EtusivuYläkouluPeruskoulun lukuvuosiopas 2020-2021

Peruskoulun lukuvuosiopas 2020-2021

Tapahtumat lukuvuosi 2020-2021

Lukuvuosi ja loma-ajat
Syyslukukausi 13.8.2020 (to) – 22.12.2020 (ti) Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe) Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke) Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la) Talviloma 22.2.2021 (ma) – 26.2.2021 (pe) Avoimet ovet 9.1.2021 (la) Vapaa 14.5.2021 (pe)
Jaksot
Jaksot 1. jakso: to 13.8.-ma 5.10.2020, 38 pv 2. jakso: ti 6.10.-ke 2.12.2020, 37 pv 3. jakso: to 3.12.2020-ma 8.2.2021, 38 pv 4. jakso: ti 9.2.-ma 12.4.2021, 38 pv 5. jakso: ti 13.4.- la 5.6.2021, 38 pv Kaikkia oppiaineita ei opiskella tasaisesti lukuvuoden aikana, vaan ne voivat keskittyä yhteen tai useampaan jaksoon. Kunkin jakson pituus on 37-38 työpäivää. Oppiaineista kotitalous, käsityö ja liikunta on hajautettu tasaisesti lukuvuoden ajalle.
Päivittäinen työskentely koulussa
Koulun ovet avataan klo 7.30. Ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.15. Koulun ovet suljetaan koulutyön päätyttyä n. klo 16.00. Päivänavaus alkaa klo 9.40. Sitä kuunnellaan siinä luokassa, jossa oppitunti on. Oleskelu koulun käytävillä ja aulatiloissa oppituntien aikana on kielletty ilman perusteltua syytä. Välitunnin voi viettää sisällä, tosin on suositeltavaa käydä ulkona virkistäytymässä. Perusopetuksen oppilaat eivät saa koulupäivän aikana poistua koulun alueelta ilman opettajan lupaa. Puhelimen käyttö oppitunneilla on pääsääntöisesti kielletty. Opettaja voi jo tunnin alussa pyytää oppilasta sijoittamaan puhelimen niille osoitettuun paikkaan tai oppilas voi säilyttää sen omassa repussaan. Jos opettaja ei ole saapunut 10 minuutin kuluttua oppitunnin alkamisesta, eikä myöhästymisestä ole ilmoitettu, oppilaiden on tiedusteltava ohjeita kansliasta.
Vanhempainillat
8.10. 7. luokkien vanhempainilta PERUTTU 3.9. 7. luokkalaisten etävanhempainilta klo 17 22.10. 8. luokkien vanhempainilta klo 17 26.11. 9. luokkien yhteishakuilta klo 17
Tapahtumapäiviä
25.8. ja 27.8. 7. luokkalaisten päivä Hvittorpissa PERUTTU, ryhmäytystä koululla 31.8. - 1.9. koulukuvaus ti 8.9. liikuntapäivä 8. luokkalaisille ke 9.9. liikuntapäivä 9. luokkalaisille 28.9.-9.10. 9. luokat TET:ssä (työelämääntutustumisjakso) la 9.1. OYK:n avoimet ovet (koulupäivä oppilaille) pe 15.1. lukion avoimet ovet koulun omille yseille
Juhlat
pe 4.12. koulun itsenäisyysjuhla klo 10 ti 22.12. joulujuhla klo 10 pe 4.6. kevätjuhla klo 10 la 5.6. todistusten ja stipendien jako, hyvän kesäloman toivotus
Läksyparkki ja käsitepaja
Koulupäivän jälkeen klo 14.20 alkaen on mahdollisuus jäädä ohjattuun läksyparkkiin. Maanantaisin samassa tilassa toimii myös käsitepaja, joka on suunnattu ensisijaisesti oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Käsitepajassa käydään läpi esim. historian ja biologian sanastoa. Läksyparkkiin tai käsitepajaan ei tarvitse ilmoittautua vaan voi tulla suoraan pienryhmätilaan koulun kellarikerrokseen. Tervetuloa!

