimatka, leirikoulu, oppilasvaihtoa…

9C-musiikkiluokka tekee keväisin perinteisen konserttimatkan, ja 9D-luonnontiedeluokka viettää viikon leirikoulussa Islannissa.

Koulullamme on jo pitkät perinteet Saksaan suuntautuvassa kesävaihdossa. Suomi-Saksa-yhdistysten liiton (SSYL) kautta on mahdollista lähteä kuukaudeksi (tai halutessaan jopa kolmen kuukauden ajaksi) tutustumaan saksalaiseen kulttuuriin ja kouluun. Vaihto-ohjelma on suunnattu sekä yläkoululaisille että lukiolaisille. Lisätietoja http://www.ssyl.fi/oppilasvaihto/ ja niina.ikonen@oulunkylanyhteiskoulu.fi.

_MG_0084 Kulturkiosk_Berlin

2012-02-29-lukio-matkaa

kiina2

Last updated April 20, 2017