Virva Lehmusvaara

  • Opetettavat aineet / tehtävät: Äidinkieli ja kirjallisuus, LV 8C, Peruskoulun lehti Ääni, S2
  • Lyhenne: LEV
  • Sähköposti: virva.lehmusvaara@oulunkylanyhteiskoulu.fi