Oppiaineet

Pakolliset oppiaineet, lyhenteet
bi biologia ena englanti et elämänkatsomustieto fy fysiikka hi historia ka, ks käsityö ke kemia ko kotitalous ku kuvataide li liikunta ma matematiikka mu musiikki ge maantiede opo oppilaanohjaus opa oppilaanohjaus ra ranska ru ruotsi sa saksa suk suomi äidinkielenä ja kirjallisuus stk suomi toisena kielenä te terveystieto ueev ev. lut. uskonto ueel elämänkatsomustieto ueis islamin uskonto ueor ortodoksinen uskonto ur roomalaiskatolinen uskonto yh yhteiskuntaoppi
Valinnaisaineet
Katso eri oppiaineiden esittely sivulta "Valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle"

Tuntijako

Opiskelu Oulunkylän yhteiskoulussa

Kaikille yhteiset ohjeet ja järjestyssäännöt takaavat kouluviihtyvyyden.

Yhteiset ohjeet

Oppilasilmoitus
Jokaisesta koulun oppilaasta tehdään oppilasilmoitus, jonka sisältämien henkilötietojen ajan tasalla pitäminen on huoltajan vastuulla. Oppilasilmoituksen tiedoissa tapahtuvista muutoksista lukuvuoden aikana on välittömästi ilmoitettava koulun kansliaan ja luokanvalvojalle.
Oppituntien työrauhasäännöt
Ole ajoissa paikalla työvälineet ja kotitehtävät tehtyinä Jätä päällysvaatteet luokan ulkopuolelle. Noudata tunnilla opettajan ohjeita ja tee annetut tehtävät. Puhu vain kun olet saanut puheenvuoron. Älä pidä puhelinta tai muita sähköisiä välineitä esillä, ellei opettaja ole antanut muuta ohjetta. Koulu on jokaisen työpaikka. Käyttäydy asiallisesti, puhu kauniisti, älä hauku, metelöi tai kiroile.
Poissaolot
Kodin ja koulun välinen viestintä tapahtuu Wilmassa (https://yvkoulut.inschool.fi/) Wilma-tunnusten tekoon tarvittavat avaimet on postitettu huoltajille. Opettaja merkitsee kaikki tunnilta puuttuvat oppilaat Wilmaan. Ellei oppilas tule kouluun sairauden tai muun pätevän syyn takia, on huoltajan ilmoitettava tästä mahdollisimman nopeasti wilmaan tehtävällä ilmoituksella. Huoltajan on selvitettävä oppilaan poissaolot wilmaan. Myöhästymisen syyn oppilas ilmoittaa itse oppitunnin opettajalle. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, hänen on ilmoitettava siitä lähimmän oppitunnin opettajalle. Rehtori, luokanvalvoja tai tunnin opettaja voi muunkin pätevän syyn takia myöntää vapautuksen oppitunnista. Jos oppilas on koulun muissa tehtävissä, asianomainen opettaja merkitsee sen wilmaan. Oppilaalla on oikeus asioida tunnin aikana oppilashuoltohenkilöstön luona.
Loma-anomus
Jos oppilas tarvitsee tilapäistä vapautusta koulutyöstä, holhoojan on anottava sitä aina etukäteen. Hyväksyttävästä syystä voidaan vapautusta myöntää seuraavasti: luokanvalvoja voi antaa luvan oman luokkansa oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta, rehtori enintään viikon poissaoloon ja viikkoa pidemmäksi ajaksi luvan myöntää johtokunta. Lupa-anomus jätetään Wilmassa (hakemukset, vapauttaminen koulutyöstä). Johtokunnalle osoitetut lupa-anomukset jätetään rehtorille. Matka- tms. järjestelyihin on syytä ryhtyä vasta, kun lupa koulusta on myönnetty. Koulu toivoo, että vanhemmat tarkoin harkitsevat, millaista tarkoitusta varten he katsovat voivansa anoa vapautusta koulutyöstä. Vanhempien toivotaan noudattavan koulun varsinaisia loma-aikoja. Oppilaan on itsensä huolehdittava poissaolon aikana koulussa tehdyn työn korvaamisesta jo etukäteen.
Opiskelutarvikkeet ja säilytys
Peruskoulun oppilaat saavat koulusta oppikirjat ja koulutarvikkeita. Oppikirjoja annetaan kullekin oppilaalle maksutta ainoastaan yhdet kappaleet. Oppikirjoja kierrätetään, joten ne tulee pitään hyvässä kunnossa. Kotien tehtävänä on hankkia tarvittavat asusteet sekä urheiluvälineet. Oppilaalla on mahdollisuus saada koulusta lukittava lokerikko opiskeluvälineiden ja vaatteiden säilytystä varten. Lokeroissa on latausmahdollisuus ja kannettava tietokone suositellaan jätettäväksi kouluun yöksi, jotta se on käyttövalmis seuraavana opiskelupäivänä. Lokerot on pidettävä siisteinä niin sisä- kuin ulkopuoleltakin. Niihin ei saa liimata esim. tarroja. Oppilas sitoutuu lokerikkoa koskeviin sääntöihin allekirjoittaessaan itselleen lokerikon käyttöoikeuden. Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin vaan ne säilytetään naulakoissa tai lokerikossa. Koulu ei vastaa naulakoihin jätetyistä tavaroista. Rulla- ja potkulaidat ym. eivät saa aiheuttaa häiriötä tai vahinkoa koulun alueella. Omien jääkiekko- ja sählymailojen säilytyspaikka on kellarin käytävässä.
