EtusivuAiemmat yläkoulun kansainvälisyysprojektit

Aiemmat yläkoulun kansainvälisyysprojektit

Digital Challenges: Unlock the Escape Room!

 

Tällä hetkellä meillä on meneillään yläkoulumme toinen Erasmus+-kansainvälisyysprojekti. Koronavirustilanteen lieventymistä odotellessa saimme hyväksynnän tälle uudelle projektillemme jonka alkua lykättiin hieman, mutta nyt on toteutuksen aika. Kevään 2022 alkaessa pystyimme vihdoin avaamaan haun 8.-luokkalaisille, joista noin 20 valitaan mukaan projektiin yksi projektimatka kerrallaan. Jokaisella matkalla tulee olemaan 2 opettajaa ja 4-6 eri oppilasta.

Projektimme Digital Challenges: Unlock the Escape Room toteutetaan suurilta osin samojen kumppanikoulujen kanssa kuin vuosien 2018–2020 Augmented Age -projektimme. Mukana ovat kumppanikoulut Espanjasta (Barcelona), Hollannista (Culemborg), Puolasta (Gdansk), Turkista (Tarsos) ja Italiasta (Isernia). Projektikielenä on englanti.

Toteutamme tätä projektia suurella innolla, sillä sen sisältö on oppilaille erityisen ajankohtainen ja relevantti. Digital Challenges -projektissa kuuden eri maan koululaiset kartoittavat yhdessä digitaalisen maailmamme haasteita. Oppilaat luovat yhdessä digitaalisen kansalaisen selviytymisstrategioita. Ajankohtaisina aiheina ovat esimerkiksi kysymykset valeuutisista, digitaalisesta jalanjäljestä ja  yksilönsuojasta sekä vastuullisuudesta netissä. Opittuja asioita hyödynnetään pakohuonetyyppisessä pelitilanteessa. Projektityöskentelyn ohella on yhtälailla tärkeätä myös kohdemaan kulttuuriin ja nähtävyyksiin tutustuminen, kotoisa perhearki isäntäperheessä ja ennen kaikkea uudet elämän mittaiset ystävyydet!

Kevään 2022 kalenterissa on 28.3.-1.4. toimintaviikko Barcelonassa, ja 30.5.-3.6. toimintaviikko Gdanskissa. Erasmus+-projektimatkustus on tällä hetkellä jälleen mahdollista, ja toivomme saman onnen jatkuvan myös ensi syksynä!

Voit lukea yläkoulun Erasmus+-projektiemme etenemisiä ja matkakuulumisia OYKn kotisivuille tehtävien matkapäivitysten kautta ja koulumme instapäivityksistä!

 

Tietoa aiemmista yläkoulumme Erasmus+-projekteista:

Augmented Age on Inventions and Discoveries

Lukiollamme on jo monien vuosien ajalta Erasmus+-kansainvälisyysprojektikokemusta, ja lukuvuosina 2018-2020 myös Ogelin yläkoulu aloitti oman Erasmus+-taipaleensa. Augmented Age of Inventions and Discoveries oli ensimmäinen yläkoulun projektimme joka toteutettiin yhteistyössä Espanjan, Puolan, Hollannin, Kreikan ja Turkin kanssa. Projektissa koulustamme valitut kahdeksas/yhdeksäsluokkalaiset pääsivät tutustumaan monialaisesti eri kulttuureihin erilaisia teknologioita hyödyntäen. Teemana oli merenkäynnin historia, jonka käsittelyssä tutuksi tulivat myös 3D-printtaus, kyberturvallisuus, sekä lisätty todellisuus ja pelillistäminen osana oppimista.

Projektissamme olennaisena osana oli osallistuvan oppilaan vierailu yhdessä yhteistyömaassa isäntäperheessä majoittuen sekä vierailevan oppilaan vastavuoroinen majoittaminen Helsingin vierailun aikana toukokuussa 2019. Projektityöskentelyn ohella projektin todellinen anti siihen osallistuvalle oppilaalle oli näin ollen tutustua monia eri kulttuureja edustaviin oppilaisiin ja uuteen kouluympäristöön ja rakentaa elämän mittaisia ystävyyksiä.

Viikon mittaiset ulkomaanvierailut toteutettiin jokaisesta maasta viiden oppilaan ja kahden opettajan voimin, jolloin jokaisella matkalla yhdessä työskenteli ainakin 30 oppilaan kansainvälinen joukko. Ulkomaanvierailuja oli määrä olla viisi, joten projektista kiinnostuneita kahdeksasluokkalaisia haettiin koulustamme yhteensä 25 henkilöä alkusyksyn 2018 aikana.

Projektin ensimmäinen oppilasmatka suuntautui Ateenaan marraskuussa 2018, ja sitä seurasivat Gdanskin vierailu maaliskuussa 2019 ja koulullamme tapahtunut Helsingin projektiviikko toukokuussa 2019. Sen jälkeen ehdimme vielä toteuttaa Tarsoksen projektiviikon lokakuussa 2019, kunnes koronavirustilanne valitettavasti katkaisi vierailumahdollisuudet maiden välillä. Vuoden 2020 maaliskuun Barcelona ja toukokuun Culemborg toteutuivat miniversioina etäyhteyksin toteutettuna.

Vaikka kuudesta projektiviikosta kaksi jäikin toteutumatta, koemme silti yläkoulun Erasmus+-ensikokemuksemme olleen suuri menestys. Oppilaamme edustivat maailmalla kouluamme todella hyvin, ja olemme heistä ylpeitä. Oppilaista välittyvä puhdas ystävystymisen ilo ja silmin nähtävä suvaitsevaksi maailmankansalaiseksi kasvaminen ajaa meitä eteenpäin tarjoamaan vastaavanlaisia kokemusmahdollisuuksia aina seuraaville yläkoulun oppilassukupolville. Onnistunut ensiprojektimme johtikin jo loppumetriensä aikana seuraavaan projektihakemukseen, jonka aloitusta jäimme odottamaan koronavirustilanteen lievenemisen ehdoilla.

Augmented Age -projektimme viralliset kotisivut

 

Augmented Age Ateenassa, marraskuu 2018

Augmented Age Ateenassa, marraskuu 2018

 

Augmented Age Gdanskissa, maaliskuu 2019
Augmented Age Helsingissä, toukokuu 2019
Augmented Age Tarsoksessa, lokakuu 2019