EtusivuTutustu kouluummeUutisetEtäopetusYläkoululaisten kokemuksia etäopetuksesta
30.03.2021

Yläkoululaisten kokemuksia etäopetuksesta

Etäopetusjaksot ovat tulleet yläkoululaisillemme tutuiksi kuluneen vuoden aikana. Viimeisimmälle etäjaksolle siirryttiin 8.3.21 eli poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat jatkuneet jo yli kolme viikkoa.

Toteutimme koulumme oppilaille 18.3.21 kyselyn opiskelun sujumisesta ja hyvinvoinnista etäopetusjaksolla. Vastaukset olivat samansuuntaisia kuin noin vuosi sitten teetetyssä etäopiskelua koskevassa kyselyssä. Tällä kertaa kyselyä laajennettiin ja kartoitimme oppilaiden tilannetta myös hyvinvoinnin osalta.

Vastausten perusteella etäopiskelu on sujunut tilanteeseen nähden hyvin. Suurin osa oppilaista vastasi, että on osannut tehdä annetut tehtävät ja etäopiskelu on sujunut ongelmitta. Kyselyn perusteella valtaosa kokee saaneensa riittävästi apua ja tukea opettajilta tai muulta koulun henkilökunnalta ja tietää, keneltä apua tarvittaessa saa. Työmäärä jakoi kyselyssä hieman mielipiteitä. Avovastausten perusteella muutamat oppilaat ilmaisivat, että työmäärä on ollut liian suuri.

Myös hyvinvoinnin osalta vastaukset olivat pääosin positiivisia. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on mielekästä tekemistä vapaa-aikana. Noin viidennes vastaajista kuitenkin kertoo kokeneensa yksinäisyyttä, alakuloisuutta tai toivottomuutta etäopetuksen aikana. Avovastauksissa tuli kuitenkin esille, että opiskeluhuollon palveluita (psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja) on hyödynnetty.

Alla muutamia kyselystä poimittuja kommentteja etäopiskeluun liittyen:

”Etäopiskelu on ollut mukavaa!”

”Olis kiva päästä lähiopetukseen.”

”Jos minulla on jotain kysyttävää niin linjan toisessa päässä on aina joku keneltä saa apua.”

”Työmäärä ja projektien määrä voisi olla hieman pienempi.”

Tällä hetkellä emme vielä tiedä, miten opetusta jatketaan pääsiäisloman jälkeen, mutta toivottavasti pääsemme palaamaan lähiopetukseen mahdollisimman pian.