Mari Järvenpää

  • Opetettavat aineet / tehtävät: Äidinkieli ja kirjallisuus, LV 7H
  • Lyhenne: JÄR
  • Sähköposti: mari.jarvenpaa@oulunkylanyhteiskoulu.fi