Valinnaisaineet 8. ja 9. luokille

Valinnaisainelomake löytyy tämän linkin takaa: valinnaisainelomake.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kunkin taide- ja taitoaineen oppimäärä arvioidaan noudattaen opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin linjauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista muodostetuista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen. Kunkin taide- ja taitoaineen päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun ko. oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu.

Kuvataide

Kotitalous

Liikunta

Käsityö

Musiikki

Muut valinnaisaineet

Muut valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Syventävät valinnaisaineet

Kuvataide

Kotitalous

Liikunta

Käsityö

Musiikki

Ruotsi

Saksa (B2-kieli)

Ranska (B2-kieli)

Soveltavat valinnaisaineet

Tietotekniikka

Yrittäjyyskasvatus

Tietokonegrafiikka

Viimeksi päivitetty tammikuu 25, 2019