Elisabet Pellinen

  • Opetettavat aineet / tehtävät: Ev.lut.uskonto
  • Lyhenne: PEE
  • Sähköposti: elisabet.pellinen@oulunkylanyhteiskoulu.fi