Yläasteen esittely

Koululla on pitkät perinteet musiikki-, ilmaisutaito- ja teatteritoiminnassa sekä kuvataiteessa. Peruskoulun ja lukion yhteistilaisuudet ja teemapäivät antavat elämyksiä ja luovat yhteishenkeä. Opiskelu on tavoitteellista. Pyrimme antamaan hyvät asiatiedot jatko-opiskelua varten sekä opettamaan elämän hallintaa ja yhteistyötaitoja unohtamatta oppilaan henkistä hyvinvointia.

Koulumme soveltaa 5-jaksojärjestelmää. Numeroarviointi jokaisen jakson jälkeen ja lisäksi sanallinen arviointi kaksi kertaa vuodessa.

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii oman luokkansa käytännön asioista (mm. tiedotus, poissaolot jne.). Lukuvuoden 2016-2017 luokanvalvojat ovat:

7A Alho Sanna
7B Kinnunen Aleksi
7C Nevala Riitta
7D Koskela Emmi
7E Kavonius Rajka
7F Eskelinen Rauni
7G Sturén Anu
8A Paakkanen Melissa
8B Federley Elli
8C Lekander Elina
8D Rajakylä Mikko
8E Vartiainen Antti
8F Hyttinen Tuomas
8G Aho Kukka
9A Soljasalo-Koskinen Anu
9B Kähkönen Taina
9C Mehto Artturi
9D Lehtonen Jussi
9E Kauranen Jorma
9F Herttua Elina
9G Pellinen Elisabet
9H Okkonen Outi

Painotus

Musiikki
Matemaattis-luonnontieteelliset aineet
Liikunta

Valinnaisuus

Perinteisten valinnaisaineiden ohella valinnaisuutta A- ja B-kielissä, matematiikassa sekä liikunnassa. Katso tuntijako- kohdasta valinnaiset aineet.

Eniten valittuja valinnaisaineita ovat kielet, kotitalous, kuvaamataito, liikunta sekä tietotekniikka.
Koulun sijainti Keskuspuiston ja Oulunkylän tekojääradan välittömässä läheisyydessä tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden.

Kieliohjelma

A1 englanti, ranska, ruotsi, saksa
A2 englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1 ruotsi
B2 ranska, saksa
Minimiryhmäkoko 10 oppilasta.

Kerhot

Kuoro, orkesteri ja useita klassisen ja kevyen musiikin yhtyeitä, näytelmäkerho, liikuntakerho sekä tukioppilaskerho

Opetussuunnitelma

Oulunkylän yhteiskoulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Vanhempainyhdistys

Koulussamme toimii vanhempainyhdistys nimeltään Wandy. Sen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tukea hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa, tuoda esille vanhempien kannanottoja, toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja edistää informaation kulkua kodin ja koulun välillä. Yhdistys järjestää mm. vuosittain luentoja sekä muuta valistus- ja retkitoimintaa. Vanhempainyhdistyksen opettajajäsenenä toimii Elli Federley (elli.federley@oulunkylanyhteiskoulu.fi). Kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Last updated October 4, 2016