Matkakortti
Oppilas on oikeutettu matkakorttiin, jos käy oman alueensa koulua tai koulu on määrätty erityisperustein (musiikki tai kieliperuste) ja koulumatkan pituus ylittää kolme kilometriä. Pituus arvioidaan koulupiirien määräytymisrajakartasta.
Työrauhan rikkoutuessa
1) Oppilas saa luokassa varoituksen eli keltaisen kortin 2) Ei-toivotun käytöksen jatkuessa oppilas poistetaan eri tilaan rauhoittumaan. 3) Oppilas soittaa kotiin ja kertoo tapahtumat huoltajalle opettajan läsnä ollessa. 4) Oppilas jää samana päivänä, koulun jälkeen suorittamaan jälki-istunnon, jossa hän tekee tunnilla käsitellyt tehtävät.
Oppimisen tuki
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia koulussa. Työn painopiste on ehkäisevässä työssä ja tästä syystä yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö korostuu. Monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu tarvittaessa erikseen käsittelemään yksitttäisen oppilaan asiaa. Peruskoulun opinto-ohjaajat auttavat oppilaita opiskeluun ja uran valintaan liittyvissä kysymyksissä sekä oppitunneilla että henkilökohtaisessa ohjauksessa. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin puhelimitse. Kuraattori on sekä oppilaiden että vanhempien tavattavissa koululla päivittäin. Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori on vaitiolovelvollinen oppilasta koskevissa asioissa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden ja jännittämisen vuoksi. Psykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia. Ohjaus-, tuki- ja hoitokäynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.
Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri
Terveydenhoitaja vastaanottaa oppilaita koululla päivittäin. Koululääkäri on tavattavissa koululla kaksi kertaa kuukaudessa. Vastaanottoajasta on sovittava terveydenhoitajan kanssa. Lukuvuoden aikana terveydenhoitaja tarkastaa peruskoulun 7. ja 8. luokkien oppilaat sekä lukion 2. vuosikurssin opiskelijat. Lääkärintarkastus tehdään 8. luokan oppilaille ja lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille. HUOM. kouluterveydenhoito on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Äkilliset sairaustapaukset yms. hoidetaan lähimmällä terveysasemalla.
Arvioinnista
Kirjalliseen kokeeseen osallistuvalla oppilaalla tulee olla mukanaan tarvittavat välineet. Reput jätetään luokassa niille varattuun paikkaan samoin kynäkotelot, älykellot ja puhelimet. Pulpetilla saavat olla vain kokeessa tarvittavat välineet. Vuosiluokan oppimäärä on hyväksytty, kun oppilas on saavuttanut tietyssä oppiaineessa sen vuosiluokan mukaiset tavoitteet ja saanut hyväksytyn arvosanan, vähintään 5. Jos tämä ei toteudu yhdessä tai useammassa oppiaineessa on luokalle jääminen mahdollista. Oppilaiden arvosanat tulevat näkyviin Wilmassa. 9. luokan päättöarviointi suoritetaan opetushallituksen päättöarvosanoista antamien kriteereiden mukaisesti. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan numeroilla, jotka perustuvat koulun laatimaan käyttäytymisen tavoitteistoon. Tavoitteet perustuvat lakiin, koulun järjestyssääntöihin ja yleisiin hyvän käytöksen kriteereihin.
Johtokunta
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus valitsee koululle johtokunnan, jonka tehtävänä on hyväksyä mm. koulun toimintasuunnitelma. Johtokunta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä, edistää työrauhaa sekä ylläpitää yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Koulussa järjestetään vanhempainiltoja, joissa käsitellään opiskeluun liittyviä asioita. Huoltajien toivotaan tarvittaessa ottavan henkilökohtaisesti suoraan yhteyttä luokanvalvojiin ja opettajiin Wilman tai sähköpostin kautta. Vanhempien näkökannat tulevat esiin johtokunnan, vanhempainyhdistys Wandyn sekä mahdollisten luokkatoimikuntien kautta.

