Yläkoulun esittely

Koululla on pitkät perinteet musiikki-, ilmaisutaito- ja teatteritoiminnassa sekä kuvataiteessa. Peruskoulun ja lukion yhteistilaisuudet ja teemapäivät antavat elämyksiä ja luovat yhteishenkeä. Opiskelu on tavoitteellista. Pyrimme antamaan hyvät asiatiedot jatko-opiskelua varten sekä opettamaan elämän hallintaa ja yhteistyötaitoja unohtamatta oppilaan henkistä hyvinvointia.

Koulumme soveltaa 5-jaksojärjestelmää. Oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päätteeksi.

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii oman luokkansa käytännön asioista (mm. tiedotus, poissaolot jne.). Lukuvuoden 2018-2019 luokanvalvojat ovat:

7A Paakkanen Melissa
7B Federley Elli
7C Lekander Elina
7D Rajakylä Mikko
7E Naukkarinen Mikko
7F Hyttinen Tuomas
7G Kaasinen Oona
7H Järvenpää Mari
8A Harju Eeva
8B Kähkönen Taina
8C Lehmusvaara Virva
8D Kuha Sanna-Mari
8E Kauranen Jorma
8F Herttua Elina
8G Männynväli Tiina
9A Kuosmanen Krister
9B Kinnunen Aleksi
9C Nevala Riitta
9D Koskela Emmi
9E Kavonius Rajka
9F Aho Kukka
9G Sturén Anu

Painotus

Musiikki
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Liikunta

Valinnaisuus

Perinteisten valinnaisaineiden ohella valinnaisuutta A- ja B-kielissä, matematiikassa sekä liikunnassa. Katso tuntijako- kohdasta valinnaiset aineet.

Eniten valittuja valinnaisaineita ovat kielet, kotitalous, kuvataide, liikunta sekä tietotekniikka.
Koulun sijainti Keskuspuiston ja Oulunkylän tekojääradan välittömässä läheisyydessä tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.

Kieliohjelma

A1 englanti, ranska, ruotsi, saksa
A2 englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1 ruotsi
B2 ranska, saksa
Minimiryhmäkoko 10 oppilasta.

Kerhot

Kuoro, orkesteri ja useita klassisen ja kevyen musiikin yhtyeitä, näytelmäkerho, ympäristöryhmä, lukudiplomikerho, koulun Ääni-lehden toimitus, matikkakerho, tukioppilastoimintaa 8. luokasta alkaen

Opetussuunnitelma

Oulunkylän yhteiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Vanhempainyhdistys

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys nimeltään Wandy. Sen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tukea hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa, tuoda esille vanhempien kannanottoja, toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja edistää informaation kulkua kodin ja koulun välillä. Yhdistys järjestää mm. vuosittain luentoja sekä muuta valistus- ja retkitoimintaa. Vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä toimii Elli Federley (elli.federley@oulunkylanyhteiskoulu.fi). Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Viimeksi päivitetty syyskuu 13, 2018