Yläkoulun esittely

Koululla on pitkät perinteet musiikki-, ilmaisutaito- ja teatteritoiminnassa sekä kuvataiteessa. Peruskoulun ja lukion yhteistilaisuudet ja teemapäivät antavat elämyksiä ja luovat yhteishenkeä. Opiskelu on tavoitteellista. Pyrimme antamaan hyvät asiatiedot jatko-opiskelua varten sekä opettamaan elämän hallintaa ja yhteistyötaitoja unohtamatta oppilaan henkistä hyvinvointia.

Koulumme soveltaa 5-jaksojärjestelmää. Oppilas saa välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi ja lukuvuositodistuksen lukuvuoden päätteeksi.

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii oman luokkansa käytännön asioista (mm. tiedotus, poissaolot jne.). Lukuvuoden 2017-2018 luokanvalvojat ovat:

7A Harju Eeva
7B Kähkönen Taina
7C Lehmusvaara Virva
7D Kuha Sanna-Mari
7E Kauranen Jorma
7F Herttua Elina
7G Männynväli Tiina
8A Alho Sanna
8B Kinnunen Aleksi
8C Nevala Riitta
8D Koskela Emmi
8E Kavonius Rajka
8F Eskelinen Rauni
8G Sturén Anu
9A Paakkanen Melissa
9B Federley Elli
9C Lekander Elina
9D Rajakylä Mikko
9E Vartiainen Antti
9F Hyttinen Tuomas
9G  Aho Kukka

Painotus

Musiikki
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Liikunta

Valinnaisuus

Perinteisten valinnaisaineiden ohella valinnaisuutta A- ja B-kielissä, matematiikassa sekä liikunnassa. Katso tuntijako- kohdasta valinnaiset aineet.

Eniten valittuja valinnaisaineita ovat kielet, kotitalous, kuvataide, liikunta sekä tietotekniikka.
Koulun sijainti Keskuspuiston ja Oulunkylän tekojääradan välittömässä läheisyydessä tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.

Kieliohjelma

A1 englanti, ranska, ruotsi, saksa
A2 englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1 ruotsi
B2 ranska, saksa
Minimiryhmäkoko 10 oppilasta.

Kerhot

Kuoro, orkesteri ja useita klassisen ja kevyen musiikin yhtyeitä, näytelmäkerho, ympäristöryhmä, lukudiplomikerho, koulun Ääni-lehden toimitus, matikkakerho, tukioppilastoimintaa 8. luokasta alkaen

Opetussuunnitelma

Oulunkylän yhteiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Vanhempainyhdistys

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys nimeltään Wandy. Sen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tukea hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa, tuoda esille vanhempien kannanottoja, toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja edistää informaation kulkua kodin ja koulun välillä. Yhdistys järjestää mm. vuosittain luentoja sekä muuta valistus- ja retkitoimintaa. Vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä toimii Elli Federley (elli.federley@oulunkylanyhteiskoulu.fi). Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Last updated March 22, 2018