Turvallisuus

Turvallisuus
Kiusaaminen on koulussamme kielletty. Laadittu pelastussuunnitelma kartoittaa mahdolliset uhka-ja vaaratekijät, jotka voivat kohdistua kouluyhteisöön. Suunnitelma kattaa niin henkiset kuin fyysiset uhat. Perusopetuksessa rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen perusopetuslaissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Oulunkylän yhteiskoulu ja sen alue sekä koulun opintoretket ovat lain mukaisesti päihteettömiä. Alkoholin, huumaavien aineiden sekä tupakkatuotteiden ja tupakkatuotteiden jäljitelmien käyttö ja hallussapito on kielletty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti emme suosittele energiajuomien tuomista koulualueelle. Aiheutuneista vahingoista on viipymättä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään. Toisen omaisuuden luvaton käyttöön otto, anastaminen, hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangaistava teko. Törkeät tapaukset koulu antaa poliisiviranomaisten hoidettavaksi. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on osallistua työympäristön siistinä pitämiseen.
Liikenneturvallisuus koulun alueella
Autolla kouluun kuljetettavat oppilaat tulee jättää Siltavoudintielle tai viereiselle Siltavoudinkujalle. Porttien eteen pysähtymistä tulee kuitenkin välttää. Koulun piha-alueelle ajo on kielletty turvallisuussyistä. Koulumatkoilla noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä. Tarpeeton polkupyörillä ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen koulun pihalla on ehdottomasti kielletty. Pyörille ja moottoriajoneuvoille on varattu pihalla omat alueet, joilla liikkuminen koulupäivän aikana ei ole suotavaa. Muista lukitus.
Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista (7. lk vanhemmille)
Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) mukaisesti haluamme ilmoittaa teille, että perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaarallista työtä, jos työ on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä turvallisesti. Vaarallisella työllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (302/2007) vahvistettua vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa. Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin vaaratekijöihin ja eräisiin töihin. Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 käytetään luonnontieteiden, käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen liittyvissä käytännön harjoitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä aineita ja valmisteita silloin, kun se voimassaolevan opetussuunnitelman ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on välttämätöntä. Käytännön harjoitustöitä tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin.
Koulun kurinpidolliset toimet
Oppituntien työrauhaan sovelletaan edellä mainittua punaisen kortin järjestelmää (ks. luku Työrauhan rikkoutuessa). Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelun määrää koulun opettaja tai rehtori. Huoltaja kutsutaan mukaan keskusteluun. Jälki-isunto: Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta ja opetusta tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan. Opettaja voi antaa enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Opettaja voi määrätä kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi suorittamaan tehtäviään. Kirjallinen varoitus: Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Johtokunta voi antaa kirjallisen varoituksen tai erottaa peruskoulun oppilaan määräajaksi Jos oppilas on erotettu koulusta määräajaksi, hänellä on oikeus osallistua sovittuina aikoina kirjallisiin kokeisiin. Kurinpitorangaistus ja sen syy merkitään opetushallituksen vahvistaman kaavan mukaiseen rangaistuskirjaan ja saatetaan oppilaan huoltajan tiedoksi. Jälki-istunnon syy, kestoaika ja suorituksen ajankohta saatetaan kotien tietoon jälki-istuntolapulla. Se on palautettava holhoojan allekirjoittamana seuraavana päivänä joko rangaistuksen antaneelle opettajalle tai luokanvalvojalle. Jälki-istuntoon on saavuttava lapussa mainittuna aikana. Suorittamattomat jälki-istunnot alentavat oppilaan käyttäytymisen arvosanaa.

