Wandy

  • edistää kodin ja koulun yhteistyötä
  • tukee hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa
  • tuo esille vanhempien kannanottoja
  • toimii oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä
  • välittää informaatiota kodin ja koulun välillä
  • järjestää tapahtumia ja toimintaa sekä vanhemmille että oppilaille.

Hallitus

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous valitsee toimintansa toteuttajaksi hallituksen, jonka jäsenet ovat erovuoroisia kahden vuoden välein. Myös koulun opettajilla on edustus hallituksessa, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita kaikkiin hallituksen kokouksiin. Vapaaehtoisia aikuisia erilaisiin tempauksiin tarvitsemme aina.

Yhdistyksen hallitus lukuvuosi 2016-2017:

Niina Jallinoja, pj
Jaana Walldén, vpj
Tiina-Mari Monni, rahastonhoitaja
Hanna Seitavuopio
Tanja Patokoski
Elli Federley, opettajajäsen, elli.federley@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Anne Tarjanne, toiminnantarkastaja

Yhdistyksen sähköposti: wandy@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Lähetä meille sähköpostia, niin pääset mukaan Wandyn toimintaan! Voit tukea yhdistyksen toimintaa myös vapaaehtoisella kannatusmaksulla, 10 euroa/perhe lukuvuodelta. Maksun voi maksaa yhdistyksen tilille
Nordea FI91 1347 3500 0522 40. Laita lisätietoihin oppilaan nimi ja luokka.

Seuraa Wandyn viestejä Wilmassa!

Wandyn viestintäkanavia ovat mm. Wilma, kotiin lähetettävät kirjeet ja koulun kotisivut. Kokouksista ja mahdollisuuksista osallistua erilaisten tempausten järjestelyihin tiedotamme Wilmassa. Wandyn toimintaa esitellään myös vanhempainilloissa, erityisesti seitsemäsluokkalaisten vanhempainillassa syksyisin.

IMG_0034

 

Viimeksi päivitetty tammikuu 15, 2018