Emmi Koskela

  • Opetettavat aineet / tehtävät: Biologia, LV 9D, Maantieto