Koulun muu toiminta

Oppilaskunta
Lukuvuoden alkupuolella oppilaat valitsevat luokkaedustajan ja varajäsenen toimintaan, jota ohjaavat Melissa Paakkanen ja Aleksi Kinnunen. Oppilaskunta voi toiminnallaan vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon, kouluviihtyvyyteen ja yhteishenkeen. Oppilaskuntatoiminta on koulussa aktiivinen osa arkipäivää.
Ympäristöryhmä
Koulussa toimii perusopetuksen ympäristöryhmä, johon kuuluu opiskelijoita eri luokka-asteilta. Ympäristöryhmän tehtävänä on edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa koulussa. Ympäristöryhmä pyrkii vaikuttamaan koulun fyysisen ympäristön viihtyisyyteen ja kehittää koulun toimintakulttuuria sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävämpään suuntaan. Kaikki voivat osallistua ympäristöryhmän toimintaan. Tavoitteena on, että jokaisella luokalla olisi ympäristöryhmässä 1-2 edustajaa, jotka tuovat opiskelijoiden ympäristöasioita koskevat näkemykset ympäristöryhmän tietoon.
Kerhotoiminta
OYK:ssa on useita harrastuskerhoja. Perinteisesti ovat toimineet kaksi näytelmäkerhoa, musiikissa kuoro, orkesteri, lauluryhmät ja bändit. Kerhot esittelevät toimintaansa järjestämällä lukuvuoden aikana mm. teatteriesityksiä ja konsertteja. Luokanvalvojat ilmoittavat syyskuun alkupuolella kerhoista ja niiden alkamisesta.
Delf-kielitutkinto ranskaa opiskeleville
9. luokan A-ranskan oppilaat voivat osallistua kansainvälisesti tunnustettuun DELF-kielitutkintoon kevätlukukaudella. Tutkintopäivät pidetään maaliskuussa. Taso opintojen tässä vaiheessa on eurooppalaisen viitekehyksen taso A2. Koe on oppilaillemme ilmainen. Ilmoittautuminen on tammikuun loppuun mennessä. Ilmoittautumislomake ja lisätiedot ranskanopettaja eija Raitala. Ks. myös www.ciep.fr/delf-junior/exemples-sujets.
Lukudiplomi
Peruskoulun oppilailla on mahdollisuus suorittaa opetushallituksen Kunnari-lukudiplomi. 7.-9.-luokkalaisille suunnattu diplomi on nimeltään Sinuhe. Osoitteesta www.netlibris.fi löytyy kirjatarjottimet ja tehtävät. Kysy lisää äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaltasi!
Poliittinen ja kaupallinen toiminta
Oppilaalla on oikeus levittää kouluyhteisössä yleisesti hyväksyttyä poliittista ja muuta aineistoa koulun tiloissa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Kiellettyä on kuitenkin yleisiin vaaleihin liittyvän vaalimateriaalin levittäminen koulussa. Rahan keräykset ja koulun ulkopuolista toimintaa koskeva ilmoittelu on sallittua vain rehtorin luvalla. Kouluajan ulkopuolella järjestettävistä tilaisuuksista on hyvissä ajoin sovittava rehtorin kanssa ja niissä tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja ohjeita.
Vanhempainyhdistys Wandy
Vanhempainyhdistyksen toimintaan osallistumalla voi olla mukana kehittämässä ja ideoimassa koulun käytännön työskentelyä ja samalla tutustua ympäristöön, jossa nuoret viettävät ison osan päivästä. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea vanhempien ja koulun tekemää kasvatustyötä järjestämällä mm. keskustelu- ja luentotilaisuuksia nuoriin liittyvissä aiheissa sekä pyrkiä tukemaan nuorten harrastuksia.
Luokkatoimikunnat
Luokan vanhemmilla on mahdollisuus perustaa luokkatoimikuntia, jotka ovat luokanvalvojan ja oppilaiden tukena järjestämässä yhteisiä opintoretkiä ja tilaisuuksia. Kiinnostuneiden vanhempien kannattaa neuvotella asiasta luokanvalvojan kanssa.

