EtusivuTutustu kouluummeUutisetLukioOYK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017
20.12.2017

OYK:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017

Koulumme uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ilmestynyt. Sen voi lukea tästä.

Suunnitelma on ohjenuora, jota toteuttamalla pyritään estämään sukupuoleen perustuva syrjintä sekä edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä viitaten myös muihin syrjintäperusteisiin kuin sukupuoleen. 

Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että kaikkia sukupuolia edustavilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Koululla on vastuu paitsi sukupuoleen perustuvaan tai seksuaaliseen häirintään puuttumisesta, myös häirinnän ennaltaehkäisemisestä.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa oppilaat ja opiskelijat tuntevat käytännöt siitä, kenen puoleen voi häirintä- ja syrjintätapauksessa kääntyä ja miten koulun tulee tässä tilanteessa toimia.