Painotukset

Musiikkiluokan tavoitteena on ohjata oppilasta aktiiviseen ja omatoimiseen musisointiin. Lisäksi opiskellaan musiikin teoriaa, melodia- ja rytmidiktaatteja. Esiintymisvarmuutta saadaan leirikouluissa ja konserteissa. Päättöluokkalaiset tekevät viikon mittaisen konserttikiertueen kotimaahan tai ulkomaille. Linjalle oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoelomake löytyy Hae opiskelijaksi -välilehden alta.

Soveltuvuuskoelomake toimitetaan kansliaan 16.1.2019 mennessä.

Soveltuvuuskoe järjestetään 29.1.2019 klo 13.00.

Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan 22.3.2019.

 

Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen.

 

Matemaattis-luonnontieteellisessä painotuksessa fysiikan, kemian ja matematiikan oppisisältöjä syvennetään muun muassa laborointikursseilla. Ympäristökasvatus edistää kestävää kehitystä ja tällä kurssilla korostuu käytännön työskentely. Lisäksi hankitaan perustiedot tähtitieteestä. Kurssilla tutustutaan omaan aurinkokuntaamme osana maailmankaikkeutta.

Alakoulun 6. luokkien oppilaat ilmoittavat kiinnostuksensa perusteluineen matemaattis-luonnontieteelliseen painotukseen erillisellä, vapaamuotoisella oppilastietokorttiin liitetyllä hakemuksella.

Jos oppilas hakee luma-luokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta ja erillinen vapaamuotoinen hakemus suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 16.1.2019.

Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan 22.3.2019.

 

Liikuntapainotteisen luokan tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi ja enemmän lajitaitoja painottava liikunnanopetus motivoivassa ympäristössä ja sitä kautta antaa oppilaille lisäkipinää liikunnan ja urheilun harrastamiseen.

Liikuntapainotteisella luokalla tarjotaan seuraavaa:

  • yksi lisätunti viikossa
  • erikoisasiantuntijoiden/valmentajien vierailuja ja opetusta
  • monipuolista lajitaitojen opetusta
  • mahdollisuus koulujen välisiin otteluihin/kilpailuihin omassa lajissa

Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella (kirjoita itsestäsi lyhyt kuvaus liikkujana ja koululaisena). Hakemus liitetään yläkoulun oppilastietolomakkeeseen.

Jos oppilas hakee OYK liikuntaluokalle vasta toisella tai myöhemmällä sijalla, palautetaan kopio oppilastietolomakkeesta ja erillinen, vapaamuotoinen hakemus suoraan OYK:n kansliaan viimeistään 16.1.2019.

Nimilista kouluun hyväksytyistä julkaistaan 22.3.2019.

 

Viimeksi päivitetty tammikuu 7, 2019