Kouluruokailu

Kouluruokala
Koulun ruoka- ja kahviopalveluista vastaa Amica, ja opiskelijaravintolamme on nimetty Breikiksi. Ravintolan henkilökuntaan kuuluu ravintolapäällikkö, kokki, kassatarjoilija ja ravintolatyöntekijä. Ruoka valmistetaan pääosin koulun omassa keittiössä. Ruuan valmistuksessa käytetään pääasiassa kotimaisia raaka-aineita ja hygienia ja laatu ovat ensiluokkaisia eli parasta mahdollista! Ruokailu on päiväsi lepohetki. Yritä nauttia siitä, älä ainakaan pilaa toverisi mahdollisuuksia nautintoon. Käytä päivittäispalautejärjestelmää aktiivisesti, viisaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kahvio on avoinna klo 8.00–10.45 ja 13.00–14.30.
Päivittäinen lounas
Päivittäinen lounas muodostuu seuraavista osista: • pääruoka-annos lisukkeineen • salaattia • kolme viipaletta leipää • yksi lasi maitoa tai piimää + vettä Annostele ruokaa sen verran kuin jaksat syödä – lisää saa hakea. Tarkoitus on että käyt kerran päivässä syömässä – ei joka välitunti. Ruokavaihtoehtoja on kaksi, joista toinen on aina kasvisruoka.
Erityisruokavaliot
Ilmoita erityisruokavaliosta Breikin henkilökunnalle. Vastuu on Sinun eli muista myös pyytää oma annoksesi linjastosta. Me valmistamme dieettilounaan – allergiset: olkaa tarkkoina annoksenne suhteen, ettei käy vahinkoa!
Hyvät käytöstavat luovat viihtyisyyttä
Takit, hatut, lippalakit riisutaan jo ovella pois. Ulkona saat huutaa, ruokalassa keskustellaan. Hoidathan puhelusi muualla kuin oppilasravintolassa. Kiilailussa toivomme oppilaskurin voittavan. Vahingolle ei voi mitään, mutta tahallinen ilkivalta johtaa korvaamiseen.
Astioiden palautus
Likaisille astioille on varattu palautusvaunut, joihin lajittelet seuraavasti: • lasit koreihin, ei pinota päällekkäin • veitset, haarukat, lusikat omiin lajittelukoreihinsa • ruuan tähteet pois lautaselta, tähteille on oma astia • lautaset siististä suoriin pinoihin, samoin tarjottimet, jotka kuuluvat vaunun alatasolle • roskat roskikseen