Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Oulunkylän yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017

Voit lukea suunnitelman tästä.

Suunnitelma on ohjenuora, jota toteuttamalla pyritään estämään sukupuoleen perustuva syrjintä sekä edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä viitaten myös muihin syrjintäperusteisiin kuin sukupuoleen.
 
Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että kaikkia sukupuolia edustavilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista.
 
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.
 
Koululla on vastuu paitsi sukupuoleen perustuvaan tai seksuaaliseen häirintään puuttumisesta, myös häirinnän ennaltaehkäisemisestä.
 
Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa oppilaat ja opiskelijat tuntevat käytännöt siitä, kenen puoleen voi häirintä- ja syrjintätapauksessa kääntyä ja miten koulun tulee tässä tilanteessa toimia.
Viimeksi päivitetty joulukuu 5, 2018