EtusivuHistoria

Historia

historinaaaaOulunkylän Suomalaisen Seuran jäsenet olivat perustamassa yhteiskouluamme vuonna 1924, ja varsinaista perustamisjuhlaa vietettiin 12.10.1924. Ensimmäisenä lukuvuonna pääsytutkinnon kautta kouluumme hyväksyttiin 40 oppilasta ja ensimmäiseksi johtajaksi valittiin FM Bertta Injala. Koulurakennuksena toimi villa Lindebo, sittemmin Kumpu 6 ja Mikkolantie 3. Rakennusta laajennettiin 1930-luvulla, ja koulu toimi laajennetussa rakennuksessa vuoteen 1956 asti.

1950- luvulla uuden koulutalon tarve alkoi olla ajankohtainen: oppilasmäärä ja opettajakunta olivat moninkertaistuneet alkuajoista. Kannatusyhdistyksen rinnalle perustettiin vuonna 1952 Oulunkylän yhteiskoulun Kiinteistö Oy, joka alkoi ajaa uuden koulutalon rakentamishanketta. Tontiksi saatiin Oulunkylän kartanolta luovutettu alue, nykyinen Siltavoudintie 24. Tilat valmistuivat vuonna 1956, mikä mahdollisti yhä suuremman oppilasmäärän. Oppilaita oli 1950-luvun lopulla lähes 700, joten koulutilojen laajennus oli tarpeen jälleen. Syksyllä 1959 valmistui ensimmäinen laajennus ja toinen 1964 liikuntatilojen osalta. Tässä vaiheessa puukouluidylli oli muuttunut suuren kivikoulun aikakaudeksi. Uusien ja ajanmukaisten fysiikan ja kemian opetustilojen saamiseksi seuraava suuri laajennus, ns. ”uusi puoli” toteutui vuonna 1995.

Koulun oppilasmäärä vakiintui 1990-luvulla noin 800 oppilaaseen. Uusi opetusteknologia ja menetelmät vaativat vanhojen koulutilojen täydellisen saneeraamisen. Viimeisin saneeraus- ja laajennusurakka saatiin valmiiksi vuonna 2003, jolloin valmistuivat mm. äidinkielen uudet opetustilat. Koulun liikuntatilojen osalta saneeraus saatiin päätökseen syksyllä 2006.

Koulumme on alusta lähtien toiminut ns. yksityisenä kouluna. Tämä ei tarkoita esim. maksullisuutta oppilaille, vaan lähinnä koulun itsenäistä päätöksen tekoa suhteessa kaupunkiin. Siksi 1970- luvun peruskoulujärjestelmään siirtymisen yhteydessä päätettiin jäädä yksityiseksi kouluksi eikä siirtyä kaupungin kouluksi. Oppilaille muutos oli edullinen: lukukausimaksut poistuivat ja kouluruokailu tuli maksuttomaksi.

Musiikki on ollut koulumme toiminnassa vahvasti mukana vuosikymmenten ajan. 1960-luvulla kouluun tuli musiikinopettajaksi Klaus Järvinen, joka oli perustamassa vuonna 1972 Oulunkylän Pop/Jazz Musiikkiopistoa. Opisto toimi pitkään koulun tiloissa, joten Oulunkylän yhteiskoulu ja musiikkiopisto samaistuivat suuren yleisön mielessä. Tästä musiikkiopiston ajoista alkanut musiikin painotus opetuksessa on jatkunut aina nykyhetkiin saakka mm. musiikkiluokilla. Musiikin rinnalla kukoisti teatteritoiminta ja esityksiä vietiin Yhdysvaltoihin asti. Tämä perinne jatkuu vielä nykyäänkin.

Tällä hetkellä Oulunkylän yhteiskoulu on lähes 900 oppilaan ja 60 päätoimisen opettajan työyhteisö. Koulu toimii ajanmukaisissa ja saneeratuissa tiloissa, mikä mahdollistaa monipuoliset opetusmenetelmät niin perusopetuksessa kuin lukiossa. Koulussamme vaalitaan perinteitä, mutta samalla katsotaan tulevaisuuteen.