Hae oppilaaksi yläkouluun

Oulunkylän yhteiskoulun 7. luokalle hakijoille

Oppilaaksiotto

Koulussamme noudatetaan Helsingin kaupungin yleisiä oppilaaksiottoperusteita.
Mikäli Helsingin kaupungin oppilaaksioton kriteerit täyttyvät, kouluumme voi hakea myös matemaattisia aineita ja luonnontieteitä painottavaan opetukseen tai liikuntapainotteiseen opetukseen.
Näihin painotuksiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella asuvat kuudesluokkalaiset

Oppilaspaikan vahvistusta varten jokainen oppilas huoltajineen  täyttää luokanopettajan antaman oppilastietokortin ja palauttaa sen omalle luokanopettajalle viimeistään 16.1.2019. Luokanopettaja lähettää tiedot Oulunkylän yhteiskouluun.

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevat hakijat

Oppilastietokortti on palautettava oppilaan omalle luokanopettajalle viimeistään 16.1.2019, josta se lähetetään kouluumme.

Painotukset

Musiikki: Soveltuvuuskoelomake toimitetaan suoraan kouluumme viimeistään 16.1.2019 klo 16.00. Musiikin soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 29.1.2019 klo 13 Oulunkylän yhteiskoulussa, Siltavoudintie 24. Tilaisuudessa sovitaan henkilökohtaisen laulun ja soiton koeaika.
Kynä ja kumi mukaan!

Lomake löytyy https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet/lomakkeet

Matemaattis-luonnontieteellinen: Ei soveltuvuuskoetta. Katso ohjeistus kohta painotukset .

Liikunta: Ei soveltuvuuskoetta. Katso ohjeistus kohta painotukset.

Koulun esittely- ja tiedotustilaisuus

Lauantaina 12.1.2019  klo 10-13.00

Yleislisätietoa www.edu.hel.fi>peruskouluun ilmoittautuminen

Tervetuloa Oulunkylän yhteiskouluun!

Viimeksi päivitetty tammikuu 7, 2019