Oppilaskunta

Oulunkylän yhteiskoulun lukion opiskelijakunta

Lukion kaikki opiskelijat ovat opiskelijakunnan jäseniä. Opiskelijakunnalla on tehtävänä edistää lukiolaisten viihtyvyyttä ja edustaa opiskelijoita koulun päätöksenteossa. Sen korkein päättävä elin on vuosikokous, joka kokoontuu tammikuussa. Vuosikokouksessa valitaan opiskelijakunnalle hallitus, joka sitten edustaa koko opiskelijakuntaa. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan itselleen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt.

Vuosikokousten välillä hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta suunnittelemaan opiskelijakunnan käytännön toimintaa. Perinteisiä toiminnanmuotoja ovat mm. taksvärkkikeräys ja lukiolaisten pikkujoulun eli puurojuhlan järjestäminen. Keväällä opiskelijoille on järjestetty mahdollisuus tilata yhteistilauksella oppikirjoja, mikä on näkynyt säästönä lukiolaisten kukkarossa. Opiskelijakunta tekee koululla yhteistyötä yläasteen oppilaskunnan kanssa. Esimerkiksi syksyllä järjestetty väriviikko tehdään yhteistyössä. Toinen tärkeä yhteistyökumppani on Suomen lukiolaisten liitto, joka tarjoaa mm. koulutusta ja opastusta opiskelijakunnille.

Opiskelijakunta osallistuu myös lukiolaisten opintojen suunnitteluun. Sen edustajat ovat mm. osallistuneet opettajien koulutuspäiviin ja antaneet lausuntoja erilaisista koulun kehittämiseen tähtäävistä hankkeista.

Lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet 2018:
Iiris Suurpää (puheenjohtaja) 
Amir Kadah 
Benjamin Kari 
Ossi Walin 
Tomi Järvinen 
Juho Jauhiainen 
Vilma Mehtonen 
Laura Mikkonen 
Viivi Vihne 
Sini Sievänen 
Neela Nikkonen 
Ella Halkosalmi 
Edvin Snellman 
Jesse Löppönen 
Tapper Mikko, vastuuopettaja (mikko.tapper@oulunkylanyhteiskoulu.fi)

Last updated March 22, 2018