Tuntijako

Alla on nähtävissä kunkin vuosiluokan noudattamat tuntijaot.

Yhteiset aineet

7. luokka 8. luokka 9.uokka Yhteensä
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 *2 3 *4 3 9
A1-kieli 2 3 3 8
Toinen kotimainen kieli, B1-oppimäärä 2 2 2 6
Matematiikka 4 3 3 10
Biologia, maantieto 2 2 3 7
Fysiikka, kemia 1 3 3 7
Uskonto, ET 1 1 1 3
Historia, yhteiskuntaoppi 2 2 3 7
Terveystieto 1 1,6 0,4 3
Musiikki 1 1
Kuvataide 2 2
Käsityö, tekninen työ ja tekstiilityö 3 3
Kotitalous 3 3
Liikunta 2 2 2 6
Oppilaanohjaus 1 0,4 0,6 2
Mediakasvatus 1 1
Yhteensä 30,0 23,0 25,0 78,0
*ma-lu-painotus ja musiikki

29,0

24,0
Valinnaiset aineet
A2-kieli: englanti, ruotsi, saksa, ranska 2 3 3 8
B2-kieli: saksa, ranska 2 2 4
Tietotekniikka 2 1 3
Käsityö 3 3 6
Musiikki 2 2 4
Kuvataide 3 3 6
Liikunta 2 2 4
Kotitalous 3 3 6
Matemaattis-luonnontieteellinen painotus:
  • Tähtitiede
1
  • Kemia työkurssi
1
  • Lajintuntemuskurssi
1
  • Ympäristökurssi
1
  • Fysiikan työkurssi
1
  • Matematiikan kurssi
1 6
Musiikkiluokkien musiikki 3 3 3 9
Liikuntapainotus 1 1 1 3
Valinnaisia 7. – 9. lk vähintään 7 5 12
Yhteiset + valinnaiset  (7. – 9. lk vähintään) 90
Last updated February 3, 2015