vaali4

Oppilaskunta

Oulunkylän yhteiskoulun lukion opiskelijakunta

Lukion kaikki opiskelijat ovat opiskelijakunnan jäseniä. Opiskelijakunnalla on tehtävänä edistää lukiolaisten viihtyvyyttä ja edustaa opiskelijoita koulun päätöksenteossa. Sen korkein päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu tammikuussa. Vuosikokouksessa valitaan opiskelijakunnalle hallitus, joka sitten edustaa koko opiskelijakuntaa. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan itselleen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt.

Vuosikokousten välillä hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta suunnittelemaan opiskelijakunnan käytännön toimintaa. Perinteisiä toiminnanmuotoja ovat mm. taksvärkkikeräys ja lukiolaisten pikkujoulun eli puurojuhlan järjestäminen. Keväällä opiskelijoille on järjestetty mahdollisuus tilata yhteistilauksella oppikirjoja, mikä on näkynyt säästönä lukiolaisten kukkarossa. Opiskelijakunta tekee koululla yhteistyötä yläasteen oppilaskunnan kanssa. Esimerkiksi syksyllä järjestetty väriviikko tehdään yhteistyössä. Toinen tärkeä yhteistyökumppani on Suomen lukiolaisten liitto, joka tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta opiskelijakunnille.

Opiskelijakunta osallistuu myös lukiolaisten opintojen suunnitteluun. Sen edustajat ovat mm. osallistuneet opettajien koulutuspäiviin ja antaneet lausuntoja erilaisista koulun kehittämiseen tähtäävistä hankkeista.

Lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 2017:
Puheenjohtaja: Leevi Hormaluoma
Varapuheenjohtaja: Konsta Maikola
Maisa Aho
Markus Antervo
Amir Kadah
Ville Kiviluoto
Lukas Laakso
Ninjo Lindell
Peik Rastenberger
Maisa Sipiläinen
Sofia Sokero
Miika Sorjonen
Iiris Suurpää
Eetu Varttila

Tapper Mikko, vastuuopettaja (mikko.tapper@oulunkylanyhteiskoulu.fi)

Last updated December 21, 2017